Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.1.2013.LJ

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję I/2013 sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 25 stycznia 2013 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXI/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia
    21 grudnia 2012 roku.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

    8.1. uchwalenia budżetu gminy Miastko na 2013 rok,

    8.2. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2013 – 2020

    8.3. podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic,
           siedzib obwodowych komisji wyborczych,

    8.4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu (dot. działki gruntu
           nr 290 o pow. 1.06 ha, położonej w obrębie Wałdowo, gm. Miastko),

    8.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu (dot. działki gruntu
           nr 512/1 o pow. 0,0315 ha, położonej w Miastku przy ul. Rodzinnej),

    8.6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych
           SŁOSINKO,

    8.7. zmiany uchwały Nr 63/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011r.
           w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
           przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna
           i Wałdowo,

    8.8. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2013 rok,

    8.9. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na 2013 rok,

    8.10. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2013 rok,

    8.11. uchylenia uchwały w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Miastku.

9. Stanowisko Rady Miejskiej w Miastku w sprawie reorganizacji Szpitala Powiatu
     Bytowskiego.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-01-2013 13:55:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 16-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 21-01-2013 13:55:32