Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na członków Rady Nadzorczej powstającej spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Miastku

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

• ukończone wyższe studia i dyplom magistra,

• pożądane doświadczenie w branży komunalnej

Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

• oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
i zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,

• dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. z 2002, Nr 171, poz. 1397 ze zmianami),

• aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

• oświadczenie o tym, iż nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe
 i prokuratorskie,

•  zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425 ze zmianami) kandydat urodzony przed dniem 1.08.1972 r. i pełniący dotychczas funkcję publiczną powinien do zgłoszenia dołączyć Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, a kandydat nie pełniący takiej funkcji Oświadczenie lustracyjne

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

• oświadczenie o pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej w jednoosobowych spółkach prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

•  oświadczenie o pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji lub w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji.

Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Miejskimw Miastku w godzinach 8.00 - 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres : Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko, w terminie do dnia 21 stycznia 2013 roku, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Miastku"

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego
 w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-01-2013 14:00:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:54:12