Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Miastku w dniu 10 stycznia 2018 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:50:37 edycja dokumentu
Protokół Nr 34a/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 12 maja 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:50:23 edycja dokumentu
Protokół Nr 44/2017 z kontroli doraźnej w zakresie realizacji termomodernizacji obiektów oświatowych - Szkól Podstawowych w Dretyniu , Piaszczynie i Słosinku przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:49:51 edycja dokumentu
Protokół Nr 34b/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 34 maja 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:49:42 edycja dokumentu
Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2018 rok. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:49:34 edycja dokumentu
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z posiedzenia odbytego w dniu 24 października 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:49:24 edycja dokumentu
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Miastku w dniu 27 kwietnia i 4 maja 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:49:15 edycja dokumentu
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2017 roku Marcin Woszczak 2018-03-01 08:49:06 edycja dokumentu
Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku odbytego w dniu 11 kwietnia 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:48:50 edycja dokumentu
Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku odbytego w dniu 11 sierpnia 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:48:35 edycja dokumentu
Protokół Nr 42/2017 z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 15 listopada 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:48:28 edycja dokumentu
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 października 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:48:17 edycja dokumentu
Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 8 listopada 2107 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:48:05 edycja dokumentu
Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 sierpnia 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:47:57 edycja dokumentu
Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku odbytego w dniu 20 kwietnia 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:47:47 edycja dokumentu
Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 2 marca 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:47:36 edycja dokumentu
Protokól Nr38/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 września 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:47:23 edycja dokumentu
Protokół Nr 31/2017 Rady Miejskiej w Miastku z posiedzenia komisji w dniu 10 marca 2017 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:47:06 edycja dokumentu
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 lutego 2017 roku Marcin Woszczak 2018-03-01 08:46:57 edycja dokumentu
Protokół Nr 28/2017 za posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 lutego 2107 r. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:46:48 edycja dokumentu
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 grudnia 2017 roku. Marcin Woszczak 2018-03-01 08:46:29 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 09 marca 2018r. Longina Jankowska 2018-02-28 15:30:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.10 o wystąpieniu do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Koszalin o opinię w sprawie przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd Joanna Gocoł 2018-02-28 12:59:23 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko - WRG.6845.1.37.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-28 12:59:00 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko - WRG.6845.1.37.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-28 12:58:23 usunięcie załacznika
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko - WRG.6845.1.37.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-28 12:56:40 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w przetargu lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku położonym w Miastku przy ulicy Koszalińskiej 24 - WRG.6840.1.7.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-27 12:56:41 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz osoby bliskiej poprzedniego dzierżawcy części działki nr 291/9 przy ul.Gen. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.33.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-26 10:08:33 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-26 09:55:33 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-02-26 07:59:25 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-02-26 07:58:24 edycja dokumentu
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Miastku w dniu 27 kwietnia i 4 maja 2017 r. Longina Jankowska 2018-02-23 14:15:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34b/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 34 maja 2017 r. Longina Jankowska 2018-02-23 14:09:08 edycja dokumentu
Protokół Nr 34b/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 34 maja 2017 r. Longina Jankowska 2018-02-23 14:08:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr 34a/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 12 maja 2017 r. Longina Jankowska 2018-02-23 14:02:46 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-23 12:56:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 597/VII/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji przetargopwej "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko". Józefa Wasilewska 2018-02-23 12:27:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 596/VII/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych.". Józefa Wasilewska 2018-02-23 12:04:27 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-02-23 10:21:16 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-02-23 10:15:20 edycja dokumentu