Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 5/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 672/VII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-12-05 12:28:18 dodanie dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-12-05 10:26:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o odwołaniu I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 552 i 553, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.4.2018.SG Sylwia Gurba 2018-12-05 08:46:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/VIII/2018 Burmistrza Miastka wz dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 roku. Józefa Wasilewska 2018-12-04 13:23:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań , świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2019 roku Marcin Woszczak 2018-12-04 13:09:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko na 2019 rok w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. Józefa Wasilewska 2018-12-04 12:29:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Miastka. Józefa Wasilewska 2018-12-04 12:22:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadani pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej. Józefa Wasilewska 2018-12-04 12:19:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki numer 523 i 524, położonych w obrębie Pasieka , gm. Miastko - WRG.6840.3.6.2018.SG Sylwia Gurba 2018-12-04 09:10:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka numer 92, położonej w obrębie Kamnica , gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2018.SG Sylwia Gurba 2018-12-04 09:06:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 264 położonej w obrębie 83/5 m. Miastko przy ul. Armii Krajowej w Miastku na cele usługowe lub usługowo-mieszkalne Anna Maszka Kozłowska 2018-12-03 14:37:26 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-12-03 12:29:10 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-12-03 12:18:33 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-12-03 10:15:43 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-12-03 08:48:14 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-12-03 07:55:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej. Wioleta Mydło 2018-11-30 15:14:40 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Wałdowo gmina Miastko (działki nr cz. 162 /tj. z wyłączeniem m.in. występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV, LsVI/, 169, 577, 578/5). Małgorzata Kobiec 2018-11-30 14:35:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie ws .petycji wielokrotnej: z dnia 13 września 2018 roku (petycja wniesiona przez grupę podmiotów) oraz z dnia 17 września 2018 r.(7 petycji indywidualnych). Józefa Wasilewska 2018-11-30 14:26:50 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie Magdalena Jankowska 2018-11-30 14:25:01 usunięcie załacznika
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Pasieka, Przęsin,. Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko - WRG.6845.1.123.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-11-30 11:46:46 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Pasieka, Przęsin,. Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko - WRG.6845.1.123.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-11-30 11:43:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami - druk nr 12/II. Longina Jankowska 2018-11-30 09:01:01 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami - druk nr 12/II. Longina Jankowska 2018-11-30 08:59:26 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-11-30 07:40:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami ? druk nr 12/II. Longina Jankowska 2018-11-29 15:43:03 usunięcie dokument
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP Zarząd Zlewni Koszalin w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd Joanna Gocoł 2018-11-29 11:57:13 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działki numer 552 i 553, połozonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.4.2018.SG Sylwia Gurba 2018-11-29 11:18:32 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działki numer 552 i 553, połozonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.4.2018.SG Sylwia Gurba 2018-11-29 11:17:23 usunięcie załacznika
Projekt Uchwały o WPF Gminy Miastko na lata 2019 - 2028 Bronisława Nielipiuk 2018-11-29 09:13:14 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-11-29 09:12:29 edycja dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2019 rok Bronisława Nielipiuk 2018-11-29 09:09:13 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2019 rok Bronisława Nielipiuk 2018-11-29 09:07:11 usunięcie dokument
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-11-29 09:06:31 edycja dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2019 rok Bronisława Nielipiuk 2018-11-29 09:06:00 edycja dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2019 rok Bronisława Nielipiuk 2018-11-29 09:04:59 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-11-29 08:57:10 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Woszczak 2018-11-28 10:13:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzcji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd" Magdalena Jankowska 2018-11-28 08:30:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzcji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd" Magdalena Jankowska 2018-11-28 08:30:21 dodanie dokumentu