Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 29 września 2018 r. powołanie OKW w gm. Miastko składy komisji od nr 1 do nr 16 wraz z późniejszymi zmianami Jan Gajo 2018-10-08 13:10:07 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-10-08 11:31:27 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-10-08 11:17:35 edycja dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-10-08 08:34:08 edycja dokumentu
Wyciąg z obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarzązonych na dzień 21 października 2018 r. Jan Gajo 2018-10-05 14:40:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Miastka w wyborach Burmisrtrza Miastka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Jan Gajo 2018-10-05 14:22:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Miastku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Jan Gajo 2018-10-05 14:21:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Miastka w wyborach Burmisrtrza Miastka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Jan Gajo 2018-10-05 14:20:00 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-10-05 12:28:56 edycja dokumentu
Dostawa wagi najazdowej o nośności ok. 3,5 t. i dostawa wagi przenośnej do 300 kg. w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? Magdalena Jankowska 2018-10-05 08:38:54 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie, Gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-10-04 14:45:15 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-04 14:41:32 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka numer 92, położonej w obrębie Kamnica , gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2018.SG Sylwia Gurba 2018-10-04 12:16:32 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki numer 120, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko - WRG.6845.2.15.2018.SG Sylwia Gurba 2018-10-04 12:13:31 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-04 08:31:48 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-04 08:25:08 edycja dokumentu
zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowych SN-15kV oraz 2 słupków SN na terenie działek nr 225, 226/1, 226/3, 324/3 obręb ewidencyjny Kowalewice. Małgorzata Szkilnyk 2018-10-03 14:24:52 dodanie dokumentu
Wykaz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli karta nr WRG_24S, WRG_24S1 i WRG_24S2 Joanna Gocoł 2018-10-03 13:35:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-10-03 13:27:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 -2027. Longina Jankowska 2018-10-03 13:26:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 62/10 i 62/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. Longina Jankowska 2018-10-03 13:25:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/531/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 552 i 553 położonej w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 13:25:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/532/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 222/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy. Longina Jankowska 2018-10-03 13:24:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/533/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 27/14, położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 13:23:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/534/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 61/5, 61/9, 261/2 i 280/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. Longina Jankowska 2018-10-03 13:23:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/535/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. Longina Jankowska 2018-10-03 13:23:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/536/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83/2 położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 13:22:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/537/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3 przy ul. Gen. Maczka w Miastku na rzecz jej najemców oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży. Longina Jankowska 2018-10-03 13:21:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/538/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2018-2022. Longina Jankowska 2018-10-03 13:21:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Miastku. Longina Jankowska 2018-10-03 13:21:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/541/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 512/6 położone w obrębie Miastka 83/2 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2018-10-03 13:20:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/540/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Longina Jankowska 2018-10-03 13:19:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/540/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Longina Jankowska 2018-10-03 13:18:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Miastku. Longina Jankowska 2018-10-03 13:17:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Miastku. Longina Jankowska 2018-10-03 13:16:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/538/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2018-2022. Longina Jankowska 2018-10-03 13:14:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/537/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3 przy ul. Gen. Maczka w Miastku na rzecz jej najemców oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży. Longina Jankowska 2018-10-03 13:12:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/536/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83/2 położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 12:57:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/535/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. Longina Jankowska 2018-10-03 12:56:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/534/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 61/5, 61/9, 261/2 i 280/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. Longina Jankowska 2018-10-03 12:54:36 dodanie dokumentu