Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Spis wyborców Marcin Woszczak 2019-02-06 15:15:27 dodanie dokumentu
Witold Ludwik Zajst - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:56:59 dodanie dokumentu
Dariusz Robert Zabrocki - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:56:32 dodanie dokumentu
Tomasz Krzysztof Śmietana - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:55:46 dodanie dokumentu
Przemysław Sztobnicki - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:55:08 dodanie dokumentu
Mirosława Szopa - Radna Marcin Woszczak 2019-02-06 11:54:09 dodanie dokumentu
Przemysław Maciej Pakuła - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:53:35 dodanie dokumentu
Szymon Należyty - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:53:06 dodanie dokumentu
Marek Milewski - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:52:21 dodanie dokumentu
Mirosław Kwaśniewski - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:51:56 dodanie dokumentu
Sławomir Hejza - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:51:24 dodanie dokumentu
Mieczysław Jan Czarnecki - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:50:49 dodanie dokumentu
Helena Anna Bińczyk - Radna Marcin Woszczak 2019-02-06 11:50:12 dodanie dokumentu
Jan Basara - Radny Marcin Woszczak 2019-02-06 11:49:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 04.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych. Wioleta Mydło 2019-02-06 10:07:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka. Wioleta Mydło 2019-02-06 10:04:35 dodanie dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2019-2028 Bronisława Nielipiuk 2019-02-06 09:24:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. Józefa Wasilewska 2019-02-06 08:17:12 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. Józefa Wasilewska 2019-02-06 08:13:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym.- Józefa Wasilewska 2019-02-06 08:09:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzpełniającego w roku szkolnym 2019/2010 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. Józefa Wasilewska 2019-02-06 07:57:40 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzpełniającego w roku szkolnym 2019/2010 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. Józefa Wasilewska 2019-02-06 07:54:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzpełniającego w roku szkolnym 2019/2010 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. Józefa Wasilewska 2019-02-06 07:52:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzpełniającego w roku szkolnym 2019/2010 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. Józefa Wasilewska 2019-02-06 07:52:09 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzpełniającego w roku szkolnym 2019/2010 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. Józefa Wasilewska 2019-02-06 07:49:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzpełniającego w roku szkolnym 2019/2010 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. Józefa Wasilewska 2019-02-06 07:47:49 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczo - wyborczych w jednostkach pomocniczych Gminy Miastko - osiedlach i sołectwach Marcin Woszczak 2019-02-06 07:26:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek Marcin Woszczak 2019-02-05 14:44:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem ich kadencji Marcin Woszczak 2019-02-05 14:43:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia opiekunów z ramienia Urządu Miejskiego w Miastku do współpracy z przewodniczącymi jednostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków Marcin Woszczak 2019-02-05 14:37:06 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2019-02-05 14:34:28 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2016 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2019-02-05 14:33:36 edycja dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-02-05 14:29:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. Józefa Wasilewska 2019-02-04 14:33:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok. Witold Konieczny 2019-02-04 14:27:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Witold Konieczny 2019-02-04 14:24:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek. Witold Konieczny 2019-02-04 12:00:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem ich kadencji. Witold Konieczny 2019-02-04 11:59:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek oznaczonych numerami 552 i 553, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.7.2018.2019.SG Sylwia Gurba 2019-02-04 09:45:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. księgowości budżetowej Marcin Woszczak 2019-02-01 11:59:48 dodanie dokumentu