Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 5 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-01 07:27:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 czerwca 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-29 14:44:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 czerwca 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-29 14:44:42 usunięcie załacznika
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 czerwca 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-29 14:44:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 czerwca 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-29 14:39:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017 - druk nr 717/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:37:15 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok - druk nr 708/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:30:01 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok - druk nr 708/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:29:54 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok - druk nr 709/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:29:35 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:27:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:27:53 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:27:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:26:39 edycja dokumentu
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:26:19 edycja dokumentu
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:26:06 usunięcie załacznika
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:24:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. - druk nr 716/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:24:12 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017 - druk nr 717/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:23:52 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lednik i Jeziorem Głębokim - druk nr 718/LII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:23:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/479/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2018 roku - druk nr 719/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:23:14 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - druk nr 720/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:22:47 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - druk nr 720/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:21:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/479/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2018 roku - druk nr 719/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:19:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lednik i Jeziorem Głębokim - druk nr 718/LII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:14:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017 - druk nr 717/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:12:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. - druk nr 716/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:09:49 dodanie dokumentu
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:07:48 edycja dokumentu
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:05:50 edycja dokumentu
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:05:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:03:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok - druk nr 709/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:01:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok - druk nr 708/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 13:59:19 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-05-29 13:32:26 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-05-29 13:29:11 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 283/4 przy ul.Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.87.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-05-29 12:52:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Statutowej o zwołaniu posiedzenia komisji . Józefa Wasilewska 2018-05-29 12:07:53 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Statutowej o zwołaniu posiedzenia komisji . Józefa Wasilewska 2018-05-29 12:06:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 646/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na:"Dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie". Józefa Wasilewska 2018-05-29 09:45:23 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-05-29 08:45:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 1 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-25 13:47:33 dodanie dokumentu