Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 552 i 553 położonej w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko - druk nr 754/LVII. Longina Jankowska 2018-09-19 13:44:12 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 552 i 553 położonej w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko - druk nr 754/LVII. Longina Jankowska 2018-09-19 13:42:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 62/10 i 62/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5 - druk nr 753/LVII Longina Jankowska 2018-09-19 13:40:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 -2027 - druk nr 752/LVII. Longina Jankowska 2018-09-19 13:38:23 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 -2027 - druk nr 752/LVII. Longina Jankowska 2018-09-19 13:37:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. - druk nr 751/LVII. Longina Jankowska 2018-09-19 13:36:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. - druk nr 751/LVII. Longina Jankowska 2018-09-19 13:35:21 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-19 13:12:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LVII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 28 września 2018r. Longina Jankowska 2018-09-19 12:43:00 dodanie dokumentu
Dostawa regałów stalowych ocynkowanych z rozmieszczeniem w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcin Woszczak 2018-09-19 10:53:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 25.09.2018 r. Longina Jankowska 2018-09-19 09:44:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 25.09. 2018 r. Longina Jankowska 2018-09-19 09:43:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 701/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Weroniki Ćwiklińskiej. Longina Jankowska 2018-09-19 09:36:03 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 17.09.2018 r. Jan Gajo 2018-09-18 12:02:20 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 17.09.2018 r. Jan Gajo 2018-09-18 12:01:56 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-09-18 08:59:05 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-09-18 08:58:54 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, karta nr WRG_05S i WRG_05S1, karta nr WRG_17S Joanna Gocoł 2018-09-18 08:01:57 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, karta nr WRG_05S i WRG_05S1, karta nr WRG_17S Joanna Gocoł 2018-09-18 08:01:16 usunięcie załacznika
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-18 07:51:03 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 Joanna Gocoł 2018-09-18 07:46:23 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 Joanna Gocoł 2018-09-18 07:45:50 usunięcie załacznika
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-18 07:31:55 edycja dokumentu
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko ? Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 370 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-09-17 15:03:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 703/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie". Longina Jankowska 2018-09-17 11:42:27 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-09-17 11:12:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.21 o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś i zebraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd Joanna Gocoł 2018-09-17 10:08:05 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki numer 18/8, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6845.2.11.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:48:06 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki numer 18, położonej w obrębie Przęsin, gm. Miastko - WRG.6845.2.12.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:46:52 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki numer 18, położonej w obrębie Przęsin, gm. Miastko - WRG.6845.2.12.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:45:10 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki numer 18, położonej w obrębie Przęsin, gm. Miastko - WRG.6845.2.12.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:41:26 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki numer 18/8, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6845.2.11.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:39:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Podinspektor ds. księgowości Jan Gajo 2018-09-14 14:09:18 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-14 12:46:27 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-14 12:44:26 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-14 10:34:38 edycja dokumentu
,,Dostawa pojemników/ kontenerów z PE w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? Magdalena Jankowska 2018-09-14 08:05:40 dodanie dokumentu
Informacja o miejscu, dniach i godzinach pełnienia dyżurów przez Miejską Komisję Wyborczą w Miastku Jan Gajo 2018-09-14 07:45:14 dodanie dokumentu
Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku o pełnionych funkcjach Jan Gajo 2018-09-14 07:44:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady na dzień 26 lipca 2017r., godz. 11:00. Longina Jankowska 2018-09-13 14:43:21 edycja dokumentu