Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Maczka - Dworcowa - Małopolska na terenie działek nr 114/12, 118, 82/1, 82/3, 81, 78/14, 78/8, 78/3, 77 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko. Małgorzata Kobiec 2018-10-31 09:57:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 710/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko- Piaszczyna w Gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2018-10-30 13:05:57 dodanie dokumentu
2018 Daniel Radziszewski 2018-10-30 12:21:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem na terenie działek nr 10/26, 10/28, 62/2, 121 obręb ewidencyjny Wołcza Wielka, gmina Miastko. Małgorzata Kobiec 2018-10-30 11:53:35 dodanie dokumentu
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - wykonanie przyłącza wod-kan do dz. 295, 291/3, 290/1 oraz 302 obr. 83/2 Miastko Magdalena Jankowska 2018-10-30 11:36:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 721/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad dzialania punktu potwierdzającego profile zaufania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-10-30 09:14:12 dodanie dokumentu
2018 Marcelina Wolska 2018-10-29 14:08:43 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-10-29 13:53:19 edycja dokumentu
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku SP Dretyń gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcelina Wolska 2018-10-29 12:59:10 usunięcie załacznika
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku SP Dretyń gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcelina Wolska 2018-10-29 12:57:10 dodanie dokumentu
Dostawa wraz z rozmieszczeniem zestawu komputerowego z oprogramowaniem w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie Marcelina Wolska 2018-10-29 12:54:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 672/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-10-29 12:52:33 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25.09.2018r. Longina Jankowska 2018-10-29 11:21:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 718/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 października 2018 r. z w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST. Józefa Wasilewska 2018-10-26 11:02:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 719/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-10-26 08:36:52 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 719/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-10-26 08:35:06 dodanie dokumentu
2018 Marcelina Wolska 2018-10-26 07:52:40 edycja dokumentu
2018 Marcelina Wolska 2018-10-26 07:49:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 719/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-10-25 14:46:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 667/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania końcowego odbioru technicznego zamówienia pn.:"Budowa,rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) na terenie Gminy Miastko." Józefa Wasilewska 2018-10-24 09:12:00 dodanie dokumentu
Uchwała 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r Jan Gajo 2018-10-24 07:27:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzdnicze ds. programów rozwojowych w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Jan Gajo 2018-10-23 14:34:45 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGW WP Zlewnia Koszalin na wniosek ZWiK Miastko Sp. z o.o w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni SW 1 obręb Trzcinno Joanna Gocoł 2018-10-23 11:22:18 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGW WP Zlewnia Koszalin na wniosek ZWiK Miastko Sp. z o.o w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje studni głębinowej SW 1/92 obręb Kwisno Joanna Gocoł 2018-10-23 11:20:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słosinko na lata 2018-2028. Longina Jankowska 2018-10-23 10:21:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/544/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dretyń na lata 2018-2028. Longina Jankowska 2018-10-23 10:19:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/542/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-10-23 10:17:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVIII/543/2018 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2018 r. w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. Longina Jankowska 2018-10-23 10:17:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/542/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-10-23 10:11:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Miastko Magdalena Reszka 2018-10-22 10:45:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Magdalena Reszka 2018-10-22 10:29:24 usunięcie dokument
Zawiadomienie Magdalena Reszka 2018-10-22 10:29:10 dodanie dokumentu
2018 Daniel Radziszewski 2018-10-19 11:23:26 edycja dokumentu
2018 Marcelina Wolska 2018-10-19 09:35:29 edycja dokumentu
2018 Marcelina Wolska 2018-10-19 09:35:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2018.JG.26 z dnia 17.10.2018r. o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd Joanna Gocoł 2018-10-19 09:34:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, Małgorzata Kobiec 2018-10-19 08:39:23 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, Małgorzata Kobiec 2018-10-19 08:38:40 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-18 15:15:06 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-18 15:14:17 edycja dokumentu