Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 09:44:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 09:40:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.1.111.118.2011.A.Sz Marcin Woszczak 2011-09-26 14:09:45 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.32.2011.SG Marcin Woszczak 2011-09-26 13:30:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2011 z dnia 20.09.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-09-21 14:42:29 dodanie dokumentu
Protokół nr VI/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2011 Marcin Woszczak 2011-09-21 10:36:26 dodanie dokumentu
Protokół nr V/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2011 Marcin Woszczak 2011-09-21 10:35:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 20.09.2011 Marcin Woszczak 2011-09-21 10:24:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.12.2011 Marcin Woszczak 2011-09-20 13:36:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Komisją Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA.0012.4.9.2011 Marcin Woszczak 2011-09-20 13:26:03 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN 6845.1.240.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-09-20 10:55:02 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN 6845.1.238.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-09-20 10:52:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN 6845.1.241.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-09-20 10:50:57 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN 6845.1.236.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-09-20 10:47:18 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.3.17.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-09-20 10:43:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.3.15.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-09-20 10:41:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - 295484-2011 Marcin Woszczak 2011-09-19 16:12:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miastka w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP Jan Gajo 2011-09-19 15:44:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miastka w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP Marcin Woszczak 2011-09-19 15:42:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miastka w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP Jan Gajo 2011-09-19 15:39:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - WIT.271.8.2011.KR Marcin Woszczak 2011-09-19 14:18:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - WIT.271.9.2011.KR Marcin Woszczak 2011-09-15 10:45:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.11.2011 Marcin Woszczak 2011-09-12 13:47:59 dodanie dokumentu
Informacje nieudostepnione Marcin Woszczak 2011-09-09 14:57:22 edycja dokumentu
Uchwała nr 89/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szydlice Marcin Woszczak 2011-09-08 11:00:55 dodanie dokumentu
Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej Marcin Woszczak 2011-09-08 10:59:40 edycja dokumentu
Komisja Infrastruktury Technicznej Marcin Woszczak 2011-09-08 10:59:25 edycja dokumentu
Rada Miejska 2010 - 2014 Marcin Woszczak 2011-09-08 10:58:57 edycja dokumentu
Uchwała nr 88/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świerzenko Marcin Woszczak 2011-09-08 10:58:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 87/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie skargi na działalnosc Burmistrza Marcin Woszczak 2011-09-08 10:56:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 86/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Marcin Woszczak 2011-09-08 10:56:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr 85/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrazenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości Marcin Woszczak 2011-09-08 10:54:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr 84/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-09-08 10:53:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 83/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych Marcin Woszczak 2011-09-08 10:52:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr 82/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Marcin Woszczak 2011-09-08 10:51:42 edycja dokumentu
Uchwała nr 82/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Marcin Woszczak 2011-09-08 10:50:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr 81/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy Marcin Woszczak 2011-09-08 10:49:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 80/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Marcin Woszczak 2011-09-08 10:48:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr 78/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Marcin Woszczak 2011-09-08 10:47:16 edycja dokumentu
Uchwała nr 79/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Marcin Woszczak 2011-09-08 10:47:02 dodanie dokumentu