Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaświadczenie o braku lub wysokości zaległości podatkowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:30:31 dodanie dokumentu
Podanie o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę Marcin Woszczak 2011-11-21 15:27:52 dodanie dokumentu
Podanie o odroczenie rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej Marcin Woszczak 2011-11-21 15:22:15 dodanie dokumentu
Prowadzenie spraw kadrowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:13:04 dodanie dokumentu
Prowadzenie spraw gospodarczych i archiwum zakładowego Marcin Woszczak 2011-11-21 15:12:06 dodanie dokumentu
Obsługa administracyjna Rady i Burmistrza Marcin Woszczak 2011-11-21 15:11:32 dodanie dokumentu
Obrona cywilna i sprawy wojskowe Marcin Woszczak 2011-11-21 15:10:23 dodanie dokumentu
OSP, służba zdrowia, BHP, sprawy socjalnye i przeciwpożarowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:09:23 dodanie dokumentu
Obsługa interesantów Marcin Woszczak 2011-11-21 15:08:22 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Marcin Woszczak 2011-11-21 15:07:43 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego Marcin Woszczak 2011-11-21 15:06:56 dodanie dokumentu
Wymeldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej. Marcin Woszczak 2011-11-21 15:06:17 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy, 2 miesięczny Marcin Woszczak 2011-11-21 15:05:13 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesięczny Marcin Woszczak 2011-11-21 15:04:28 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące Marcin Woszczak 2011-11-21 15:03:44 dodanie dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu za granicą na pobyt czasowy ponad 2 miesiące Marcin Woszczak 2011-11-21 15:03:02 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Marcin Woszczak 2011-11-21 15:02:05 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców Marcin Woszczak 2011-11-21 15:01:29 dodanie dokumentu
Nowy dowód osobisty Marcin Woszczak 2011-11-21 15:00:59 dodanie dokumentu
Wymiana dowodu osobistego Marcin Woszczak 2011-11-21 14:59:46 dodanie dokumentu
Utrata obywatelstwa polskiego Marcin Woszczak 2011-11-21 14:59:06 dodanie dokumentu
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Marcin Woszczak 2011-11-21 14:58:19 dodanie dokumentu
Podstawowe zadania Straży Miejskiej Marcin Woszczak 2011-11-21 14:54:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:39:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:38:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerznie podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:37:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dretyniu podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:36:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-21 14:32:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gmin Miastko na rok 2012 Marcin Woszczak 2011-11-21 14:29:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/VI/2011 z dnia 9 listopada 2011 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom Marcin Woszczak 2011-11-21 14:25:59 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2011 z dnia 18.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-21 11:12:38 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.23.2011 z dnia 17.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-18 15:00:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.22.2011 z dnia 17.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-18 14:59:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.21.2011 z dnia 17.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-18 14:58:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom Marcin Woszczak 2011-11-18 14:21:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie odwołania członka komisji Marcin Woszczak 2011-11-18 14:18:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:16:37 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:16:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi Marcin Woszczak 2011-11-18 14:14:56 dodanie dokumentu