Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Podlaskiej Miastku - WGN.6845.1.61.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-05-31 10:36:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej Miastku - WGN.6845.1.63.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-05-31 10:34:55 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Dworcowej Miastku - WGN 6845.1.62 .2012.ASz Marcin Woszczak 2012-05-31 10:33:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej Miastku - WGN 6845.1.56.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-05-31 10:32:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA .0012.1.6.2012.JW Marcin Woszczak 2012-05-31 08:35:49 dodanie dokumentu
Roman Ramion - Burmistrz Miastka Marcin Woszczak 2012-05-31 08:32:47 dodanie dokumentu
Tomasz Borowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-31 08:26:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 164/VI/2012 z dnia 24 maja 2012 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy Marcin Woszczak 2012-05-30 10:49:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 163/VI/2012 z dnia 23 maja 2012 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-05-30 10:47:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg na nieruchomość przy ul. Słupskiej 8 w Miastku - WGN.6840.2.45.2011.2012.AMK Marcin Woszczak 2012-05-30 10:46:20 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.45.2011.AMK Marcin Woszczak 2012-05-30 10:45:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 162/VI/2012 z dnia 21 maja 2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora OSiR Marcin Woszczak 2012-05-30 10:42:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 161/VI/2012 z dnia 17 maja 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-05-30 10:32:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 160/VI/2012 z dnia 14 maja 2012 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi ZWiK Miastko Marcin Woszczak 2012-05-30 10:31:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3.7.2012.LJ Marcin Woszczak 2012-05-30 08:14:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3.7.2012.LJ Marcin Woszczak 2012-05-30 08:14:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.5.2012.SG Marcin Woszczak 2012-05-29 10:50:16 edycja dokumentu
Jan Gajo - Sekretarz Miastka Marcin Woszczak 2012-05-25 13:50:42 dodanie dokumentu
Tomasz Zielonka - Zastępca Burmistrza Miastka Marcin Woszczak 2012-05-25 13:45:16 dodanie dokumentu
Stefan Mayer - Skarbnik Miastka Marcin Woszczak 2012-05-25 13:39:37 dodanie dokumentu
Stanisław Główczewski - Naczelnik Wydziału Oświaty UM Miastko Marcin Woszczak 2012-05-25 13:36:06 dodanie dokumentu
Konrad Remelski - Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji UM Miastko Marcin Woszczak 2012-05-25 13:33:16 dodanie dokumentu
Aleksander Sikorski - Naczelnik Wydziału WGN UM Miastko Marcin Woszczak 2012-05-25 13:29:50 dodanie dokumentu
Izabela Klasa - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej UM Miastko Marcin Woszczak 2012-05-25 13:27:36 dodanie dokumentu
Wiesława Wasiuta - Naczelnik Wydziału Finansowego UM Miastko Marcin Woszczak 2012-05-25 13:21:09 dodanie dokumentu
Janusz Gawroński - Dyrektor MGOK Miastko Marcin Woszczak 2012-05-25 13:19:02 edycja dokumentu
Janusz Gawroński - Dyrektor MGOK Miastko Marcin Woszczak 2012-05-25 13:17:58 usunięcie załacznika
Janusz Gawroński - Dyrektor MGOK Miastko Marcin Woszczak 2012-05-25 13:17:36 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.2.11.2012.AMK Marcin Woszczak 2012-05-25 12:24:28 dodanie dokumentu
Lech Warsiński - Dyrektor OSiR w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-24 11:09:15 dodanie dokumentu
Piotr Mazurek - Dyrektor ZEC w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-24 11:01:07 dodanie dokumentu
Dariusz Zagaja - Dyrektor ZWiK w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-24 10:56:53 dodanie dokumentu
Adela Krzyżanowska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-24 10:54:20 dodanie dokumentu
Kazimierz Kowalewski - Dyrektor Gimnazjum w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-24 10:52:12 dodanie dokumentu
Halina Gierszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-24 10:47:26 dodanie dokumentu
Mariola Kopeć - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-24 10:43:28 dodanie dokumentu
Iwona Ryckiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerznie Marcin Woszczak 2012-05-24 10:40:34 dodanie dokumentu
Anetta Orczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słosinku Marcin Woszczak 2012-05-24 10:33:00 dodanie dokumentu
Justyna Łaptosz - Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-24 10:27:58 edycja dokumentu
Krystyna Ramion - Kierownik sekcji Świadczeń Pomocy Środowiskowej MGOPS w Miastku Marcin Woszczak 2012-05-24 10:24:55 edycja dokumentu