Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zgłaszanie robót geologicznych, karta nr WGN_16S Marcin Woszczak 2011-11-28 14:54:16 dodanie dokumentu
Przyjmowanie informacji od zakładów o dużym ryzyku, karta nr WGN_20S Marcin Woszczak 2011-11-28 14:53:34 dodanie dokumentu
Przyjmowanie informacji na temat inwentaryzacji miejsc występowania azbestu i sposób znakowania tych miejsc, karta nr WGN_21S i WGN_21S1 Marcin Woszczak 2011-11-28 14:52:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2011 z dnia 25.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-25 14:32:59 dodanie dokumentu
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, karta nr WRG_01R i WRG_01R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:20:28 dodanie dokumentu
Decyzja o odebraniu zwierzęcia, karta nr WRG_02R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:19:30 dodanie dokumentu
Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, karta nr WRG_03R i WRG_03R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:18:55 dodanie dokumentu
Poświadczenie powierzchni łącznej użytków rolnych, karta nr WRG_04R i WRG_04R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:17:58 dodanie dokumentu
Poświadczanie kwalifikacji rolniczych, karta nr WGN_05R i WGN_05R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:16:58 dodanie dokumentu
Mediacje w sprawie szkód łowieckich, karta nr WRG_08R i WRG_08R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:15:55 dodanie dokumentu
Zapobieganie bezdomności zwierząt i wyłapywanie zwierząt bezdomnych i bezpańskich, karta nr WRG_09R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:15:01 dodanie dokumentu
Rejestracja psów i obowiązki ich właścicieli, karta nr WRG_10R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:14:07 dodanie dokumentu
Opiniowanie planów łowieckich, karta nr WRG_11R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:13:30 dodanie dokumentu
Zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach, karta nr WRG_12R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:12:54 dodanie dokumentu
Zezwolenie na uprawę maku i konopii, karta nr WRG_13R 1 i WRG_13R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:12:01 dodanie dokumentu
Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt, karta nr WRG_14R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:10:47 dodanie dokumentu
Potwierdzanie ostateczności decyzji zatwierdzającej podział, karta nr WRG_04G Marcin Woszczak 2011-11-24 10:12:14 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, karta nr WRG_05G i WRG_05G1 Marcin Woszczak 2011-11-24 10:11:31 dodanie dokumentu
Rozgraniczenie nieruchomości, karta nr WRG_03G i WRG_03G1 Marcin Woszczak 2011-11-24 10:10:28 dodanie dokumentu
Numeracja nieruchomości, karta nr WRG_02G i WRG_02G1 Marcin Woszczak 2011-11-24 10:09:30 dodanie dokumentu
Podział nieruchomości, karta nr WRG_01G i WRG_01G1 Marcin Woszczak 2011-11-24 10:08:11 dodanie dokumentu
Zmiana imienia i nazwiska Marcin Woszczak 2011-11-24 08:58:45 dodanie dokumentu
Wydawanie odpisów oraz zaświadczeń Marcin Woszczak 2011-11-24 08:56:37 dodanie dokumentu
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z niemieckich aktów stanu cywilnego Marcin Woszczak 2011-11-24 08:55:21 dodanie dokumentu
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Marcin Woszczak 2011-11-24 08:54:23 dodanie dokumentu
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Marcin Woszczak 2011-11-24 08:53:41 dodanie dokumentu
Zgłoszenie urodzenia dziecka Marcin Woszczak 2011-11-24 08:50:37 dodanie dokumentu
Sprostowanie aktów stanu cywilnego Marcin Woszczak 2011-11-24 08:49:59 dodanie dokumentu
Zmiana imienia (imion) dziecka Marcin Woszczak 2011-11-24 08:48:11 dodanie dokumentu
Odtworzenie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu Marcin Woszczak 2011-11-24 08:47:29 dodanie dokumentu
Małżeństwa wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym Marcin Woszczak 2011-11-24 08:46:37 dodanie dokumentu
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-22 10:42:29 dodanie dokumentu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji obiektów noclegowych Marcin Woszczak 2011-11-22 10:39:54 edycja dokumentu
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi noclegowe Marcin Woszczak 2011-11-22 10:39:28 dodanie dokumentu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji obiektów noclegowych Marcin Woszczak 2011-11-22 10:36:56 dodanie dokumentu
Wymagania co do wyposażenia obiektów Marcin Woszczak 2011-11-22 10:35:13 dodanie dokumentu
Informacja o organizowaniu imprezy artystycznej i rozrywkowej Marcin Woszczak 2011-11-22 10:30:38 dodanie dokumentu
Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej na terenie gminny Miastko Marcin Woszczak 2011-11-22 10:28:55 dodanie dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Marcin Woszczak 2011-11-22 10:20:20 dodanie dokumentu
Ubieganie się o stypendium szkolne Marcin Woszczak 2011-11-22 10:08:20 dodanie dokumentu