Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 160/VI/2012 z dnia 14 maja 2012 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi ZWiK Miastko Marcin Woszczak 2012-06-20 07:22:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 159/VI/2012 z dnia 14 maja 20012 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora ZWiK w Miastku Marcin Woszczak 2012-06-20 07:22:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 158/VI/2012 z dnia 14 maja 20012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. dyrektora ZWiK w Miastku Marcin Woszczak 2012-06-20 07:22:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 157/VI/2012 z dnia 14 maja 20012 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa Role - Żabno Marcin Woszczak 2012-06-20 07:22:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 156/VI/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miastku oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miastko Marcin Woszczak 2012-06-20 07:21:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 155/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora OSiR w Miastku Marcin Woszczak 2012-06-20 07:21:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 154/VI/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-06-20 07:21:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 153/VI/2012 z dnia 18 kwietnia 20012 w sprawie ustalenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2012-06-20 07:21:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 149/VI/2012 z dnia 4 kwietnia 20012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Miastku Marcin Woszczak 2012-06-20 07:21:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 148/VI/2012 z dnia 4 kwietnia 20012 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Świerzno Marcin Woszczak 2012-06-20 07:21:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 147/VI/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 w sprawie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miastko Marcin Woszczak 2012-06-20 07:21:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 152/VI/2012 z dnia 18 kwietnia 20012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi MGOK Miastko Marcin Woszczak 2012-06-20 07:20:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 145/VI/2012 z dnia 29 marca w sprawie zmiany zarządzenia 42/IV/2005 Marcin Woszczak 2012-06-20 07:20:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 146/VI/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem i korzystanie z sali konferencyjno - wystawienniczej Centrum Informacji Turystycznej w Miastku Marcin Woszczak 2012-06-20 07:20:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 144/VI/2012 z dnia 28 marca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązku Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku Marcin Woszczak 2012-06-20 07:20:14 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.3.8.2012.SG Marcin Woszczak 2012-06-18 14:14:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.4.2012.LJ Marcin Woszczak 2012-06-15 15:07:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2012 z 14.06.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-06-15 14:42:09 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 22.06.2012 Marcin Woszczak 2012-06-15 12:45:28 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Szewskiej w Miastku - WGN 6840.1.21.2012 ASz Marcin Woszczak 2012-06-14 09:23:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko - WO.271.2.2012 Ryszard Ringwelski 2012-06-13 13:25:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi na prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.- WO.271.1.2012 Ryszard Ringwelski 2012-06-13 13:20:25 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 166/VI/2012 z dnia 1 czerwca 2012 w sprawie zatrudnienia i udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi OSiR w Miastku Marcin Woszczak 2012-06-13 09:23:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 165/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 w sprawie powierzenia ZMK w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi Marcin Woszczak 2012-06-13 09:22:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Górnej w Miastku - WGN 6840.1.14.2012 ASz Marcin Woszczak 2012-06-11 14:23:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3.8.2012.LJ Marcin Woszczak 2012-06-11 13:47:13 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2012 z 01.06.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-06-04 15:42:54 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2012 z 01.06.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-06-04 15:40:26 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2012 z 01.06.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-06-04 15:38:34 usunięcie dokument
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2012 z 01.06.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-06-04 15:38:26 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.16.2012.SG Marcin Woszczak 2012-06-04 13:38:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.15.2012.SG Marcin Woszczak 2012-06-04 13:34:06 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru w konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku Marcin Woszczak 2012-06-01 12:17:40 dodanie dokumentu
Plan dochodów z wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-06-01 12:14:55 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne i zużyty sprzęt RTV i AGD Joanna Gocoł 2012-06-01 11:22:10 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne i zużyty sprzęt RTV i AGD Joanna Gocoł 2012-06-01 11:21:15 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Ogrodowej w Miastku - WGN 6840.1.23.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-05-31 10:40:21 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Podlaskiej Miastku - WGN.6845.1.48.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-05-31 10:38:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Podlaskiej Miastku - .WGN.6845.1. 64.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-05-31 10:37:18 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Podlaskiej Miastku - WGN.6845.1.61.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-05-31 10:36:08 dodanie dokumentu