Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.RI.271.1.2012.IF

WIT.RI.271.1.2012.IF

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 51168-2012 z dnia 2012-02-21 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa...
Termin składania ofert: 2012-03-08


Miastko: Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorski
Numer ogłoszenia: 100494 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 51168 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorski.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej;2) dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - przejście rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 20 drogi;3) dokumentacje projektowe budowy przyłączy kablowych-WLz dla przepompowni PS-1, PS-2, PS-3;4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;5) dokumentacja geotechniczna; 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1.kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 218,00 m obejmującej: a)kanały grawitacyjne z rur PVC SN8:- Ø 200mm, długości L = 634,5 m,-Ø 160mm, długości L = 26,5m,wraz ze studniami PCV/bet;b)rurociąg tłoczny z rur Ø 110mm PE SDR17 PN10, długości L = 557,00 m;c)przepompownie ścieków:-PS - 1, zbiornik Ø1200 x 3000, pompy sztuk 2, Hp =13,9m , Qp = 7,80 dm3/s, n = 2,4 kW, -PS - 2, zbiornik Ø1200 x 3250, pompy sztuk 2, Hp =11,6m , Qp = 7,70 dm3/s, n = 2,4 kW,-PS - 3, zbiornik Ø1200 x 2750, pompy sztuk 2, Hp =7,70m , Qp = 7,00 dm3/s, n = 2,0 kW,wraz z zasileniem, zagospodarowaniem terenu przepompowni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.24.40-8, 45.23.24.60-4, 45.23.24.23-3, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO - INSTAL Piotr Kuczkowski, Osiedle Leśne 1, 77-143 Sudzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 688681,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:525000,00
  • Oferta z najniższą ceną:525000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 1227961,46
  • Waluta:PLN.

 

Zamawiający

                                                                                                                        (-)

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 30-03-2012 13:59:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 30-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 30-03-2012 13:59:39