Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko, dnia 1 października  2013r.

WO.271.4.2013.AR                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               

Wykonawcy składający ofertę,

Strona Internetowa Zamawiającego              

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   
                nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Świadczenie usług przewozowych – dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w roku szkolnym 2013/2014  pow. bytowski, woj. pomorskie”.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4. terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą:

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna, ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów – cena oferty brutto 18 941,04 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych  04/100),

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny 
    ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość 
   uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

SPTS Marcin Kosow ul. Starogardzka 15/26, 81 – 050 Gdynia – 37,76 pkt x 4 = 151,04 pkt

 

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

               Zamawiający 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 02-10-2013 14:27:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 01-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 02-10-2013 14:27:49