Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku

WIT.RI.271.5.2013.IF                                                                                                    Miastko, dnia 31.05.2013r.

 

 

Wykonawcy,

strona internetowa

zamawiającego,

tablica ogłoszeń

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                   nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: ,,Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz
z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’

  

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

z informacjami o :

- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zwierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

 

Montaż Naprawa i Konserwacja Dźwigów, Edward Zwolan & Lidia Zimnoch s.c., ul. Bukowa 25, 76 – 200 Słupsk

i  Usługowy Zakład Murarski, Franciszek Degis, ul. Wieżowa 5, 77-200 Miastko

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena (100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 500/500.

 

  1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert
    i łączną punktację
     (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

 

  1. P.U.H. WIWRA W.PILAWA, ul. Niedziałkowskiego 8c, 80-299 Gdańsk  – 301,37/500,00  pkt
  2. FIRMA HANDLOWA ARTMED  J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna, ul. Św. Antoniego 18 lok 3, 97 -200 Tomaszów Mazowiecki – 425,01/ 500,00 pkt
  3. Montaż Naprawa i Konserwacja Dźwigów, Edward Zwolan & Lidia Zimnoch s.c., ul. Bukowa 25, 76 – 200 Słupsk i Usługowy Zakład Murarski, Franciszek Degis, ul. Wieżowa 5, 77-200 Miastko – 500/500 pkt

 

2.  Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób  określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

  

               Zamawiający

                        (-) 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 03-06-2013 14:36:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 03-06-2013 14:36:48