Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont nawierzchni bitumicznej ul. Kujawskiej w Miastku, gmina Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie

 

Numer ogłoszenia: 177588 - 2013;  data zamieszczenia: 06.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 140590 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont nawierzchni bitumicznej ul. Kujawskiej w Miastku, gmina Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Kujawskiej dz. nr 124 wraz z skrzyżowaniem z ul. Szkolną dz. nr 123 i ul. Podhalańską dz. nr 235 obr. 83/5 w Miastku o łącznej pow. 1125,4 m2 Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy Pzp. przedmiot zamówienia został opisany za pomocą: 1. dokumentacji technicznej -zał. nr 12; 2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zał. nr. 13. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania w szczególności: a. roboty przygotowawcze, b. roboty rozbiórkowe - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm, c. prace przygotowawcze do ułożenia warstwy wiążącej i ścieralnej (oczyszczenie mechaniczne, skropienie emulsją, warstwa wyrównawcza), d. ułożenie nawierzchni wiążącej mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 4 cm po zagęszczeniu, e. ułożenie nawierzchni ścieralnej mieszanki mineralno - bitumicznej o grubości 3 cm po zagęszczeniu, f. spadki drogi poprzeczne i podłużne dostosować do warunków w terenie Na odcinku: a. ul. Kujawska długość - 130 m, szer. 7,5m b. skrzyżowanie ul. Szkolna długość 14m, szer. 6,5m; c. skrzyżowanie ul. Podhalańska długość 6,0m, szer. w trapezie 6,5m i 13,3m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6, 45.00.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:06.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         POL-DRÓG Gdańsk sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 77747,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:77768,66

·         Oferta z najniższą ceną:77768,66/ Oferta z najwyższą ceną: 77768,66

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-05-2013 15:18:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 06-05-2013 15:18:40