Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zamówienia na roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku z chodnikami, zjazdami i parkingami o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, przebudowie istniejącej sieci WIT.RI.271.1.2013.IF

 

Miastko: Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 87262 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 33506 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku z chodnikami, zjazdami i parkingami o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, przebudowie istniejącej sieci energetycznej wraz z budową odcinków oświetlenia ulicznego, rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przełożeniu odcinków sieci gazowej (usunięcie kolizji) zgodnie z dokumentacjami projektowymi opisującymi przedmiot zamówienia. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej: a) przebudowy ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w skład której wchodzą:- branża drogowa;- branża sanitarna: kanalizacja deszczowa; sieć gazowa - przebudowa odcinków sieci (usunięcie kolizje); - branża elektryczna;- projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Harcerskiej, Przyjaciół, Skautów; b) przebudowy ul. Kolejowej w zakresie branży sanitarnej- budowa części kanalizacji deszczowej w celu włączenia kanalizacji z ww. ulic do istniejącego kanału deszczowego w ul. Kolejowej; 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących: a) ul. Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku branż: - drogowej;- sanitarnej: kanalizacja deszczowa i sieć gazowa (przebudowa w celu usunięcia kolizji);- branża elektryczna; b) ul. Kolejowej dla branży sanitarnej. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa o łącznej długości L= 494,00 m obejmuje wykonanie:1) w ul. Harcerskiej kanału z rur PP dwuściennych Ø250 ze studniami (rewizyjne, chłonne)i wpustami ulicznymi z włączeniem do istniejącej studni w ul. Harcerskiej od strony Pałuckiej;2) w ul. Skautów i Przyjaciół kanału z rur PP dwuściennych Ø250 ze studniami i wpustami ulicznymi;3) w ul. Kolejowej o nawierzchni z płyt bet. drogowych, kanałów z rur:- PP dwuściennych Ø250 odcinek D27-D19; D26-D16;- PP dwuściennych Ø315 odcinek D19-D18-D17-D16-P1 z włączeniem do studni P1 żelbet. Ø 1500 zlokalizowanej na istniejącym kanale PP Ø 800 w ul. Kolejowej; - PVC Ø160 odcinek D27-W33; D27-W32; D18-W30; D18-W31; D17-W28; D17-W29;D26- W23; D26-W27,z odtworzeniem w.w nawierzchni bet. po robotach instalacyjnych. 3.2. branża drogowa:1) jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu polbruk gr. 8cm o pow. 2615 m2 + 100 m2 (połączenie z ul. Kolejową) ;2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 1230m2;3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 785m2 + 30m2 (połączenie z ul. Kolejową) ; 3.3. branża elektryczna:1) założenie rur osłonowych Arot na istniejące kable energetyczne o łącznej długości L = 55m; 2) przełożenie kabli YAKY 4x120mm2 na ul. Przyjaciół o łącznej długości L = 147m;3) przestawienie dwóch istniejących słupów w linii napowietrznej nN-0,4 kV;4) przełożenie przyłącza kablowego na ul. Skautów o łącznej długości L = 7m;5) budowa nowych punktów oświetlenia drogowego wraz z ich zasileniem - szt. 2. 3.4. branża gazownicza:1) montaż rury ochronnej dn 126 mm o długości L= 7,5 m;2) montaż rury ochronnej dn 50 mm o długości L= 14,50 m;3) przełożenie odcinka sieci gazowej z rur PE DE 63 o długości L = 7,06m; 4) pogłębienie odcinka sieci gazowej z rur PE DE 63 o długości L = 10,03m3.5. Wykonanie stałej organizacji ruchu.3.6. Obsługa geodezyjna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:04.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane  EKO - INSTAL, Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 1.149.266,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:728.767,60
  • Oferta z najniższą ceną:728.767,60   Oferta z najwyższą ceną: 943.340,21
  • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 04-03-2013 14:01:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 04-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 04-03-2013 14:01:58