Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. "Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice" - WIT.RI.271.4.2012.RCC

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z informacjami o :

- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom;
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: "Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice dz. nr 75/2, 164, 165, 177 obr. Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie."

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejsząofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane,  Spółka Jawna, ul. Dworcowa 16, 77 – 200 Miastko

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena ( 100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 400/400

1.    Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu
o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

 

1)      HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane,  Spółka Jawna, ul. Dworcowa 16, 77 – 200 Miastko – 400,00 pkt.

2)      TERBAU Spółka z o.o. , ul. Waryńskiego 2, 78- 400 Szczecinek  - 383,55 pkt.

3)      Usługi Ogólnobudowlane ,,MARBRUK’’ Marcin Kwiatkowski, ul. Długa 1, 89 – 606 Charzykowy - 348,12 pkt

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

     Nie odrzucono żadnego wykonawcy.

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 13-09-2012 10:23:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 12-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 13-09-2012 10:24:20