Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie - WO.271.3.2012

Miastko, dnia 16 sierpnia  2012r.

WO.271.3.2012.AR                                                                                                                                                                                         

                         

                                                                                                                               

Wykonawcy składający ofertę,

Strona Internetowa Zamawiającego              

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   
                nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez
                Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013  pow. bytowski, woj. pomorskie”.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4. terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

 

                Na podstawie art.  92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniuzłożono jedną ofertę, którą uznano za  najkorzystniejszą:

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna, 77 – 100 Bytów, ul. Wybickiego 2

cena oferty brutto: 692 950,00PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

 

Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego:

 

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                                   Zamawiający

                                                                                                                           (-)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 16-08-2012 11:21:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 16-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 16-08-2012 11:21:01