Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 916/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 rok Wioleta Mydło 2023-07-13 09:46:45 dodanie dokumentu
Odnawialne źródła energii w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Miastko Monika Maksymów 2023-07-13 09:43:52 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.22.2023 z dnia 12.07.2023 r. informujące strony o przesłaniu organom opiniującym wyjaśnień Inwestora w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Miastka dnia 23 sierpnia 2021 r., znak WRG.6220.2.2020.MR.31 dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko.? Iwona Roman 2023-07-12 14:58:21 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Miastko na rok 2023 - wersja 7 Monika Maksymów 2023-07-12 08:11:50 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie na okres do trzech lat na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o w Miastku, nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 151/18 położonej w obrębie Cztery m. Miastko, z przeznaczeniem na cele budowy farmy fotowoltaicznej - WGNiOŚ.6845.1.38.2023.AMK.AS Sylwia Sadecka 2023-07-11 13:19:27 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Dretynek 18, gm. Miastko, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 299/3 - WGNiOŚ.6840.3.2.2023.SS Sylwia Sadecka 2023-07-11 13:02:16 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 27.06.2023 r. Ilona Wiczk 2023-07-11 09:03:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę działki oznaczonej numerem 33/12 położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko - WGNiOŚ.6845.2.8.2023.SS Sylwia Sadecka 2023-07-10 12:51:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 913/VIII/2023 Burmistrza Miastka z 4 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy strażnik w Straży Miejskiej Wioleta Mydło 2023-07-10 10:09:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.19.2023.JG.14 informujące strony o podjęciu zawieszonego postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park II" o mocy przyłączeniowej do 33 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Świerzno i Świerzenko gm. Miastko, pow. Bytowski woj. Pomorskie " oraz wystąpieniu do RDOŚ w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o uzgodnienie i opinię Joanna Gocoł 2023-07-10 08:15:03 dodanie dokumentu
DEDWARE Marcin Woszczak 2023-07-10 08:06:29 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Sekretarz Miastka Karolina Krupińska 2023-07-07 14:54:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 915/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie sposobu i zasad elektronicznej rejestracji czasu pracy od 10.07.2023 roku do 31.08.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Miastku Wioleta Mydło 2023-07-07 14:42:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 914/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 672/VII/2018 z dnia 28.06.2018r. Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku Wioleta Mydło 2023-07-07 14:40:49 dodanie dokumentu
2023 Katarzyna Cichosz 2023-07-07 12:09:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 912/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka Wioleta Mydło 2023-07-07 11:16:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 911/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka Wioleta Mydło 2023-07-07 11:11:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 910/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka Wioleta Mydło 2023-07-07 11:09:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 909/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzeń Nr: 444/VIII/2021, 445/VIII/2021, 446/VIII/2021, 447/VIII/2021 Wioleta Mydło 2023-07-07 11:07:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 908/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 441/VIII/2021 Burmistrza Miastka z dnia 29 stycznia 2021 roku Wioleta Mydło 2023-07-07 11:04:38 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego numer II w budynku numer 4 przy ul. Konstytucji 3 Maja 4 w Miastku - WGNiOŚ.6840.1.15.2023.AMK Anna Maszka Kozłowska 2023-07-07 08:07:39 dodanie dokumentu
Budowa miasteczek rowerowych na terenie Szkół Podstawowych w Gminie Miastko wraz z oznakowaniem przejścia dla pieszych Monika Czarnowska 2023-07-06 14:06:45 edycja dokumentu
Budowa miasteczek rowerowych na terenie Szkół Podstawowych w Gminie Miastko wraz z oznakowaniem przejścia dla pieszych Monika Czarnowska 2023-07-06 14:05:08 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Miastko na rok 2023 - wersja 6 Monika Maksymów 2023-07-06 08:59:39 dodanie dokumentu
2023 Karolina Krupińska 2023-07-06 07:46:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR z dnia 4.07.2023 r. informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko". Iwona Roman 2023-07-05 12:09:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR z dnia 4.07.2023 r. informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko". Iwona Roman 2023-07-05 12:09:17 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.2.1.2023.IR z dnia 4.07.2023 r. informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 270 w obrębie Miłocice i 399 w obrębie Słosinko, gmina Miastko". Iwona Roman 2023-07-05 12:08:43 dodanie dokumentu
2023 Katarzyna Cichosz 2023-07-05 10:28:40 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na montażu balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 34/4 oraz części działki nr 34/23 w obrębie ewidencyjnym Pięć, w gminie Miastko Ilona Wiczk 2023-07-05 10:26:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na montażu balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 95/4 oraz części działki nr 95/12 w obrębie ewidencyjnym Cztery, w gminie Miastko Ilona Wiczk 2023-07-05 10:24:52 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN 63 mm na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 211/2 w obrębie ewidencyjnym Pięć, w gminie Miastko Ilona Wiczk 2023-07-05 09:31:05 dodanie dokumentu
Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.21 z dnia 3.07.2023 r. o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WRG.6220.8.2020.JG.12 na zbieranie odpadów budowlano - drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń na terenie działek nr 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko Joanna Gocoł 2023-07-05 08:29:05 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Woszczak 2023-07-05 08:28:22 edycja dokumentu
Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.21 z dnia 3.07.2023 r. o zmianie decyzji znak WRG.6220.8.2020.JG.12 zbieranie odpadów budowlano - drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń na terenie działek nr 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko Joanna Gocoł 2023-07-05 08:25:01 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.17.2023.JG.22 z dnia 3.07.2023 r. informujące strony o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji znak WRG.6220.8.2020.JG.12 na zbieranie odpadów budowlano - drogowych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Dretyń na terenie działek nr 1/20 i 1/21 obręb Dretyń, gmina Miastko Joanna Gocoł 2023-07-05 08:22:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 907/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko Wioleta Pikuła 2023-07-04 12:19:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 906/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. Wioleta Pikuła 2023-07-04 12:17:54 dodanie dokumentu
DEDWARE Marcin Woszczak 2023-07-04 10:20:06 edycja dokumentu
DEDWARE Marcin Woszczak 2023-07-04 09:24:25 edycja dokumentu