Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi noclegowe Marcin Woszczak 2011-11-22 10:39:28 dodanie dokumentu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji obiektów noclegowych Marcin Woszczak 2011-11-22 10:36:56 dodanie dokumentu
Wymagania co do wyposażenia obiektów Marcin Woszczak 2011-11-22 10:35:13 dodanie dokumentu
Informacja o organizowaniu imprezy artystycznej i rozrywkowej Marcin Woszczak 2011-11-22 10:30:38 dodanie dokumentu
Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej na terenie gminny Miastko Marcin Woszczak 2011-11-22 10:28:55 dodanie dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Marcin Woszczak 2011-11-22 10:20:20 dodanie dokumentu
Ubieganie się o stypendium szkolne Marcin Woszczak 2011-11-22 10:08:20 dodanie dokumentu
Ubieganie się o zasiłek szkolny Marcin Woszczak 2011-11-22 10:07:02 dodanie dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Marcin Woszczak 2011-11-22 10:05:46 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Marcin Woszczak 2011-11-22 10:03:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom Marcin Woszczak 2011-11-22 08:10:52 usunięcie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości przy ul. Kolejowej w Miastku - WGN.6845.3.22.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-11-21 16:01:09 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Łąkowej - WGN 6845.1.261.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-11-21 15:58:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.1.265.2011.A.Sz Marcin Woszczak 2011-11-21 15:55:50 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek leśny, podatek rolny oraz podatek od nieruchomości Marcin Woszczak 2011-11-21 15:40:50 dodanie dokumentu
Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Marcin Woszczak 2011-11-21 15:36:57 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:34:37 dodanie dokumentu
Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych i dochodzie z pracy w gospodarstwie rolnym Marcin Woszczak 2011-11-21 15:31:57 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o braku lub wysokości zaległości podatkowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:30:31 dodanie dokumentu
Podanie o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę Marcin Woszczak 2011-11-21 15:27:52 dodanie dokumentu
Podanie o odroczenie rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej Marcin Woszczak 2011-11-21 15:22:15 dodanie dokumentu
Prowadzenie spraw kadrowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:13:04 dodanie dokumentu
Prowadzenie spraw gospodarczych i archiwum zakładowego Marcin Woszczak 2011-11-21 15:12:06 dodanie dokumentu
Obsługa administracyjna Rady i Burmistrza Marcin Woszczak 2011-11-21 15:11:32 dodanie dokumentu
Obrona cywilna i sprawy wojskowe Marcin Woszczak 2011-11-21 15:10:23 dodanie dokumentu
OSP, służba zdrowia, BHP, sprawy socjalnye i przeciwpożarowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:09:23 dodanie dokumentu
Obsługa interesantów Marcin Woszczak 2011-11-21 15:08:22 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Marcin Woszczak 2011-11-21 15:07:43 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego Marcin Woszczak 2011-11-21 15:06:56 dodanie dokumentu
Wymeldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej. Marcin Woszczak 2011-11-21 15:06:17 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy, 2 miesięczny Marcin Woszczak 2011-11-21 15:05:13 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesięczny Marcin Woszczak 2011-11-21 15:04:28 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące Marcin Woszczak 2011-11-21 15:03:44 dodanie dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu za granicą na pobyt czasowy ponad 2 miesiące Marcin Woszczak 2011-11-21 15:03:02 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Marcin Woszczak 2011-11-21 15:02:05 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców Marcin Woszczak 2011-11-21 15:01:29 dodanie dokumentu
Nowy dowód osobisty Marcin Woszczak 2011-11-21 15:00:59 dodanie dokumentu
Wymiana dowodu osobistego Marcin Woszczak 2011-11-21 14:59:46 dodanie dokumentu
Utrata obywatelstwa polskiego Marcin Woszczak 2011-11-21 14:59:06 dodanie dokumentu
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Marcin Woszczak 2011-11-21 14:58:19 dodanie dokumentu