Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 181/VI/2012 z dnia 9 lipca 2012 w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postepowania Marcin Woszczak 2012-07-24 07:26:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/VI/2012 z dnia 9 lipca 2012 w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika sekcji świadczeń pomocy środowiskowej w MGOPS w Miastku Marcin Woszczak 2012-07-24 07:24:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 179/VI/2012 z dnia 4 lipca 2012 w sprawie wyznaczenia Marcin Woszczak 2012-07-24 07:23:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/VI/2012 z dnia 4 lipca 2012 w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym Marcin Woszczak 2012-07-24 07:20:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/VI/2012 z dnia 27 czerwca 20012 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora ZMK w Miastku Marcin Woszczak 2012-07-24 07:19:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 177/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora ZMK w Miastku Marcin Woszczak 2012-07-24 07:18:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/VI/2012 z dnia 27 czerwca 20012 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora ZMK w Miastku Marcin Woszczak 2012-07-24 07:17:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.12.2012.JG w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa wytwórni mas bitumicznych ... Joanna Gocoł 2012-07-20 14:22:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.12.2012.JG w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa wytwórni mas bitumicznych ... Joanna Gocoł 2012-07-20 14:20:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko AUDYTORA wewntrznego w Urzędzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2012-07-20 12:30:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko AUDYTORA wewntrznego w Urzędzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2012-07-20 12:30:10 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku Marcin Woszczak 2012-07-20 12:29:40 dodanie dokumentu
ocena jakości wody w miejscach przeznaczonych do kąpieli - 2012 Joanna Gocoł 2012-07-18 08:52:39 dodanie dokumentu
Zamówienia na usługę: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2012/2013, pow. bytowski, woj. pomorskie - WO.271.3.2012 Ryszard Ringwelski 2012-07-13 12:43:51 dodanie dokumentu
Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. Joanna Gocoł 2012-07-12 10:15:21 usunięcie dokument
Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. Joanna Gocoł 2012-07-12 10:15:01 dodanie dokumentu
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. Joanna Gocoł 2012-07-12 09:36:00 dodanie dokumentu
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z ich inwentaryzacją na terenie Gminy Miastko Joanna Gocoł 2012-07-12 09:24:29 dodanie dokumentu
Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. Joanna Gocoł 2012-07-12 08:37:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nr WGN.6220.6.2012.JG z dnia 10.07.2012r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa instalacji zagospodarowania surowców rolniczych i płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych o mocy ok 500kW w Świeszynku Joanna Gocoł 2012-07-12 08:24:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.6.2012.JG z dnia 3.07.2012r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa instalacji zagospodarowania surowców rolniczych i płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych o mocy ok. 500kW w Świeszynku Joanna Gocoł 2012-07-12 08:14:30 dodanie dokumentu
Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_01S i WRG_01S1 Aleksander Sikorski 2012-07-10 08:40:24 edycja dokumentu
Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_01S i WRG_01S1 Aleksander Sikorski 2012-07-10 08:30:58 edycja dokumentu
Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_01S i WRG_01S1 Aleksander Sikorski 2012-07-10 08:30:28 usunięcie załacznika
Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_01S i WRG_01S1 Aleksander Sikorski 2012-07-10 08:29:47 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2012 z 06.07.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-07-09 15:45:21 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 09.07.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-07-09 15:43:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 06.07.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-07-09 15:42:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.21.2012.SG Marcin Woszczak 2012-07-09 15:09:18 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.20.2012.SG Marcin Woszczak 2012-07-09 15:08:11 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.20.2012.SG Marcin Woszczak 2012-07-09 15:08:00 dodanie dokumentu
Komunikat dotyczący "Wyprawki szkolnej 2012/2013" dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I - IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniów - słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Marcin Woszczak 2012-07-06 15:29:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.13.2012.SG Marcin Woszczak 2012-07-06 14:21:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2012 z 04.07.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-07-06 12:30:46 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu działki przy ul. Czereśniowej do oddania w użytkowanie wieczyste - WGN.6841.1.1.2012.AMK Marcin Woszczak 2012-07-03 09:39:51 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko Marcin Woszczak 2012-07-03 09:34:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie - WIT.RI.271.8.2012.IF Marcin Woszczak 2012-07-02 15:05:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr 50/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wezwania przez GEN Gaz Energia do usunięcia naruszenia prawa przez urządzenia infrastruktury technicznej Marcin Woszczak 2012-07-02 13:43:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 49/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Marcin Woszczak 2012-07-02 13:41:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr 48/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marcin Woszczak 2012-07-02 13:39:29 dodanie dokumentu