Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:29:56 usunięcie dokument
2017 Karolina Krupińska 2018-02-05 13:28:56 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-05 13:17:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 586/VII/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko" Józefa Wasilewska 2018-02-02 14:12:09 dodanie dokumentu
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 23.01.2018r. - wodociąg Trzcinno Joanna Gocoł 2018-02-02 13:52:11 dodanie dokumentu
Wykaz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli karta nr WRG_24S, WRG_24S1 i WRG_24S2 Joanna Gocoł 2018-02-02 11:15:36 dodanie dokumentu
2018 Jan Gajo 2018-02-02 08:10:51 edycja dokumentu
2018 Jan Gajo 2018-02-02 08:10:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 lutego 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-02-01 14:15:30 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 18/17 przy ul.Kowalskiej w Miastku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - WRG.6845.1.18.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-01 13:12:19 dodanie dokumentu
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miastku jako element "wyspy energetcznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-02-01 12:57:58 usunięcie załacznika
2018 Daniel Radziszewski 2018-02-01 09:29:56 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-02-01 08:50:58 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-02-01 08:48:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-01-31 13:39:34 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-01-31 07:25:36 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-01-31 07:24:42 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-01-31 07:24:13 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-01-30 12:48:38 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-30 10:10:01 edycja dokumentu
2018 Małgorzata Szkilnyk 2018-01-30 09:42:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 582/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. Józefa Wasilewska 2018-01-30 07:35:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 581/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 roku." Józefa Wasilewska 2018-01-30 07:32:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 581/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 roku." Józefa Wasilewska 2018-01-30 07:30:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-29 16:12:32 dodanie dokumentu
2018 Jan Gajo 2018-01-29 16:08:04 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gm. Miastko na 2018 r. Ireneusz Maszka 2018-01-29 16:05:05 dodanie dokumentu
2018 Jan Gajo 2018-01-29 15:40:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady na dzień 02 lutego 2018r., godz. 9:00., sala nr 6 UM w Miastku. Longina Jankowska 2018-01-29 12:05:35 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Ireneusz Maszka 2018-01-26 15:00:51 dodanie dokumentu
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miastku jako element "wyspy energetcznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcin Woszczak 2018-01-26 14:34:02 usunięcie załacznika
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miastku jako element "wyspy energetcznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcin Woszczak 2018-01-26 14:04:03 usunięcie załacznika
2018 Daniel Radziszewski 2018-01-25 08:52:46 edycja dokumentu
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miastku jako element "wyspy energetcznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-01-24 14:27:56 dodanie dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-01-24 11:20:33 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-01-23 15:09:16 edycja dokumentu
Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-01-23 13:38:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 15 grudnia 2017 roku. Józefa Wasilewska 2018-01-23 10:34:52 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 578/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-01-23 10:24:49 dodanie dokumentu
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez RDOŚ Joanna Gocoł 2018-01-23 09:48:03 dodanie dokumentu