Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2019 Magdalena Jankowska 2019-02-01 11:32:29 edycja dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-01-31 10:48:23 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki numer 266, 267, 280/1 i 280/2, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej - WRG.6840.1.1.2019.AMK Anna Maszka Kozłowska 2019-01-30 14:12:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2019-01-30 12:30:59 dodanie dokumentu
2019 Magdalena Jankowska 2019-01-30 11:50:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2019-01-30 11:11:21 usunięcie dokument
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok. Longina Jankowska 2019-01-30 11:11:16 usunięcie dokument
3. Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Longina Jankowska 2019-01-30 11:10:16 usunięcie dokument
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty. Longina Jankowska 2019-01-30 11:09:57 usunięcie dokument
3. Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Longina Jankowska 2019-01-30 11:07:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty. Longina Jankowska 2019-01-30 10:56:24 dodanie dokumentu
3. Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Longina Jankowska 2019-01-30 10:53:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2019 rok. Longina Jankowska 2019-01-30 10:52:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2019-01-30 10:50:26 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2019-01-28 15:24:03 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2019r. Longina Jankowska 2019-01-28 14:47:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2019r. Longina Jankowska 2019-01-28 14:43:09 dodanie dokumentu
2019 Daniel Radziszewski 2019-01-28 09:09:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia opiekunów z ramienia Urządu Miejskiego w Miastku do współpracy z przewodniczącymi jednostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków. Longina Jankowska 2019-01-25 16:32:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia opiekunów z ramienia Urządu Miejskiego w Miastku do współpracy z przewodniczącymi jednostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków. Longina Jankowska 2019-01-25 16:31:56 dodanie dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-01-25 13:52:48 edycja dokumentu
2019 Ewelina Kądziela 2019-01-25 09:47:25 edycja dokumentu
2019 Ewelina Kądziela 2019-01-25 09:46:11 edycja dokumentu
RB-Z III Q 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:41:03 dodanie dokumentu
RB-Z IIIQ 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:39:42 dodanie dokumentu
RB-Z IIIQ 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:39:17 usunięcie dokument
RB-NDS III Q 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:39:10 dodanie dokumentu
RB-Z III Q 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:38:48 usunięcie dokument
RB-Z III Q 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:38:42 dodanie dokumentu
RB-NDS IIIQ 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:37:56 usunięcie dokument
RB - Z II Q 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:35:41 edycja dokumentu
Rb NDS II Q 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:35:29 edycja dokumentu
RB - 28S II Q 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:35:13 edycja dokumentu
Rb - 27S II Q 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:34:54 edycja dokumentu
RB-Z IIIQ 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:33:43 edycja dokumentu
RB-Z IIIQ 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:33:01 usunięcie załacznika
RB-NDS IIIQ 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:32:42 edycja dokumentu
RB-NDS IIIQ 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:31:43 usunięcie załacznika
RB-NDS IIIQ 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:30:31 dodanie dokumentu
RB-Z IIIQ 2018 Bronisława Nielipiuk 2019-01-24 13:30:28 dodanie dokumentu