Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 roku - druk nr 9/II. Longina Jankowska 2018-11-27 15:22:25 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 roku - druk nr 9/II. Longina Jankowska 2018-11-27 15:21:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Marcin Woszczak 2018-11-27 15:10:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Marcin Woszczak 2018-11-27 15:10:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Marcin Woszczak 2018-11-27 15:08:49 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-11-27 15:00:20 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-11-27 14:03:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Marcin Woszczak 2018-11-27 12:15:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 736/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r.. Józefa Wasilewska 2018-11-27 12:11:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 736/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r.. Józefa Wasilewska 2018-11-27 12:10:04 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 737/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miastka. Józefa Wasilewska 2018-11-27 11:51:11 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Skargi wnioski petycje Witold Konieczny 2018-11-27 11:49:21 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Skargi wnioski petycje Witold Konieczny 2018-11-27 11:48:02 usunięcie dokument
Klauzula informacyjna Skargi wnioski petycje Witold Konieczny 2018-11-27 11:47:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 736/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r.. Józefa Wasilewska 2018-11-27 11:46:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 734/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. Józefa Wasilewska 2018-11-27 11:40:13 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-11-27 11:32:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 733/VII/2018 Burmistrza Miastka z dna 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-11-27 11:30:48 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna nagrywanie sesji Witold Konieczny 2018-11-27 11:30:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 732/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 listopada 2018 r/ w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-11-27 11:25:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 731/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2018. Józefa Wasilewska 2018-11-27 11:21:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 oraz w obrębach Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Dretyń, Wałdowo, Piaszczyna, Kwisno i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami ? druk nr 12/II. Longina Jankowska 2018-11-27 11:18:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - druk nr 11/II. Longina Jankowska 2018-11-27 11:15:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - druk nr 10/II, Longina Jankowska 2018-11-27 11:14:44 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko - druk nr 11/II. Longina Jankowska 2018-11-27 11:14:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - druk nr 10/II, Longina Jankowska 2018-11-27 11:13:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko ? druk nr 10/II, Longina Jankowska 2018-11-27 11:12:09 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko ? druk nr 10/II, Longina Jankowska 2018-11-27 11:11:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 727/VII/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obciązednia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-11-27 10:43:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 726/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-11-27 10:40:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 728/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie obciążenia nieruchomości i służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-11-27 10:37:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 728/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie obciążenia nieruchomości i służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-11-27 10:36:37 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 728/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie obciążenia nieruchomości i służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-11-27 10:35:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 725/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego do działek nr 295,291/3,290/1 oraz 302 .ew.83/2 Miastko. Józefa Wasilewska 2018-11-27 10:28:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 724/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 208 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.;" Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania :Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-11-27 10:23:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 723/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 2 listopada 2018 w sprawie powołania kom isji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-11-27 10:16:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 722/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 października 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-11-27 09:57:01 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-11-27 09:56:37 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka Marcin Woszczak 2018-11-27 08:01:01 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-11-26 15:23:14 edycja dokumentu