Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 94/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku. Wioleta Mydło 2019-06-06 12:40:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko. Wioleta Mydło 2019-06-06 12:09:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych na lata 2020-2023. Wioleta Mydło 2019-06-06 11:52:46 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie możliwości zgłoszenia się mieszkańców gminy Miastko do udziału w debacie nad ,,Raportem o stanie gminy Miastko za 2018 r. Wioleta Mydło 2019-06-06 11:18:34 dodanie dokumentu
zawiadomienie -obwieszczenie Burmistrza Miastka o zmianie terminu opinii PGW WP RZGW Bydgoszcz w sprawie postępwoania o wydanie decyzji środowiskowej na budowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (...) Joanna Gocoł 2019-06-05 11:14:49 dodanie dokumentu
2019 Magdalena Jankowska 2019-06-04 14:52:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 95/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 rok. Wioleta Mydło 2019-06-04 14:28:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zagospodarowaniu placu przy kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku (cz. dz. nr 104/5) obręb 83/4 miasta Miastko. Ireneusz Maszka 2019-06-04 14:15:16 dodanie dokumentu
2019 Marcelina Wolska 2019-06-04 13:51:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/VIII/2019 Burmistrza Miastko z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół. Wioleta Mydło 2019-06-04 12:22:52 dodanie dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-06-04 11:27:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 92/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miastko za rok 2018. Wioleta Mydło 2019-06-04 07:41:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna Małgorzata Kobiec 2019-06-03 14:06:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna Małgorzata Kobiec 2019-06-03 14:04:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka w gminie Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Małgorzata Kobiec 2019-06-03 13:52:48 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka w gminie Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Małgorzata Kobiec 2019-06-03 13:50:29 edycja dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-05-31 15:00:13 edycja dokumentu
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzania uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego - UCHWAŁY ANTYSMOGOWE Joanna Gocoł 2019-05-31 13:13:01 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 30.05.2019 Marcin Woszczak 2019-05-31 09:24:05 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Świerznie i Szkoły Podstawowej w Piaszczynie Ewelina Kądziela 2019-05-31 07:30:38 dodanie dokumentu
informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 177/8 obręb Pasieka, gmina Miastko" Joanna Gocoł 2019-05-29 10:10:47 dodanie dokumentu
2019 Joanna Gocoł 2019-05-28 12:31:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 86/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Józefa Wasilewska 2019-05-28 11:49:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 21 planowanej na działkach nr 277/2, 283/2, 283/4 obręb 83/2 miasta Miastko przy ulicy Gen. Wybickiego. Ireneusz Maszka 2019-05-28 11:30:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 21 planowanej na działkach nr 277/2 obręb 83/2 miasta Miastko, 61/1, 41/3, 266 obręb 83/4 miasta Miastko przy ulicy Gene. Wybickiego Ireneusz Maszka 2019-05-28 11:14:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie chodnika i budowie oświetlenia drogowego przy ulicy Pomorskiej w Miastku (działka nr 64 obręb ewid. 83/3 miasta Miastko). Ireneusz Maszka 2019-05-28 11:02:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. Wioleta Mydło 2019-05-27 14:43:48 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 58-204-2019 z dnia 24 maja 2019 w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 16 w gm. Miastko Marcin Woszczak 2019-05-24 15:21:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2019-05-24 12:18:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2019-05-24 12:09:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2019-05-24 12:06:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. Józefa Wasilewska 2019-05-24 08:58:54 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2019-05-24 08:23:33 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka w gminie Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Małgorzata Kobiec 2019-05-23 12:36:08 dodanie dokumentu
zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zagospodarowaniu placu rekreacyjnego przy Konstytucji 3-go Maja w Miastku (działka nr 34/24 obręb ewidencyjny 83/5 miasta Miastko). Ireneusz Maszka 2019-05-23 12:36:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka w gminie Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Małgorzata Kobiec 2019-05-23 12:32:39 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2019-05-23 12:23:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2019.MR.8 informujące o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie opinii odnośnie przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (...)" Joanna Gocoł 2019-05-23 08:39:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2019-05-23 08:39:26 dodanie dokumentu
2019 Marta Muchowska - Narloch 2019-05-23 07:59:13 edycja dokumentu