Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2018 Magdalena Jankowska 2018-02-14 13:46:46 edycja dokumentu
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2018 roku oraz o prawidlowości planowanej kwoty długu Jan Gajo 2018-02-14 13:21:35 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-14 11:55:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 28 lutego 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-02-14 11:50:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 590/VII/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej - Miasteckiego Klastra Energii" Józefa Wasilewska 2018-02-14 11:33:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 567/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-02-14 10:57:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-02-14 10:52:54 usunięcie dokument
Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-02-14 10:52:30 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-02-14 09:42:20 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku Józefa Wasilewska 2018-02-13 14:31:17 usunięcie dokument
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 18, położonej w Przęsinie, gm. Miastko - WRG.6845.2.25.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-02-13 12:00:07 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 110/3 położonej w Głodowie, gm. Miastko - WRG.6845.2.3.2018.SG Sylwia Gurba 2018-02-13 11:57:37 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 85, położonej w Głodowie, gm. Miastko - WRG.6845.2.2.2018.SG Sylwia Gurba 2018-02-13 11:54:09 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 85, położonej w Głodowie, gm. Miastko - WRG.6845.2.2.2018.SG Sylwia Gurba 2018-02-13 11:53:28 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-13 11:38:12 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-13 11:24:32 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-12 14:27:17 edycja dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych. Małgorzata Styrenczak 2018-02-12 13:08:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-02-09 15:37:40 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-02-09 13:17:09 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-02-09 13:16:55 edycja dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-02-09 11:01:23 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-09 10:07:42 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-09 10:06:55 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-09 09:27:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2016 rok Longina Jankowska 2018-02-09 09:18:33 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-08 12:56:18 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kasjer w Wydziale Finansowym Jan Gajo 2018-02-08 11:49:00 dodanie dokumentu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO KASJER W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIASTKU Jan Gajo 2018-02-08 11:44:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 574/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. Józefa Wasilewska 2018-02-08 10:59:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 584/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowiska urzędnicze kasjer w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-02-08 10:55:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 585/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-02-08 10:52:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 587/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa ul. Kolejowej w Miastku" Józefa Wasilewska 2018-02-08 10:32:49 dodanie dokumentu
Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-02-07 12:38:27 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2018-02-07 10:36:23 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.20.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-07 08:55:41 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz osoby bliskiej poprzedniego dzierżawcy części działki nr 291/9 przy ul.Gen. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.24.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-07 08:54:27 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-07 08:22:20 edycja dokumentu
INFORMACJA O REKRUTACJI Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:58:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:57:08 dodanie dokumentu