Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-07 09:45:32 edycja dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-03-07 08:59:35 edycja dokumentu
Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Wołcza Wielka z dnia 23 lutego 2018r. Longina Jankowska 2018-03-06 15:11:56 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-06 14:10:33 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-06 13:11:38 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-06 13:07:59 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-06 08:47:24 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-03-06 08:42:26 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-03-06 08:39:32 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-06 08:38:36 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-06 08:19:18 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-06 08:12:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Role - Ponikła w obrębie Role - Żabno gmina Miastko (działki nr 37, 501/2, 511 i 9). Małgorzata Szkilnyk 2018-03-05 15:14:33 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru z dnia 27.02.2018 r. na stanowisko kasjera w Urzędzie Miejskim w Miastku Jan Gajo 2018-03-05 13:41:39 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-05 13:26:11 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-05 11:57:11 edycja dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-03-05 11:36:44 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-03-05 11:20:49 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-03-05 11:12:12 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6840.3.19.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-03-05 09:24:12 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6840.3.19.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-03-05 09:22:40 usunięcie dokument
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6840.3.19.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-03-05 09:22:09 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-05 09:15:56 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-05 09:13:16 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-05 08:08:06 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-02 13:39:40 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-02 13:33:35 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-02 13:19:09 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-02 13:09:33 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-02 12:58:43 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-02 12:42:18 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-02 07:52:59 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-03-01 14:45:45 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-03-01 14:44:03 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-01 13:57:24 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-01 13:29:21 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2018 roku. Longina Jankowska 2018-03-01 11:55:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 81 i działka numer 83, położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-03-01 11:53:07 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/2, położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2018-03-01 11:52:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 81 i działka numer 83, położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-03-01 11:51:19 dodanie dokumentu