Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2018 Jan Gajo 2018-04-05 13:34:58 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w dniu 6 kwietnia 2018 r. Longina Jankowska 2018-04-05 10:34:41 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 349/9 przy ul.Bolesława Chrobrego w Miastku - WRG.6845.1.32.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-04-04 14:07:14 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.73.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-04-04 14:05:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 612/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna". Józefa Wasilewska 2018-04-04 12:37:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 612/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna". Józefa Wasilewska 2018-04-04 12:36:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 609/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie". Józefa Wasilewska 2018-04-04 12:31:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 611/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego przebudowy budynku magazynowego na halę targową w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-04-04 11:15:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 615/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:58:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 614/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:56:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 613/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:54:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 601/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.:"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:17:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 602/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy ul.Kolejowej w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:09:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2018 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną w dniach 9,13 i 28 lutego, 13 i 20 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-04 09:50:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2108 r. Józefa Wasilewska 2018-04-03 11:39:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w dniu 6 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-03 11:35:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/481/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-04-03 10:21:04 dodanie dokumentu
2018 Daniel Radziszewski 2018-04-03 08:25:23 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-03 07:25:00 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-03-30 07:55:07 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-03-30 07:54:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 500069268-N-2018 Marcin Woszczak 2018-03-29 17:17:02 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-03-29 12:55:12 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-03-29 12:53:14 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-03-29 12:52:49 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Magdalena Jankowska 2018-03-28 15:18:02 usunięcie załacznika
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Magdalena Jankowska 2018-03-28 14:45:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 606/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 589/VII/2018 z dnia 09.02.2018r. dot. regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. Longina Jankowska 2018-03-28 14:41:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 608/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. Longina Jankowska 2018-03-28 14:41:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 606/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 589/VII/2018 z dnia 09.02.2018r. dot. regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. Longina Jankowska 2018-03-28 14:38:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska na dzień 6.04.2018r. Longina Jankowska 2018-03-28 10:17:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Longina Jankowska 2018-03-28 10:16:22 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego przebudowy budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-03-27 10:25:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych na działce nr 40/3 w Miastku przy ul. Kaszubskiej, zlokalizowanej na działkach nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działkach nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-03-26 14:22:29 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Sikorskiego-Maczka w Miastku (działki nr 84/5, 87, 88, 89, 77, 114/12 obręb 83/3 miasto Miastko). Małgorzata Szkilnyk 2018-03-26 14:19:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 604/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. Józefa Wasilewska 2018-03-26 12:46:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 603/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na"Dostawę sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-03-26 12:37:45 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-26 11:21:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 605/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastka za 2017 rok. Józefa Wasilewska 2018-03-23 13:59:59 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-03-22 12:41:51 dodanie dokumentu