Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:48:17 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:45:31 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:41:10 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:37:39 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:34:50 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:33:34 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:32:12 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:30:05 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:26:13 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:25:12 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:23:50 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:22:15 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:21:10 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:19:37 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:18:14 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:16:38 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:15:12 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:13:29 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:08:39 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:07:18 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-05 14:04:49 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-09-05 10:00:11 edycja dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-09-05 07:59:54 edycja dokumentu
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-09-05 07:59:21 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV w Miastku (działki nr 90/10, 90/5, 90/6, 90/7, 90/9, 90/14, 90/15 obręb 83/2 miasto Miastko). Małgorzata Szkilnyk 2018-09-04 15:12:00 dodanie dokumentu
Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Ireneusz Maszka 2018-09-04 14:22:15 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-03 15:08:10 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-03 14:43:44 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-03 14:41:42 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-03 13:55:32 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN-15 kV, w tym budowę linii kablowych SN-15kV oraz 2 słupków SN na terenie działek nr 225, 226/1, 226/3, 324/3 obręb ewidencyjny Kowalewice. Małgorzata Szkilnyk 2018-09-03 12:46:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/512/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka Longina Jankowska 2018-09-03 11:30:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Longina Jankowska 2018-09-03 11:30:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lednik i Jeziorem Głębokim. Longina Jankowska 2018-09-03 11:29:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017. Longina Jankowska 2018-09-03 11:28:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/508/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-09-03 11:27:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/507/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-09-03 11:26:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/506/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-09-03 11:25:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/505/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-09-03 11:15:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/504/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok. Longina Jankowska 2018-09-03 11:14:39 edycja dokumentu