Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu Komisji w dniu 20 kwietnia 2108 r. Józefa Wasilewska 2018-04-13 13:23:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 20 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-13 13:18:13 dodanie dokumentu
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-04-13 13:01:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych na działce nr 40/3 w Miastku przy ul. Kaszubskiej, zlokalizowanej na działkach nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działkach nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-04-12 14:50:51 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych na działce nr 40/3 w Miastku przy ul. Kaszubskiej, zlokalizowanej na działkach nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działkach nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-04-12 14:49:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 616/VII/2018 Burmistrza Miastka w dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i planów systematycznej kontroli prac drogowych prowadzonych w obrębie pasa drogowego oraz wymiany informacji,pozwalających na eliminowanie przypadków samowolnego zajmowania pasa drogowego na terenie Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-04-10 09:46:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 610/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-10 07:55:37 dodanie dokumentu
Rb-27S 2017 Jan Gajo 2018-04-09 15:36:41 dodanie dokumentu
Rb-28S 2017 Jan Gajo 2018-04-09 15:36:13 dodanie dokumentu
Rb-N 2017 Jan Gajo 2018-04-09 15:35:38 dodanie dokumentu
Rb-Z 2017 Jan Gajo 2018-04-09 15:35:16 dodanie dokumentu
Rb- NDS 2017 Jan Gajo 2018-04-09 15:34:58 dodanie dokumentu
Rb-ST 2017 Jan Gajo 2018-04-09 15:34:27 edycja dokumentu
Rb-ST 2017 Jan Gajo 2018-04-09 15:34:00 dodanie dokumentu
Ponowna informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa budynku obory na 100DJP na dz.nr 854 w Chlebowie obręb ewid. Pasieka gm. Miastko Joanna Gocoł 2018-04-09 14:47:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr 35/2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 2 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-09 14:41:55 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKRACJI W MIASTKU Z DNIA 09.04.2018 r. Jan Gajo 2018-04-09 14:08:23 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w Miastku (działka nr 90/8 obręb 83/2 Miastko). Małgorzata Szkilnyk 2018-04-09 13:21:45 dodanie dokumentu
Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Małgorzata Styrenczak 2018-04-09 12:20:26 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Joanna Gocoł 2018-04-09 09:56:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołani doraźnej Komisji Statutowej w dniu 13 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-09 09:37:41 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 18/17 przy ul.Kowalskiej w Miastku - WRG.6845.1.79.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-04-06 13:25:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Role - Ponikła w obrębie Role - Żabno gmina Miastko (działki nr 37, 501/2, 511 i 9). Małgorzata Szkilnyk 2018-04-05 15:33:19 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-04-05 13:50:56 edycja dokumentu
2018 Jan Gajo 2018-04-05 13:34:58 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w dniu 6 kwietnia 2018 r. Longina Jankowska 2018-04-05 10:34:41 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 349/9 przy ul.Bolesława Chrobrego w Miastku - WRG.6845.1.32.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-04-04 14:07:14 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.73.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-04-04 14:05:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 612/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna". Józefa Wasilewska 2018-04-04 12:37:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 612/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna". Józefa Wasilewska 2018-04-04 12:36:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 609/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie". Józefa Wasilewska 2018-04-04 12:31:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 611/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego przebudowy budynku magazynowego na halę targową w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-04-04 11:15:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 615/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:58:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 614/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:56:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 613/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:54:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 601/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.:"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:17:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 602/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy ul.Kolejowej w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-04-04 10:09:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2018 z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną w dniach 9,13 i 28 lutego, 13 i 20 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-04 09:50:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2108 r. Józefa Wasilewska 2018-04-03 11:39:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w dniu 6 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-03 11:35:54 dodanie dokumentu