Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, Małgorzata Kobiec 2018-10-19 08:38:40 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-18 15:15:06 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-18 15:14:17 edycja dokumentu
Dostawa mebli biurowych z rozmieszczeniem w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie Marcelina Wolska 2018-10-18 12:01:17 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-10-18 10:13:02 edycja dokumentu
Dostawa kamer i rejestratora obrazu z rozmieszczeniem w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie Marcelina Wolska 2018-10-17 14:00:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Maczka - Dworcowa - Małopolska na terenie działek nr 114/12, 118, 82/1, 82/3, 81, 78/14, 78/8, 78/3, 77 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko. Małgorzata Kobiec 2018-10-17 14:00:22 dodanie dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-10-17 13:38:24 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w formie bezprzetargowej udziału wynoszącego 353/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka numer 82/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko - WRG.6840.3.5.2018.SG Sylwia Gurba 2018-10-17 12:50:18 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych jako działki numer 523 i 524, położonych w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.6.2018.SG Sylwia Gurba 2018-10-17 12:46:14 dodanie dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-10-17 10:44:28 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Miastka z dnia 18 września 2018 r. o numerach, granicach i siedzibach OKW Jan Gajo 2018-10-16 14:20:29 dodanie dokumentu
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2018-10-16 13:01:30 dodanie dokumentu
2018 Marcelina Wolska 2018-10-16 12:57:04 edycja dokumentu
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych do ustalenia wyników Jan Gajo 2018-10-16 11:47:40 dodanie dokumentu
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzania głosowania Jan Gajo 2018-10-16 11:46:58 dodanie dokumentu
Remont chodnika przy ul. Kujawskiej w Miastka, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcelina Wolska 2018-10-16 10:04:32 usunięcie załacznika
Remont chodnika przy ul. Kujawskiej w Miastka, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcelina Wolska 2018-10-16 10:03:11 dodanie dokumentu
Dostawa prasy do papieru i tworzyw w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcelina Wolska 2018-10-16 09:30:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-15 17:01:26 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słosinko na lata 2018-2028. Longina Jankowska 2018-10-15 17:00:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dretyń na lata 2018-2028. Longina Jankowska 2018-10-15 16:59:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dretyń na lata 2018-2028. Longina Jankowska 2018-10-15 16:59:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-15 16:57:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-10-15 16:52:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 18 października 2018r. Longina Jankowska 2018-10-15 16:42:30 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-10-15 14:23:17 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-15 09:55:35 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-15 09:54:47 edycja dokumentu
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Bronisława Nielipiuk 2018-10-12 14:22:43 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Miastko za I półrocze 2018 roku Bronisława Nielipiuk 2018-10-12 14:20:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr LVI/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 04 września 2018 roku. Wioleta Mydło 2018-10-12 14:04:29 edycja dokumentu
Protokół Nr LVI/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 04 września 2018 roku. Wioleta Mydło 2018-10-12 14:03:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr LV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku. Wioleta Mydło 2018-10-12 14:01:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr LV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku. Wioleta Mydło 2018-10-12 13:57:41 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 716/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 04 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Wioleta Mydło 2018-10-12 13:01:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 716/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 04 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Wioleta Mydło 2018-10-12 13:01:16 dodanie dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-10-12 10:19:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 717/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2018-10-11 15:03:20 dodanie dokumentu
Prezentacja - szkolenie OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Jan Gajo 2018-10-11 06:50:35 dodanie dokumentu