Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 715/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko-Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 370 mb., gm. Miastko". Longina Jankowska 2018-10-02 08:22:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 715/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko-Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 370 mb., gm. Miastko". Longina Jankowska 2018-10-02 08:21:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 714/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko". Longina Jankowska 2018-10-02 08:18:31 dodanie dokumentu
Żmidziński Czesław - radny Jan Gajo 2018-10-01 14:53:29 edycja dokumentu
Zajst Witold - radny Jan Gajo 2018-10-01 14:53:07 edycja dokumentu
Stanisz Bodgan - radny Jan Gajo 2018-10-01 14:52:40 edycja dokumentu
Śmietana Tomasz - radny Jan Gajo 2018-10-01 14:52:10 edycja dokumentu
Milda Piotr - radny Jan Gajo 2018-10-01 14:51:52 edycja dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-10-01 14:51:50 edycja dokumentu
Teresa Lipka - radna Jan Gajo 2018-10-01 14:51:27 edycja dokumentu
Klepczarek Marek Jan Gajo 2018-10-01 14:51:07 edycja dokumentu
Karaśkiewicz Danuta - radna Jan Gajo 2018-10-01 14:50:50 edycja dokumentu
Grzywacz Marceli - radny Jan Gajo 2018-10-01 14:50:27 edycja dokumentu
Czarnecki Mieczysław - radny Jan Gajo 2018-10-01 14:50:08 edycja dokumentu
Chmielewska Jolanta - radna Jan Gajo 2018-10-01 14:49:46 edycja dokumentu
Broniszewski Wiesław - radny Jan Gajo 2018-10-01 14:49:13 edycja dokumentu
Borowski Tomasz - radny Jan Gajo 2018-10-01 14:48:08 edycja dokumentu
2018 Ewelina Kądziela 2018-10-01 13:19:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 711/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przekazanie nagrody Burmistrz Miastka. Wioleta Mydło 2018-10-01 12:10:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 711/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przekazanie nagrody Burmistrz Miastka. Wioleta Mydło 2018-10-01 12:09:08 dodanie dokumentu
2018 Ewelina Kądziela 2018-10-01 10:08:09 edycja dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-10-01 09:49:38 edycja dokumentu
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 29 września 2018 r. powołanie OKW w gm. Miastko składy komisji od nr 1 do nr 16 wraz z późniejszymi zmianami Jan Gajo 2018-10-01 07:49:38 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku Jan Gajo 2018-09-28 14:27:19 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku Jan Gajo 2018-09-28 14:26:00 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Komunalnych - sondaż warunków finansowych Bronisława Nielipiuk 2018-09-27 15:14:40 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 512/6 położonej w obrębie Miastko 83/2 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2018-09-27 14:25:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 695/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko". Longina Jankowska 2018-09-27 14:20:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 695/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko". Longina Jankowska 2018-09-27 14:18:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 708/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku. Longina Jankowska 2018-09-27 14:16:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Maczka - Dworcowa - Małopolska na terenie działek nr 114/12, 118, 82/1, 82/3, 81, 78/14, 78/8, 78/3, 77 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko. Małgorzata Kobiec 2018-09-27 13:17:23 dodanie dokumentu
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-09-26 15:01:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 704/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2018-09-26 14:08:45 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania przez pełnomocnika Jan Gajo 2018-09-26 13:03:39 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania przez pełnomocnika Jan Gajo 2018-09-26 13:00:47 usunięcie dokument
Prawo do głosowania przez pełnomocnika Jan Gajo 2018-09-26 12:59:20 dodanie dokumentu
Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Jan Gajo 2018-09-26 12:54:41 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Jan Gajo 2018-09-26 12:53:38 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania korespondencyjnego Jan Gajo 2018-09-26 12:52:02 dodanie dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-26 11:32:17 edycja dokumentu