Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. Longina Jankowska 2019-01-16 12:32:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 08 stycznia 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych. Longina Jankowska 2019-01-16 12:13:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. Longina Jankowska 2019-01-16 12:09:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. Longina Jankowska 2019-01-16 12:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. Longina Jankowska 2019-01-16 12:05:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. Longina Jankowska 2019-01-16 12:05:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. Longina Jankowska 2019-01-16 12:01:56 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.6.2019.AMK Anna Maszka Kozłowska 2019-01-16 08:53:56 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.6.2019.AMK Anna Maszka Kozłowska 2019-01-16 08:53:00 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 15.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-16 07:56:05 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 15.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-16 07:33:40 dodanie dokumentu
Połączone posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Oświaty z dnia 15.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-16 07:10:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE de 63 o długości około 65 mb na terenie działki nr 828 obręb ewidencyjny Pasieka (ul. Świerkowa). Małgorzata Kobiec 2019-01-15 13:18:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko na terenie działek nr 303/7, 303/3, 303/1, 302 (ul. Stolarska). Małgorzata Kobiec 2019-01-15 13:16:59 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2019r. na terenie Gminy Miastko Joanna Gocoł 2019-01-15 10:01:52 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 11.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-14 13:57:35 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2019-01-11 13:40:23 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Wałdowo gmina Miastko (działki nr cz. 162 /tj. z wyłączeniem m.in. występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV, LsVI/, 169, 577, 578/5). Małgorzata Kobiec 2019-01-11 13:27:20 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Wałdowo gmina Miastko (działki nr cz. 162 /tj. z wyłączeniem m.in. występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV, LsVI/, 169, 577, 578/5). Małgorzata Kobiec 2019-01-11 13:24:44 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 10.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-11 12:04:23 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 260 przy ul.Mickiewicza w Miastku - WRG.6845.1.1.2019.AMK Anna Maszka Kozłowska 2019-01-11 10:23:12 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 11/1 przy ul.Łąkowej w Miastku - WRG.6845.1.3.2019.AMK Anna Maszka Kozłowska 2019-01-11 10:22:02 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.2.2019.AMK Anna Maszka Kozłowska 2019-01-11 10:21:01 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.4.2019.AMK Anna Maszka Kozłowska 2019-01-11 10:17:28 dodanie dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-01-10 13:36:27 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2019-01-10 12:19:54 edycja dokumentu
2018 rok Marcin Woszczak 2019-01-09 12:12:13 usunięcie dokument
Dane teleadresowe Marcin Woszczak 2019-01-09 12:05:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 34/VIII/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach. Longina Jankowska 2019-01-09 10:26:42 dodanie dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-01-09 08:40:59 edycja dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-01-09 08:31:13 dodanie dokumentu
2019 Karolina Krupińska 2019-01-09 08:30:51 usunięcie dokument
2018 Magdalena Jankowska 2019-01-08 12:58:04 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 roku. Witold Konieczny 2019-01-08 11:15:05 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 29/VIII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 roku. Longina Jankowska 2019-01-08 10:34:44 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 29/VIII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 roku. Longina Jankowska 2019-01-08 10:34:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2019 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. Longina Jankowska 2019-01-08 09:45:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/VIIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2019-01-08 09:39:57 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych Krzysztof Narloch 2019-01-07 12:41:18 edycja dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych Krzysztof Narloch 2019-01-07 12:40:29 usunięcie załacznika