Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 10:42:41 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Podinspektor ds. księgowości Marcin Woszczak 2019-01-23 10:40:49 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzdnicze ds. programów rozwojowych w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Marcin Woszczak 2019-01-23 10:40:30 edycja dokumentu
Informacje o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 10:40:11 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłsza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Miastka Marcin Woszczak 2019-01-23 10:39:50 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. programów rozwojowych w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Marcin Woszczak 2019-01-23 10:38:38 edycja dokumentu
gfhgf Marcin Woszczak 2019-01-23 10:36:34 usunięcie dokument
gfhgf Marcin Woszczak 2019-01-23 10:35:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego (WIT.RI.271.14.2013.RCC) Marcin Woszczak 2019-01-23 10:32:58 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu pn. "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2014? Marcin Woszczak 2019-01-23 10:32:55 usunięcie dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - dot. postepowania o udzielenie zamówienia na rewitalizacja i zagospodarowanie miejsca odpoczynku i rekreacji Zielony Ruczaj w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.6.2014.IF Marcin Woszczak 2019-01-23 10:32:53 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu pn. "Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w miejscowości Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" Marcin Woszczak 2019-01-23 10:32:51 usunięcie dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - Etap I - korytarz -parter" Marcin Woszczak 2019-01-23 10:32:49 usunięcie dokument
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko, gmina Miastko, pow. bytowski, woj .pomorskie Marcin Woszczak 2019-01-23 10:32:47 usunięcie dokument
Informacja o udzieleniu zamówienia Marcin Woszczak 2019-01-23 10:32:03 usunięcie dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 500069268-N-2018 Marcin Woszczak 2019-01-23 10:22:00 usunięcie dokument
Informacje o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 10:14:26 edycja dokumentu
Informacje o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 10:14:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2019 roku. Marcin Woszczak 2019-01-23 10:13:06 usunięcie dokument
Posiedzenie komisji z dnia 22.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-23 09:26:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. programów rozwojowych w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Marcin Woszczak 2019-01-22 13:49:25 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. programów rozwojowych w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Marcin Woszczak 2019-01-22 13:48:37 dodanie dokumentu
2019 Ewelina Kądziela 2019-01-22 10:08:02 edycja dokumentu
2019 Ewelina Kądziela 2019-01-22 10:07:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 21 stycznia 2019 Marcin Woszczak 2019-01-21 14:31:48 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 21 stycznia 2019 Marcin Woszczak 2019-01-21 14:30:51 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Joanna Gocoł 2019-01-21 10:58:24 edycja dokumentu
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Joanna Gocoł 2019-01-21 10:57:38 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miastka. Longina Jankowska 2019-01-18 15:19:03 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 18.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-18 14:46:23 dodanie dokumentu
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2019-01-18 13:17:28 edycja dokumentu
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2019-01-18 13:16:51 usunięcie załacznika
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2019-01-18 13:16:44 usunięcie załacznika
Posiedzenie komisji z dnia 17.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-17 14:07:31 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 17.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-17 14:05:19 usunięcie dokument
Posiedzenie komisji z dnia 17.01.2019 Witold Konieczny 2019-01-17 14:04:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/1/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko Longina Jankowska 2019-01-17 14:00:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/VIII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018r. Longina Jankowska 2019-01-17 13:53:59 dodanie dokumentu
Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2019 r. gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2019-01-17 10:26:46 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2019-01-17 09:31:02 edycja dokumentu