Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV w miejscowości Dretynek gmina Miastko (działki nr 22, 73, 108, 105, 69, 3/2 obręb ewidencyjny Dretynek). Małgorzata Szkilnyk 2018-05-02 14:31:38 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Fabrycznej do ścieżki rowerowej "Zwiniętych torów" w Miastku, zlokalizowanego na działkach nr 86, 90/2, 90/12, 91, 92/3, 183/1, 183/2, 191, 207, 240, 242/1, 277/2, 437 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-05-02 13:54:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 632/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-30 14:27:55 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji Longina Jankowska 2018-04-30 14:03:39 usunięcie załacznika
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji Longina Jankowska 2018-04-30 14:02:05 edycja dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:49:05 edycja dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:48:49 usunięcie załacznika
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:45:42 dodanie dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:42:00 usunięcie dokument
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:40:36 dodanie dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:36:00 dodanie dokumentu
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Longina Jankowska 2018-04-30 13:31:29 usunięcie dokument
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. Longina Jankowska 2018-04-27 15:13:47 usunięcie dokument
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Miastku w dniu 10 stycznia 2018 r. Longina Jankowska 2018-04-27 15:00:17 usunięcie dokument
Rozbiórka części budynku poprzemysłowego, ul. Stolarska 7 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie Ireneusz Maszka 2018-04-27 14:37:55 dodanie dokumentu
2018 Daniel Radziszewski 2018-04-27 10:25:33 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-27 07:53:08 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-27 07:52:51 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-27 07:35:43 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-26 13:57:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 623/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-26 10:42:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6128/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2018 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-04-26 10:01:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 619/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku.. Józefa Wasilewska 2018-04-26 09:45:51 dodanie dokumentu
Zrządzenie Nr 620/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w prawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi MGOK w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-04-26 09:42:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 622/VII/2018 Burmistrza z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych w ramach konkursu "Eko - Miastko 2018 " w roku budżetowym 2018. Józefa Wasilewska 2018-04-26 09:33:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 624/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich. Józefa Wasilewska 2018-04-26 09:12:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 625/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2018 w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich. Józefa Wasilewska 2018-04-26 09:08:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 627/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą . Józefa Wasilewska 2018-04-25 14:26:21 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 628/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia . Józefa Wasilewska 2018-04-25 14:23:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 629/VII/2018 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-04-25 14:21:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 630/VII/2018 Burmistrza Miastka w dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-04-25 14:19:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 631/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-04-25 14:17:46 dodanie dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy, rozbudowy i modernizacji punktu selektywnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miastko Magdalena Jankowska 2018-04-25 13:51:04 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki numer 26 położonej w obrębie Role -Żabno, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2018.SG Sylwia Gurba 2018-04-24 11:02:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 6 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-23 10:48:22 dodanie dokumentu
Postanowienie Burmistrza Miastka o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki techniczno-pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 004/2018 z dnia 06.04.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych przy ul. Kaszubskiej w Miastku (działki nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działki nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko.) Małgorzata Szkilnyk 2018-04-20 15:17:15 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-04-20 14:30:56 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-20 07:51:38 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-04-20 07:32:53 edycja dokumentu
Protokół Nt 45/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 1 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-04-19 14:00:01 dodanie dokumentu