Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarychta Ewa - Kierownik świadczeń w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku Jan Gajo 2018-05-17 15:05:39 dodanie dokumentu
Stankowiak Magdalena - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku Jan Gajo 2018-05-17 15:05:06 dodanie dokumentu
Ramion Kubisiak Jolanta - Kierownik Referatu Obsługi Szkół Jan Gajo 2018-05-17 15:04:20 dodanie dokumentu
Kot Mateusz -Kierownik Referatu Podatków Jan Gajo 2018-05-17 15:03:12 dodanie dokumentu
Kuc Krzysztof - Komendant Straży Miejskiej Jan Gajo 2018-05-17 15:01:19 dodanie dokumentu
Wasiuta Wiesława - Naczelnik Wydziału Finansowego Jan Gajo 2018-05-17 15:00:39 dodanie dokumentu
Remelski Konrad - Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu Jan Gajo 2018-05-17 14:57:01 dodanie dokumentu
Ringwelska Agnieszka- Naczelnik Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego Jan Gajo 2018-05-17 14:55:33 dodanie dokumentu
Kozieł Kazimierz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Jan Gajo 2018-05-17 14:54:27 dodanie dokumentu
Kapłan Ewa - Z-ca Burmistrza Miastka Jan Gajo 2018-05-17 14:53:05 dodanie dokumentu
Gajo Jan - Sekretarz Miastka Jan Gajo 2018-05-17 14:52:25 dodanie dokumentu
Nielipiuk Bronisława - Skarbnik Miastka Jan Gajo 2018-05-17 14:51:35 dodanie dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-05-17 11:02:32 edycja dokumentu
Borowski Tomasz - radny Jan Gajo 2018-05-17 10:43:04 dodanie dokumentu
2018 Małgorzata Szkilnyk 2018-05-17 10:29:06 edycja dokumentu
Żmidziński Czesław - radny Jan Gajo 2018-05-17 09:07:41 dodanie dokumentu
Zajst Witold - radny Jan Gajo 2018-05-17 09:06:48 dodanie dokumentu
Wójtowicz Radosław - radny Jan Gajo 2018-05-17 09:05:55 dodanie dokumentu
Śmietana Tomasz - radny Jan Gajo 2018-05-17 09:02:18 dodanie dokumentu
Stanisz Bodgan - radny Jan Gajo 2018-05-17 09:01:37 dodanie dokumentu
Milda Piotr - radny Jan Gajo 2018-05-17 09:00:37 dodanie dokumentu
Teresa Lipka - radna Jan Gajo 2018-05-17 08:59:48 edycja dokumentu
Teresa Lipka - radna Jan Gajo 2018-05-17 08:59:36 dodanie dokumentu
Klepczarek Marek Jan Gajo 2018-05-17 08:57:34 dodanie dokumentu
Karaśkiewicz Danuta - radna Jan Gajo 2018-05-17 08:56:48 dodanie dokumentu
Grzywacz Marceli - radny Jan Gajo 2018-05-17 08:55:56 dodanie dokumentu
Czarnecki Mieczysław - radny Jan Gajo 2018-05-17 08:54:35 dodanie dokumentu
Chmielewska Jolanta - radna Jan Gajo 2018-05-17 08:53:48 dodanie dokumentu
Broniszewski Wiesław - radny Jan Gajo 2018-05-17 08:52:43 dodanie dokumentu
Borowski Tomasz - radny Jan Gajo 2018-05-17 08:50:32 usunięcie dokument
Borowski Tomasz - radny Jan Gajo 2018-05-17 08:49:56 dodanie dokumentu
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego Urząd Miejski Jan Gajo 2018-05-17 08:38:25 dodanie dokumentu
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego Urząd Miejski Jan Gajo 2018-05-17 08:37:14 usunięcie dokument
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-05-16 07:54:12 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych (na terenie działki nr 3/14 obręb 83/4 miasto Miastko) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury (na terenie działek nr 3/14, 3/25, 3/11, 3/3 obręb 83/4 oraz działek nr 480, 242/2 obręb 83/2 miasto Miastko). Małgorzata Szkilnyk 2018-05-15 14:26:57 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-05-15 13:11:47 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół Jan Gajo 2018-05-15 10:47:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady na dzień 18 maja 2018r. Longina Jankowska 2018-05-14 15:44:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 maja 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-14 15:35:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 695/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:28:50 edycja dokumentu