Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LVII/534/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 61/5, 61/9, 261/2 i 280/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. Longina Jankowska 2018-10-03 13:23:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/535/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. Longina Jankowska 2018-10-03 13:23:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/536/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83/2 położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 13:22:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/537/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3 przy ul. Gen. Maczka w Miastku na rzecz jej najemców oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży. Longina Jankowska 2018-10-03 13:21:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/538/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2018-2022. Longina Jankowska 2018-10-03 13:21:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Miastku. Longina Jankowska 2018-10-03 13:21:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/541/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 512/6 położone w obrębie Miastka 83/2 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2018-10-03 13:20:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/540/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Longina Jankowska 2018-10-03 13:19:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/540/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Longina Jankowska 2018-10-03 13:18:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Miastku. Longina Jankowska 2018-10-03 13:17:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Miastku. Longina Jankowska 2018-10-03 13:16:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/538/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2018-2022. Longina Jankowska 2018-10-03 13:14:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/537/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3 przy ul. Gen. Maczka w Miastku na rzecz jej najemców oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży. Longina Jankowska 2018-10-03 13:12:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/536/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83/2 położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 12:57:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/535/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. Longina Jankowska 2018-10-03 12:56:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/534/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 61/5, 61/9, 261/2 i 280/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. Longina Jankowska 2018-10-03 12:54:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/533/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 27/14, położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 12:50:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/533/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 27/14, położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 12:50:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/532/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 222/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy. Longina Jankowska 2018-10-03 12:49:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/532/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 222/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy. Longina Jankowska 2018-10-03 12:48:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/533/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 27/14, położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 12:46:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/533/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 27/14, położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 12:44:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/532/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 222/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy. Longina Jankowska 2018-10-03 12:43:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/531/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 552 i 553 położonej w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko. Longina Jankowska 2018-10-03 12:39:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 62/10 i 62/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. Longina Jankowska 2018-10-03 12:28:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 -2027. Longina Jankowska 2018-10-03 12:25:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 -2027. Longina Jankowska 2018-10-03 12:24:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-10-03 12:10:18 dodanie dokumentu
Dostawa pojemników/ kontenerów w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? Magdalena Jankowska 2018-10-03 10:45:08 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-10-03 10:24:57 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-10-03 10:18:40 edycja dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-10-03 09:14:16 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-10-03 08:54:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Miastku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Jan Gajo 2018-10-03 08:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do R. M. w Miastku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Jan Gajo 2018-10-03 08:52:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 709/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Wioleta Mydło 2018-10-03 08:17:04 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania korespondencyjnego Jan Gajo 2018-10-03 08:16:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 713/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2018-10-02 13:00:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 712/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2018-10-02 12:37:42 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Miastku Jan Gajo 2018-10-02 11:54:54 dodanie dokumentu