Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/479/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2018 roku - druk nr 719/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:19:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lednik i Jeziorem Głębokim - druk nr 718/LII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:14:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017 - druk nr 717/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:12:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. - druk nr 716/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:09:49 dodanie dokumentu
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:07:48 edycja dokumentu
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:05:50 edycja dokumentu
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:05:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:03:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok - druk nr 709/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:01:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok - druk nr 708/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 13:59:19 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-05-29 13:32:26 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-05-29 13:29:11 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 283/4 przy ul.Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.87.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-05-29 12:52:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Statutowej o zwołaniu posiedzenia komisji . Józefa Wasilewska 2018-05-29 12:07:53 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Statutowej o zwołaniu posiedzenia komisji . Józefa Wasilewska 2018-05-29 12:06:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 646/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na:"Dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie". Józefa Wasilewska 2018-05-29 09:45:23 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-05-29 08:45:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 1 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-25 13:47:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji na dzień 30 maja 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-25 13:25:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu komisji w dniu 1 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-25 10:31:51 dodanie dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok Bronisława Nielipiuk 2018-05-25 09:26:09 edycja dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok Bronisława Nielipiuk 2018-05-25 09:25:34 dodanie dokumentu
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku obory na 100 DJP na działce o numerze ewid. 854 obręb Pasieka w miejscowości Chlebowo gm. Miastko Joanna Gocoł 2018-05-25 08:15:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 645/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia;" Zakup dostępu do systemu Informacji prawnej (SIP) wersja on - line na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku oraz jednostek podległych" Gmina Miastko. Józefa Wasilewska 2018-05-24 13:53:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 642/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. Józefa Wasilewska 2018-05-23 13:42:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 643/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. Józefa Wasilewska 2018-05-23 13:02:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 641/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadani pn.: "Rozbiórka części budynku przemysłowego ul. Stolarska 7 w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-05-23 12:57:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 641/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn."Ku gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie " Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastku" Józefa Wasilewska 2018-05-23 12:50:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 640/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku i udzielenia pełnomocnictwa . Józefa Wasilewska 2018-05-23 12:42:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 639/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietna 2018 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa dla Pana Lecha Warsińskiego - Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-05-23 12:37:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 636/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na zadania pn;" Ochrona budynku Centrum Informacji Turystycznej w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-05-23 12:33:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 635/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert "zakres opracowania,wdrożenia i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych dla Urzędu Miejskiego w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-05-23 12:26:06 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 635/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na "Zakres opracowania, wdrożenia i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych dla Urzędu Miejskiego w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-05-23 12:22:43 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.85.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-05-23 10:48:20 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-05-23 08:21:23 edycja dokumentu
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku (zaktualizowany - 18.05.2018r.) Longina Jankowska 2018-05-22 15:03:15 edycja dokumentu
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku (zaktualizowany - 18.05.2018r.) Longina Jankowska 2018-05-22 15:00:17 edycja dokumentu
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku (zaktualizowany - 18.05.2018r.) Longina Jankowska 2018-05-22 14:58:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. Longina Jankowska 2018-05-22 14:33:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. Longina Jankowska 2018-05-22 14:31:13 edycja dokumentu