Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-12 09:06:51 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-09-12 08:58:43 edycja dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie, Gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie? Magdalena Jankowska 2018-09-11 14:32:14 usunięcie załacznika
Wykaz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli karta nr WRG_24S, WRG_24S1 i WRG_24S2 Joanna Gocoł 2018-09-11 14:17:05 edycja dokumentu
Wykaz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli karta nr WRG_24S, WRG_24S1 i WRG_24S2 Joanna Gocoł 2018-09-11 14:16:33 usunięcie załacznika
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-11 13:43:09 edycja dokumentu
Postanowienie KW w Słupsku II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku Jan Gajo 2018-09-11 13:19:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 698/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 07 września 2018r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe.. Longina Jankowska 2018-09-11 12:20:36 dodanie dokumentu
Zajst Witold - radny Jan Gajo 2018-09-11 10:59:03 edycja dokumentu
Śmietana Tomasz - radny Jan Gajo 2018-09-11 10:58:44 edycja dokumentu
Grzywacz Marceli - radny Jan Gajo 2018-09-11 10:58:24 edycja dokumentu
Czarnecki Mieczysław - radny Jan Gajo 2018-09-11 10:58:00 edycja dokumentu
Teresa Lipka - radna Jan Gajo 2018-09-11 10:56:53 edycja dokumentu
Borowski Tomasz - radny Jan Gajo 2018-09-11 10:56:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 694/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy". Longina Jankowska 2018-09-11 10:49:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 692/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok. Longina Jankowska 2018-09-11 10:47:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 691/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka. Longina Jankowska 2018-09-11 10:45:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 690/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miastku informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz planu finasowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. Longina Jankowska 2018-09-11 10:37:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 689/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. Longina Jankowska 2018-09-11 10:33:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 688/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, pomieszczenia przyległego do lokalu mieszkalnego na poprawę warunków jego zagospodarowania. Longina Jankowska 2018-09-11 10:30:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 687/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2018-09-11 10:26:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 686/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Longina Jankowska 2018-09-11 10:07:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 685/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Longina Jankowska 2018-09-11 10:05:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 684/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Longina Jankowska 2018-09-11 10:03:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 683/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Miastko (PSZOK). Longina Jankowska 2018-09-11 09:35:40 dodanie dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-11 07:38:35 edycja dokumentu
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Longina Jankowska 2018-09-10 13:11:00 edycja dokumentu
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Longina Jankowska 2018-09-10 13:10:55 usunięcie załacznika
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Longina Jankowska 2018-09-10 13:10:41 edycja dokumentu
Informacja nr 1- przesunięcie terminu Bronisława Nielipiuk 2018-09-10 12:42:27 edycja dokumentu
Informacja nr 1- przesunięcie terminu Bronisława Nielipiuk 2018-09-10 08:55:38 edycja dokumentu
Informacja nr 1- przesunięcie terminu Bronisława Nielipiuk 2018-09-10 08:55:18 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-07 14:54:41 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-07 14:44:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków linii kablowej 15kV oraz dwóch złącz kablowych 15kV w zamian za odcinki linii napowietrznej 15kV nr 430 "Malęcino" w odgałęzieniach linii: "Powiązanie do linii 425", "Malęcino" i "Świerzno Leśniczówka", gm. Miastko na działkach 5/3, 154, 28, 29, 12/15, 133, 12/25, 12/24, 12/13, 398/4 obr. ew. Gatka oraz działkach nr 382/4, 39, 40 obr. ew. Świerzno. Małgorzata Szkilnyk 2018-09-07 14:35:02 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-07 14:23:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 18.09. 2018 r. Longina Jankowska 2018-09-07 14:12:57 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-07 14:10:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu komisji w dniu 21.09.2018 r. Longina Jankowska 2018-09-07 14:10:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu komisji w dniu 21.09.2018 r. Longina Jankowska 2018-09-07 14:08:42 dodanie dokumentu