Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2018 Karolina Krupińska 2018-09-18 08:58:54 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, karta nr WRG_05S i WRG_05S1, karta nr WRG_17S Joanna Gocoł 2018-09-18 08:01:57 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, karta nr WRG_05S i WRG_05S1, karta nr WRG_17S Joanna Gocoł 2018-09-18 08:01:16 usunięcie załacznika
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-18 07:51:03 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 Joanna Gocoł 2018-09-18 07:46:23 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 Joanna Gocoł 2018-09-18 07:45:50 usunięcie załacznika
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-18 07:31:55 edycja dokumentu
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko ? Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 370 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-09-17 15:03:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 703/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Dostawa prefabrykowanych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB C do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie". Longina Jankowska 2018-09-17 11:42:27 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-09-17 11:12:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.21 o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś i zebraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd Joanna Gocoł 2018-09-17 10:08:05 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki numer 18/8, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6845.2.11.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:48:06 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki numer 18, położonej w obrębie Przęsin, gm. Miastko - WRG.6845.2.12.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:46:52 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki numer 18, położonej w obrębie Przęsin, gm. Miastko - WRG.6845.2.12.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:45:10 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki numer 18, położonej w obrębie Przęsin, gm. Miastko - WRG.6845.2.12.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:41:26 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki numer 18/8, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6845.2.11.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-14 14:39:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Podinspektor ds. księgowości Jan Gajo 2018-09-14 14:09:18 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-14 12:46:27 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-14 12:44:26 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-14 10:34:38 edycja dokumentu
,,Dostawa pojemników/ kontenerów z PE w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? Magdalena Jankowska 2018-09-14 08:05:40 dodanie dokumentu
Informacja o miejscu, dniach i godzinach pełnienia dyżurów przez Miejską Komisję Wyborczą w Miastku Jan Gajo 2018-09-14 07:45:14 dodanie dokumentu
Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Miastku o pełnionych funkcjach Jan Gajo 2018-09-14 07:44:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady na dzień 26 lipca 2017r., godz. 11:00. Longina Jankowska 2018-09-13 14:43:21 edycja dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-13 14:00:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 697/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Wioleta Mydło 2018-09-13 10:37:32 dodanie dokumentu
2018 Daniel Radziszewski 2018-09-13 09:56:01 edycja dokumentu
2018 Daniel Radziszewski 2018-09-13 09:53:28 edycja dokumentu
2018 Anna Iwa 2018-09-13 08:33:35 edycja dokumentu
2018 Anna Iwa 2018-09-13 08:33:12 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-12 13:17:00 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-12 13:00:58 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-12 12:51:14 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-12 12:33:54 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-12 12:21:53 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Jan Gajo 2018-09-12 11:55:00 dodanie dokumentu
"Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta Miastko będących w zarządzie zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" Małgorzata Styrenczak 2018-09-12 10:35:57 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-12 10:22:08 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-12 10:15:43 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-09-12 10:12:11 edycja dokumentu