Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Borowski Tomasz - radny Jan Gajo 2018-05-17 08:50:32 usunięcie dokument
Borowski Tomasz - radny Jan Gajo 2018-05-17 08:49:56 dodanie dokumentu
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego Urząd Miejski Jan Gajo 2018-05-17 08:38:25 dodanie dokumentu
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego Urząd Miejski Jan Gajo 2018-05-17 08:37:14 usunięcie dokument
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-05-16 07:54:12 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych (na terenie działki nr 3/14 obręb 83/4 miasto Miastko) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury (na terenie działek nr 3/14, 3/25, 3/11, 3/3 obręb 83/4 oraz działek nr 480, 242/2 obręb 83/2 miasto Miastko). Małgorzata Szkilnyk 2018-05-15 14:26:57 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-05-15 13:11:47 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół Jan Gajo 2018-05-15 10:47:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady na dzień 18 maja 2018r. Longina Jankowska 2018-05-14 15:44:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 maja 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-14 15:35:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 695/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:28:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - druk nr 694/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:28:36 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018r. - druk nr 693/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:28:25 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - druk nr 694/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:27:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 695/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:27:37 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 696/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:27:15 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 695/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:26:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 696/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:26:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku - druk nr 695/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:25:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko - druk nr 694/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:24:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018r. - druk nr 693/LII. Longina Jankowska 2018-05-14 15:23:06 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach: 83/2 i 83/3 m. Miastko - WRG.6845.1.83.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-05-11 10:27:03 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Leśnej 11 w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2018-05-09 13:14:55 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 12 w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2018-05-09 13:13:58 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 515/5 przy ul. Fabrycznej w Miastku - WRG.6840.1.9.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-05-09 13:11:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Statutowej o zwołaniu komisji w dniu 18 maja 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-09 07:44:22 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-05-08 10:50:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 635/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert "zakres opracowania,wdrożenia i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych dla Urzędu Miejskiego w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-05-08 10:36:42 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-05-08 10:05:45 edycja dokumentu
Protokół Nr 48.2018 z posiedzenioa Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 6 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 09:49:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 1 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 09:47:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 27 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 09:44:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej w dniu 6 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 09:05:45 usunięcie dokument
Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 27 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 09:05:40 usunięcie dokument
Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury technicznej i Gospodarki Nieruchomościami w dniu 1 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 09:05:33 usunięcie dokument
Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej w dniu 6 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 09:03:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 27 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 09:00:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr 45/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury technicznej i Gospodarki Nieruchomościami w dniu 1 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 08:57:49 dodanie dokumentu
Protokół nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 6 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 08:56:10 usunięcie dokument
Protokół Nr 47/2018 z dnia 27 marca 2018 r. z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 27 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-05-08 08:56:04 usunięcie dokument