Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 29 maja 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-07 13:56:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2018 z posiedzenia KMomisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 20 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-07 13:27:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2018 z posiedzenia Komisji Światy Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 25 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-07 13:11:40 dodanie dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-06-06 12:48:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 650/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej pn."Wieś roku 2018 w Gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2018-06-06 08:44:45 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-06 08:44:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 647/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 y. Józefa Wasilewska 2018-06-06 08:40:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 638/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."pełnienie nadzoru inwestycyjnego dotyczącego budowy, rozbudowy i modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-06-06 08:27:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 637/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 27 kwietnia 2108 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej cieci ciepłowniczej w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-06-06 08:20:11 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół Jan Gajo 2018-06-05 13:09:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Fabrycznej do ścieżki rowerowej "Zwiniętych torów" w Miastku, zlokalizowanego na działkach nr 86, 90/2, 90/12, 91, 92/3, 183/1, 183/2, 191, 207, 240, 242/1, 277/2, 437 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-06-05 10:43:49 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-06-05 07:38:22 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-06-05 07:36:02 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 96/2 przy ul.Kazimierza Wielkiego w Miastku - WRG.6845.1.88.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-06-04 13:47:02 dodanie dokumentu
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-06-04 11:18:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 649/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury, w zakresie projektu nas terenie Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2018-06-04 08:42:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 648/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej" Józefa Wasilewska 2018-06-04 08:38:54 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-04 08:08:53 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-01 14:45:35 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-01 14:45:13 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-01 14:43:58 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-01 14:43:58 edycja dokumentu
Informacje o spółkach za 2017 rok Aleksander Sikorski 2018-06-01 13:23:17 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-01 10:03:34 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-01 09:18:32 edycja dokumentu
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie Magdalena Jankowska 2018-06-01 08:53:16 usunięcie załacznika
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie Magdalena Jankowska 2018-06-01 08:48:22 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej na ulicy Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj.pomorskie Magdalena Jankowska 2018-06-01 07:53:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 5 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-01 07:27:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 czerwca 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-29 14:44:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 czerwca 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-29 14:44:42 usunięcie załacznika
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 czerwca 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-29 14:44:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 czerwca 2018 r. Longina Jankowska 2018-05-29 14:39:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017 - druk nr 717/LIII, Longina Jankowska 2018-05-29 14:37:15 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok - druk nr 708/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:30:01 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok - druk nr 708/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:29:54 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok - druk nr 709/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:29:35 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:27:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:27:53 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. Longina Jankowska 2018-05-29 14:27:41 edycja dokumentu