Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKRACJI W MIASTKU Z DNIA 09.04.2018 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:01:39 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku z dnia 13 kwietnia 2018 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:01:25 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół Marcin Woszczak 2019-01-23 12:01:14 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 17.09.2018 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:00:23 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 12:00:00 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:59:40 edycja dokumentu
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarz Miastka Marcin Woszczak 2019-01-23 11:59:06 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru z dnia 07.12.2018 Marcin Woszczak 2019-01-23 11:58:52 usunięcie dokument
Informacja o wynikach naboru z dnia 07.12.2018 Marcin Woszczak 2019-01-23 11:58:35 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Centrum Informacji Turystycznej Marcin Woszczak 2019-01-23 11:57:07 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2012 roku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:56:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydata na to stanowisko. Marcin Woszczak 2019-01-23 11:56:48 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2012 roku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:56:39 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:56:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko AUDYTORA wewntrznego w Urzędzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:56:17 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru w konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:56:08 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:55:52 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:55:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydata na to stanowisko - Referenta ds. księgowości Marcin Woszczak 2019-01-23 11:54:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości Marcin Woszczak 2019-01-23 11:54:38 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:54:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków Rady Nadzorczej powstającej spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:54:12 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:54:03 edycja dokumentu
Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury w Urzedzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:53:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Marcin Woszczak 2019-01-23 11:53:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu i naborze na to stanowisko Marcin Woszczak 2019-01-23 11:53:29 edycja dokumentu
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:53:07 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:52:58 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w Straży Miejskiej Marcin Woszczak 2019-01-23 11:52:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa Zarządu w tworzonym podmiocie prawa handlowego pod firmą Miejski Ośrodek Stacjonarnej i Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej, Długoterminowej i Specjalistycznej Sp z o.o. z siedziba w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:52:41 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2019-01-23 11:52:33 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pozytku publicznego Marcin Woszczak 2019-01-23 11:52:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko - Pielęgniarki Naczelnej -Zarząd Szpitala Miejskiego (spółka z o.o. w organizacji) w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:52:16 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenie usług w zakresie transportu medycznego, usług w Nocnej i Świątecznej Opiece POZ, usług na stanowisku dyspozytora oraz usług ratowniczych i pielęgniarskich na Izbie Przyjęć iOddziałach Szpitalnych Zarząd Szpitala Miejskiego (spółka z o.o. w organizacji) w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:52:04 edycja dokumentu
Konkurs na członków Rady Nadzorczej Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. Marcin Woszczak 2019-01-23 11:51:51 edycja dokumentu
Konkurs na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego pn. Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. Marcin Woszczak 2019-01-23 11:51:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w ZEC sp. z o.o. w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:51:35 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2015 roku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:51:08 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2015 roku Marcin Woszczak 2019-01-23 11:51:00 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego - Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Marcin Woszczak 2019-01-23 11:50:51 edycja dokumentu