Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 704/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:"Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2018-09-26 14:08:45 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania przez pełnomocnika Jan Gajo 2018-09-26 13:03:39 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania przez pełnomocnika Jan Gajo 2018-09-26 13:00:47 usunięcie dokument
Prawo do głosowania przez pełnomocnika Jan Gajo 2018-09-26 12:59:20 dodanie dokumentu
Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Jan Gajo 2018-09-26 12:54:41 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Jan Gajo 2018-09-26 12:53:38 dodanie dokumentu
Prawo do głosowania korespondencyjnego Jan Gajo 2018-09-26 12:52:02 dodanie dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-26 11:32:17 edycja dokumentu
2018 Ireneusz Maszka 2018-09-26 08:45:40 edycja dokumentu
Informacja nr 2 przesunięcie terminu Jan Gajo 2018-09-26 08:42:50 edycja dokumentu
Informacja nr 2 przesunięcie terminu Jan Gajo 2018-09-26 08:41:41 edycja dokumentu
Informacja nr 2 przesunięcie terminu Jan Gajo 2018-09-26 08:26:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 707/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 677/VII/2018 z dnia 24.07.2018r. dot. regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2018-09-25 14:46:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 693/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. Longina Jankowska 2018-09-25 13:22:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków linii kablowej 15kV oraz dwóch złącz kablowych 15kV w zamian za odcinki linii napowietrznej 15kV nr 430 "Malęcino" w odgałęzieniach linii: "Powiązanie do linii 425", "Malęcino" i "Świerzno Leśniczówka", gm. Miastko na działkach 5/3, 154, 28, 29, 12/15, 133, 12/25, 12/24, 12/13, 398/4 obr. ew. Gatka oraz działkach nr 382/4, 39, 40 obr. ew. Świerzno. Małgorzata Szkilnyk 2018-09-25 12:18:57 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Komunalnych - sondaż warunków finansowych Jan Gajo 2018-09-25 07:51:11 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II w sprawie zgłoszenia kandydata do OKW nr 11 oraz o przeprowadzeniu losowania składów OKW Jan Gajo 2018-09-24 21:26:42 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II w sprawie zgłoszenia kandydata do OKW nr 11 oraz o przeprowadzeniu losowania składów OKW Jan Gajo 2018-09-24 21:26:04 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II w sprawie zgłoszenia kandydata do OKW nr 11 oraz o przeprowadzeniu losowania składów OKW Jan Gajo 2018-09-24 21:21:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30.06.2018r. Longina Jankowska 2018-09-24 16:13:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 706/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - ,,Wyprawka szkolna". Wioleta Mydło 2018-09-24 16:00:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 700/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Wioleta Mydło 2018-09-24 15:57:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 699/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Wioleta Mydło 2018-09-24 15:54:53 dodanie dokumentu
Wyprawka szkolna 2018/2019 Alina Kuc 2018-09-24 13:49:41 edycja dokumentu
Wyprawka szkolna 2018/2019 Alina Kuc 2018-09-24 13:48:52 usunięcie załacznika
Wyprawka szkolna 2018/2019 Alina Kuc 2018-09-24 13:32:16 dodanie dokumentu
2018 Ewelina Kądziela 2018-09-24 12:44:34 edycja dokumentu
2018 Ewelina Kądziela 2018-09-24 12:35:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 705/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 21 września 2018r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Miastku. Longina Jankowska 2018-09-24 11:54:19 dodanie dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-09-24 08:40:02 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-09-24 08:35:05 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Ewelina Kądziela 2018-09-21 13:21:03 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Ewelina Kądziela 2018-09-21 13:20:15 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Ewelina Kądziela 2018-09-21 13:20:12 usunięcie załacznika
Wykaz dziennych opiekunów Ewelina Kądziela 2018-09-21 13:20:07 usunięcie załacznika
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Ewelina Kądziela 2018-09-21 13:19:06 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Ewelina Kądziela 2018-09-21 13:19:03 usunięcie załacznika
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Ewelina Kądziela 2018-09-21 13:17:10 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?? Magdalena Jankowska 2018-09-21 12:32:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-09-20 14:29:50 dodanie dokumentu