Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie od 24.02.2016 r. do 16.03.2016 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 13:05:28 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie od 27.01.2016 r. do 24.02.2016 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 13:04:42 edycja dokumentu
sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie od 28.12.2015 r. do 27.01.2016 Marcin Woszczak 2019-01-23 13:04:24 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Miastka z działalności w okresie od 24 sierpnia 2016 do 28 września 2016 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 13:04:17 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie od 27.01.2016 r. do 24.02.2016 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 13:03:47 edycja dokumentu
sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie od 28.12.2015 r. do 27.01.2016 Marcin Woszczak 2019-01-23 13:00:59 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Miastka z działalności w okresie od 24 sierpnia 2016 do 28 września 2016 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 13:00:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Miastka z działalności w okresie od 24 sierpnia 2016 do 28 września 2016 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 13:00:15 edycja dokumentu
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2015-2016 Marcin Woszczak 2019-01-23 12:56:15 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci/uczniów w roku 2017 w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2019-01-23 12:56:06 edycja dokumentu
Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego Gm. Miastko w 2017r. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:55:53 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gm. Miastko na 2018 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:55:44 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2018r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2019 r. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:53:34 edycja dokumentu
Zawiadomienia i wyniki Marcin Woszczak 2019-01-23 12:53:16 usunięcie dokument
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" Marcin Woszczak 2019-01-23 12:53:10 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 12:50:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WIT.271.8.2011.KR Marcin Woszczak 2019-01-23 12:50:42 usunięcie dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - 295484-2011 Marcin Woszczak 2019-01-23 12:50:32 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - WIT.271.8.2011.KR Marcin Woszczak 2019-01-23 12:50:26 usunięcie dokument
ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - WO.271.1.2011. AR Marcin Woszczak 2019-01-23 12:50:16 usunięcie dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WO.271.4.2011.AR Marcin Woszczak 2019-01-23 12:49:50 usunięcie dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WIT.271.6.2011.KR Marcin Woszczak 2019-01-23 12:49:44 usunięcie dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WO.271.2.2011.AR z dnia 13 lipca 2011r. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:49:33 usunięcie dokument
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku Marcin Woszczak 2019-01-23 12:49:21 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku Marcin Woszczak 2019-01-23 12:49:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:48:52 usunięcie dokument
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 12:48:39 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 15.06.2015 r. naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych Marcin Woszczak 2019-01-23 12:48:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017r. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:48:09 usunięcie dokument
Zmiana ogłoszenia na stanowisko Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne Marcin Woszczak 2019-01-23 12:47:59 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Miastku Marcin Woszczak 2019-01-23 12:47:46 edycja dokumentu
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIASTKU Marcin Woszczak 2019-01-23 12:47:36 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:47:26 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych Marcin Woszczak 2019-01-23 12:47:15 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Marcin Woszczak 2019-01-23 12:47:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2017r. Marcin Woszczak 2019-01-23 12:44:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego II konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2017r. w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami Marcin Woszczak 2019-01-23 12:43:54 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Dyrektora OSiR Marcin Woszczak 2019-01-23 12:43:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2019-01-23 12:43:07 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: Roboty budowlane - remont Biblioteki Publicznej w Miastku . Marcin Woszczak 2019-01-23 12:31:19 usunięcie dokument