Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
statut Gminy Miastko - tekst ujednolicony na dzień 21 listopada 2018 r Jan Gajo 2018-11-15 15:01:44 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 21 listopada 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-11-15 14:13:08 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem na terenie działek nr 10/26, 10/28, 62/2, 121 obręb ewidencyjny Wołcza Wielka, gmina Miastko Małgorzata Kobiec 2018-11-14 14:19:50 dodanie dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-11-14 13:33:53 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-11-14 07:41:31 edycja dokumentu
Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie Marcelina Wolska 2018-11-13 13:55:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słosinko na lata 2018-2028. Longina Jankowska 2018-11-13 07:47:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVIII/544/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dretyń na lata 2018-2028. Longina Jankowska 2018-11-13 07:46:52 edycja dokumentu
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku SP Dretyń gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-11-09 15:02:30 dodanie dokumentu
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 016/2018 z dnia 19.10.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w zamian istniejącej linii napowietrznej SN-15kV) w obrębie ewidencyjnym Kowalewice gmina Miastko (działki nr 225, 226/1, 226/3, 324/3) Małgorzata Kobiec 2018-11-09 14:54:20 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej 15kV (w tym linii kablowych SN-15 kV, złącza kablowego SN-15kV oraz słupa kablowego SN-15 kV) w obrębach ewidencyjnych Węgorzynko i Kowalewice gmina Miastko (działki nr 30, 29/3, 27, 31, 460/5, 503/2, 503/1, 336, 370/3, 369/4, 446, 33/3, 33/13, 33/12, 32/26, 32/28, 32/27, 32/12, 32/10, 32/7, 32/8, 32/4, 368/2, 447, 369/3, 364, 357, 348/1, 338/1, 368/1, 363/1, 356, 347, 346, 72/2, 87, 88/2, 86/2, 85, 72/1, 80, 338/2, 74, 73/4 obręb Węgorzynko; działki nr 223/1, 104, 225 obręb Kowalewice). Małgorzata Kobiec 2018-11-09 14:50:19 dodanie dokumentu
Statut Gminy Miastko - tekst ujednolicony na dzień 26 - IV - 2011r Jan Gajo 2018-11-09 11:46:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Miastko. Jan Gajo 2018-11-09 11:44:56 dodanie dokumentu
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakrersie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-11-09 11:07:12 usunięcie załacznika
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby ROD "Związkowiec" w Miastku (dz.nr 40/3 obręb 83/3 Miastko) Joanna Gocoł 2018-11-09 10:25:54 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby ROD "Związkowiec" w Miastku Joanna Gocoł 2018-11-09 10:23:56 edycja dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGWWP w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby ROD "Związkowiec" w Miastku Joanna Gocoł 2018-11-09 10:23:02 dodanie dokumentu
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakrersie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-11-09 10:16:16 dodanie dokumentu
2018 Marcelina Wolska 2018-11-09 09:26:16 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-11-09 08:36:29 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-11-08 14:45:40 edycja dokumentu
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie ? Miasto zachód. Małgorzata Styrenczak 2018-11-08 14:30:50 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego Słupsku II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu RM w Miastku E. Karaśkiewicz Jan Gajo 2018-11-08 09:22:19 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-11-07 11:24:00 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu LIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 9 listopada 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-11-07 11:00:26 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin znak SZ.ZUZ.2.421.140.2018.EK z dnia 27.09.2018r. Joanna Gocoł 2018-11-07 10:55:24 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania prowadzonego przez PGW WP Zarząd Zlewni Koszalin na wniosek GDDKiA w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Joanna Gocoł 2018-11-07 10:52:09 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Koszalin na wniosek GDDKiA w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Joanna Gocoł 2018-11-07 10:50:10 usunięcie dokument
zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Koszalin na wniosek GDDKiA w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Joanna Gocoł 2018-11-07 10:49:39 dodanie dokumentu
Jan Basara - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku Jan Gajo 2018-11-06 12:55:20 edycja dokumentu
Roman Ramion - Burmistrz Miastka Jan Gajo 2018-11-06 12:54:39 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-11-06 09:32:23 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-11-06 09:18:29 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-11-05 14:15:44 edycja dokumentu
Uchwały Rady Miejskiej w Miastku podjęte w 2017 r. Jan Gajo 2018-11-05 13:32:45 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-11-05 13:31:43 edycja dokumentu
Dostawa odzieży ochronnej i sprzętu PPOŻ w ramach wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Miastko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie Marcelina Wolska 2018-10-31 13:37:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 720/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Usługi utrzymania zimowego ulic,chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego. go Józefa Wasilewska 2018-10-31 13:22:33 dodanie dokumentu
2018 Marcelina Wolska 2018-10-31 13:00:54 edycja dokumentu
"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie?? Magdalena Jankowska 2018-10-31 12:26:35 dodanie dokumentu