Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - wykonanie przyłącza wod-kan do dz. 295, 291/3, 290/1 oraz 302 obr. 83/2 Miastko Magdalena Jankowska 2018-07-04 10:17:16 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-07-03 13:55:43 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe WOA.271.12.2018.MS ?ZAKUP WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ RATOWNICTWA DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY MIASTKO, POW. BYTOWSKI, WOJ. POMORSKIE? w ramach projektu: DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP W GMINIE MIASTKO Małgorzata Styrenczak 2018-07-03 12:57:28 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-07-03 10:29:11 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-07-03 10:27:42 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa byłego budynku biurowego na świetlicę wiejską w Tursku (zmiana sposobu użytkowania), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Ireneusz Maszka 2018-07-02 15:52:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 5 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 10:06:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z dniu 1 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 09:44:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 1 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 09:14:57 dodanie dokumentu
protokół Nr 40/2018 z posiedzeni9a Komisji Oswaity kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniach 2 i 6 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 09:10:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 20 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-07-02 09:06:40 dodanie dokumentu
2018 Daniel Radziszewski 2018-06-29 07:35:53 edycja dokumentu
Informacja o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-28 15:14:38 edycja dokumentu
Informacja o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-28 14:59:41 edycja dokumentu
Informacja o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-28 14:57:30 edycja dokumentu
Informacja o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie gminy Miastko Joanna Gocoł 2018-06-28 14:56:42 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-28 08:50:16 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-28 08:44:05 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-06-28 08:40:20 edycja dokumentu
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych Alina Kuc 2018-06-27 13:31:26 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-06-27 13:28:37 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-06-27 13:28:01 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-06-27 12:26:51 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-06-27 09:41:13 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-06-27 09:40:02 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół Jan Gajo 2018-06-26 14:42:27 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół Jan Gajo 2018-06-26 14:41:16 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-06-26 14:22:43 edycja dokumentu
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dniu 26 stycznia 2018 roku. Józefa Wasilewska 2018-06-26 12:10:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr L/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-26 12:03:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr LI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 kwietnia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-26 12:00:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 663/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds/ płac w Referacie Obsługi Szkół. Józefa Wasilewska 2018-06-22 14:12:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 662/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na:"Dostawa sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku". Józefa Wasilewska 2018-06-22 14:08:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 661/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie o oświadczenia "Dobry start" oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazania informacji, o której mowa w paragrafie 10 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry star". Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:58:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 660/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego bez wydawania decyzji. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:36:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 659/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów bez wydania decyzji. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:26:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 658/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowana ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrożenia życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu bez wydania decyzji. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:15:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 657/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań sprawie świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:07:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 655/VII/2218 Burmistrza Miastka Miastka z dnia 11 czerwca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-06-22 13:02:13 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-06-22 12:08:37 dodanie dokumentu