Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 512/6 przy ul.Rodzinnej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Anna Maszka Kozłowska 2018-11-23 12:10:27 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 512/6 przy ul.Rodzinnej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Anna Maszka Kozłowska 2018-11-23 12:10:11 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna nagrywanie sesji Witold Konieczny 2018-11-23 07:27:29 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna nagrywanie sesji Witold Konieczny 2018-11-23 07:25:40 usunięcie dokument
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE de 63 o długości 65 mb na terenie działki nr 828 obręb ewidencyjny Pasieka (ul. Świerkowa) Małgorzata Kobiec 2018-11-22 13:12:42 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko na terenie działek nr 303/7, 303/3, 303/1, 302 (ul. Stolarska) Małgorzata Kobiec 2018-11-22 13:10:56 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2018-11-22 09:52:37 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Konieczny 2018-11-22 09:07:18 edycja dokumentu
Sekretarz Miastka Witold Konieczny 2018-11-22 07:53:40 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Witold Konieczny 2018-11-22 07:44:49 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka Witold Konieczny 2018-11-22 07:38:34 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłsza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Miastka Marcin Woszczak 2018-11-21 14:59:13 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłsza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Miastka Jan Gajo 2018-11-21 14:52:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miastku Jan Gajo 2018-11-21 12:57:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miastku - kalendarz wyborczy Jan Gajo 2018-11-21 12:55:32 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miastku - kalendarz wyborczy Jan Gajo 2018-11-21 12:39:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miastku - kalendarz wyborczy Jan Gajo 2018-11-21 12:38:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miastku - KALENDARZ WYBORCZY Jan Gajo 2018-11-21 12:24:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami 552 i 553, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko- WRG.6840.3.4.2018.SG Sylwia Gurba 2018-11-20 12:36:15 dodanie dokumentu
2018 Dariusz Jurgielewicz 2018-11-20 09:33:52 edycja dokumentu
2018 Dariusz Jurgielewicz 2018-11-20 09:31:17 edycja dokumentu
Rada Miejska - RODO - obowiązek informacyjny - BIP Marcin Woszczak 2018-11-20 09:25:01 edycja dokumentu
Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w m. Miastko gm. Miastko, pow. bytowski, woj. Pomorskie Marcelina Wolska 2018-11-20 09:23:45 dodanie dokumentu
?Organizacja spotkań informacyjnych na temat postępowania z odpadami wraz z materiałami edukacyjnymi? w ramach projektu: ?Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie? Małgorzata Styrenczak 2018-11-19 13:37:50 dodanie dokumentu
Rada Miejska - RODO - obowiązek informacyjny - BIP Witold Konieczny 2018-11-19 08:51:07 edycja dokumentu
Obowiązki informacyjne RODO Witold Konieczny 2018-11-19 08:50:33 edycja dokumentu
Obowiązki informacyjne RODO Witold Konieczny 2018-11-19 08:45:37 edycja dokumentu
Obowiązki informacyjne RODO Witold Konieczny 2018-11-19 08:45:13 dodanie dokumentu
Rada Miejska - RODO - obowiązek informacyjny - BIP Witold Konieczny 2018-11-19 08:37:26 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-11-16 14:45:20 edycja dokumentu
Informacje o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. programów rozwojowych w Urzędzie Miejskim w Miastku Jan Gajo 2018-11-16 14:42:40 dodanie dokumentu
Przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku do RIPOK w Sierznie w ramach projektu: ?Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie? Małgorzata Styrenczak 2018-11-16 12:52:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIX/549/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcie ?Rocznego program współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok?. Józefa Wasilewska 2018-11-16 11:36:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIX/548/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-11-16 11:33:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIX/547/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani Barbary Skowronek z dnia 17 października 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-11-16 11:31:33 dodanie dokumentu
1. Uchwała Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska ?MÓJ RYNEK? . Józefa Wasilewska 2018-11-16 11:29:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 729/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2018 r. z w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko za 2019 r. Józefa Wasilewska 2018-11-16 11:10:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 730/VII/20128 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2018 r w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-11-16 11:05:31 dodanie dokumentu
2018 Marcelina Wolska 2018-11-16 07:20:29 edycja dokumentu
statut Gminy Miastko - tekst ujednolicony na dzień 21 listopada 2018 r Jan Gajo 2018-11-15 15:06:48 edycja dokumentu