Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:16:37 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:16:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi Marcin Woszczak 2011-11-18 14:14:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 14:13:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 14:12:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:10:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:09:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy ZWIK Miastko za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Marcin Woszczak 2011-11-18 14:08:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podatków od środków transportowych na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 14:05:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 14:04:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 13:59:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 13:56:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-11-18 13:54:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA. 0002.10.2011 Marcin Woszczak 2011-11-17 10:25:51 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2011 z dnia 14.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-16 09:12:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2011 z dnia 15.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-16 09:11:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2011 z dnia 14.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-16 09:10:44 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2011 z dnia 14.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-16 09:10:26 dodanie dokumentu
Tomasz Borowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Woszczak 2011-11-16 08:03:37 edycja dokumentu
Uchwała nr 100/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 82/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-15 10:21:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr 99/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców Marcin Woszczak 2011-11-15 10:20:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr 98/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Role - Żabno nieruchomości lokalowej Marcin Woszczak 2011-11-15 10:18:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr 97/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drudze przetargu działki gruntu Marcin Woszczak 2011-11-15 10:17:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr 96/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-15 10:15:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/VI/2011 z dnia 4 listopada w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-11-09 10:54:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/VI/2011 z dnia 4 listopada w sprawie powołania Komitetu Miast Partnerskich Marcin Woszczak 2011-11-09 10:52:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/VI/2011 z dnia 27 października w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego Marcin Woszczak 2011-11-09 10:51:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/VI/2011 z dnia 24 października w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót technicznych Marcin Woszczak 2011-11-09 10:50:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 96/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Marcin Woszczak 2011-11-09 10:39:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 95/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/2008 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-09 10:38:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr 94/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Marcin Woszczak 2011-11-09 10:36:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 93/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2012 - 2015 Marcin Woszczak 2011-11-09 10:35:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr 92/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastko Marcin Woszczak 2011-11-09 10:33:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr 91/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie uznania za pomniki przyrody Marcin Woszczak 2011-11-09 10:31:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr 90/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok Marcin Woszczak 2011-11-09 10:28:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.11.2011 Marcin Woszczak 2011-11-09 10:24:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA-0012.2.11.2011 Marcin Woszczak 2011-11-09 10:22:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA.0012.5.10.2011 Marcin Woszczak 2011-11-09 10:20:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.14.2011 Marcin Woszczak 2011-11-09 10:16:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0012.6.3.2011 Marcin Woszczak 2011-11-09 10:13:54 dodanie dokumentu