Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 106/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-30 10:24:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr 105/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-30 10:23:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 104/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-30 10:22:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr 103/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-30 10:21:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr 102/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-11-30 10:20:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr 101/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Marcin Woszczak 2011-11-30 10:14:44 dodanie dokumentu
Protokół nr IX/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 października 2011 roku Marcin Woszczak 2011-11-30 09:58:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.45.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-11-30 07:59:44 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.45.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-11-30 07:56:20 dodanie dokumentu
Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_01S i WRG_01S1 Marcin Woszczak 2011-11-28 15:15:59 dodanie dokumentu
Kary za wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_02S Marcin Woszczak 2011-11-28 15:14:24 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 Marcin Woszczak 2011-11-28 15:13:35 dodanie dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, karta nr WGN_04S i WGN_04S1, karta nr WGN_18S, WGN_19S Marcin Woszczak 2011-11-28 15:12:15 dodanie dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, karta nr WRG_05S i WRG_05S1, karta nr WRG_17S Marcin Woszczak 2011-11-28 15:09:35 dodanie dokumentu
Zgłoszenie do eksplatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia karta nr WRG_06S i WRG_06S1 Marcin Woszczak 2011-11-28 15:06:05 dodanie dokumentu
Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, karta nr WGN_07S Marcin Woszczak 2011-11-28 15:05:04 dodanie dokumentu
Opiniowanie działalności w zakresie odzysku odpadów, karta nr WGN_08S Marcin Woszczak 2011-11-28 15:03:53 dodanie dokumentu
Opiniowanie w sprawie koncesji na poszukiwanie złóż kopalin, karta nr WRG_09S Marcin Woszczak 2011-11-28 15:02:11 dodanie dokumentu
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Marcin Woszczak 2011-11-28 15:00:00 dodanie dokumentu
Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska, karta nr WRG_11S Marcin Woszczak 2011-11-28 14:59:07 dodanie dokumentu
Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości, karta nr WRG_12S Marcin Woszczak 2011-11-28 14:58:30 dodanie dokumentu
Kontrola działalności w zakresie odbioru odpadów, karta nr WRG_13S Marcin Woszczak 2011-11-28 14:57:27 dodanie dokumentu
Potwierdzanie ostateczności decyzji, karta nr WRG_14S Marcin Woszczak 2011-11-28 14:56:26 dodanie dokumentu
Uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin, karta nr WRG_15S Marcin Woszczak 2011-11-28 14:55:35 dodanie dokumentu
Zgłaszanie robót geologicznych, karta nr WGN_16S Marcin Woszczak 2011-11-28 14:54:16 dodanie dokumentu
Przyjmowanie informacji od zakładów o dużym ryzyku, karta nr WGN_20S Marcin Woszczak 2011-11-28 14:53:34 dodanie dokumentu
Przyjmowanie informacji na temat inwentaryzacji miejsc występowania azbestu i sposób znakowania tych miejsc, karta nr WGN_21S i WGN_21S1 Marcin Woszczak 2011-11-28 14:52:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2011 z dnia 25.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-25 14:32:59 dodanie dokumentu
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, karta nr WRG_01R i WRG_01R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:20:28 dodanie dokumentu
Decyzja o odebraniu zwierzęcia, karta nr WRG_02R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:19:30 dodanie dokumentu
Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, karta nr WRG_03R i WRG_03R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:18:55 dodanie dokumentu
Poświadczenie powierzchni łącznej użytków rolnych, karta nr WRG_04R i WRG_04R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:17:58 dodanie dokumentu
Poświadczanie kwalifikacji rolniczych, karta nr WGN_05R i WGN_05R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:16:58 dodanie dokumentu
Mediacje w sprawie szkód łowieckich, karta nr WRG_08R i WRG_08R1 Marcin Woszczak 2011-11-25 13:15:55 dodanie dokumentu
Zapobieganie bezdomności zwierząt i wyłapywanie zwierząt bezdomnych i bezpańskich, karta nr WRG_09R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:15:01 dodanie dokumentu
Rejestracja psów i obowiązki ich właścicieli, karta nr WRG_10R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:14:07 dodanie dokumentu
Opiniowanie planów łowieckich, karta nr WRG_11R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:13:30 dodanie dokumentu
Zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach, karta nr WRG_12R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:12:54 dodanie dokumentu
Zezwolenie na uprawę maku i konopii, karta nr WRG_13R 1 i WRG_13R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:12:01 dodanie dokumentu
Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt, karta nr WRG_14R Marcin Woszczak 2011-11-25 13:10:47 dodanie dokumentu