Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 92/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:59:23 edycja dokumentu
Uchwała nr 91/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie uznania za pomniki przyrody Marcin Woszczak 2011-12-14 08:59:09 edycja dokumentu
Uchwała nr 90/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:59 edycja dokumentu
Uchwała nr 114/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:45 edycja dokumentu
Uchwała nr 113/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 kwietnia 2000 roku Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:39 edycja dokumentu
Uchwała nr 112/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:30 edycja dokumentu
Uchwała nr 111/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie nabycia nieruchomości zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:23 edycja dokumentu
Uchwała nr 110/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:17 edycja dokumentu
Uchwała nr 109/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011 roku Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:10 edycja dokumentu
Uchwała nr 108/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 grudnia 2003 roku Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:03 edycja dokumentu
Uchwała nr 107/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:53 edycja dokumentu
Uchwała nr 106/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:45 edycja dokumentu
Uchwała nr 105/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:30 edycja dokumentu
Uchwała nr 104/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:22 edycja dokumentu
Uchwała nr 103/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:12 edycja dokumentu
Uchwała nr 102/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:02 edycja dokumentu
Uchwała nr 101/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Marcin Woszczak 2011-12-14 08:56:52 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 09.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-13 13:23:31 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 09.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-13 13:18:21 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.23.2011 z dnia 12.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-13 13:13:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.22.2011 z dnia 12.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-13 13:12:24 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.46.2011.SG Marcin Woszczak 2011-12-13 07:22:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/VI/2011 z dnia 1 grudnia 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Miastko na rok 2012 Marcin Woszczak 2011-12-12 14:34:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-12-12 14:26:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/VI/2011 z dnia 28 listopada 2011 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót technicznych Marcin Woszczak 2011-12-12 14:22:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002.11.2011 Marcin Woszczak 2011-12-12 13:20:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.17.2011 Marcin Woszczak 2011-12-10 14:23:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT-RI.271.8.2011.IF Michał Kołodziejczyk 2011-12-08 13:39:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej - WOA-0012.2.12.2011 Marcin Woszczak 2011-12-08 08:25:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji RGNiOŚ - WOA.0012.4.11.2011 Marcin Woszczak 2011-12-07 10:54:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Miastku przy ulicy Górnej - WGN 6840.1.16.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-12-07 09:15:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Miastku przy ulicy Górnej - WGN6840.1.17.2011ASz Marcin Woszczak 2011-12-07 09:12:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.16.2011 Marcin Woszczak 2011-12-05 12:14:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr 113/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 kwietnia 2000 roku Marcin Woszczak 2011-12-02 13:23:24 edycja dokumentu
Uchwała nr 113/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 kwietnia 2000 roku Marcin Woszczak 2011-12-02 13:21:44 usunięcie załacznika
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2012 roku Marcin Woszczak 2011-12-01 10:54:32 dodanie dokumentu
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, karta nr WRG_01M i WRG_01M1 Marcin Woszczak 2011-12-01 10:26:07 dodanie dokumentu
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karta nr WRG_02M i WRG_02M1 Marcin Woszczak 2011-12-01 10:25:13 dodanie dokumentu
Sprzedaż nieruchomości - Wiadomości ogólne, karta nr WRG_03M Marcin Woszczak 2011-12-01 10:24:18 dodanie dokumentu
Przetargi na sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, karta nr WRG_04M Marcin Woszczak 2011-12-01 10:23:43 dodanie dokumentu