Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 100/VI/2011 z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie przekazania do eksploatacji ZWiK w Miastku kanalizacji sanitarnej Marcin Woszczak 2012-01-04 09:35:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/VI/2011 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Gabrieli Myslak Marcin Woszczak 2012-01-04 09:31:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.1. 2012 Marcin Woszczak 2012-01-04 09:22:31 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 30.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2012-01-03 13:56:51 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 30.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2012-01-03 13:55:04 dodanie dokumentu
Protokół nr X/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2011 Marcin Woszczak 2012-01-02 15:26:43 dodanie dokumentu
Protokół nr IV/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2011 Marcin Woszczak 2012-01-02 15:23:47 edycja dokumentu
Protokół nr V/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2011 Marcin Woszczak 2012-01-02 15:23:37 edycja dokumentu
Protokół nr VI/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2011 Marcin Woszczak 2012-01-02 15:23:28 edycja dokumentu
Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 2 września 2011 roku Marcin Woszczak 2012-01-02 15:23:19 edycja dokumentu
Protokół nr VIII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 września 2011 roku Marcin Woszczak 2012-01-02 15:22:43 edycja dokumentu
Protokół nr IX/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 października 2011 roku Marcin Woszczak 2012-01-02 15:22:11 edycja dokumentu
Zmiany w przepisach dotyczących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych Marcin Woszczak 2012-01-02 14:18:02 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.21.2011 z dnia 30.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2012-01-02 13:39:01 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2011 z dnia 30.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2012-01-02 13:37:32 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Dworcowej - WGN 6840.1.18.2011 ASz Marcin Woszczak 2011-12-22 09:28:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zabezpieczenia spłaty kredytu Marcin Woszczak 2011-12-22 09:22:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie Marcin Woszczak 2011-12-22 09:19:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-12-22 09:14:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Turowo nieruchomości zabudowanej Marcin Woszczak 2011-12-22 09:11:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Marcin Woszczak 2011-12-22 09:10:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2011-12-22 09:09:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2011-12-22 09:08:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Marcin Woszczak 2011-12-22 09:05:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Marcin Woszczak 2011-12-22 09:04:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Marcin Woszczak 2011-12-22 09:03:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002.12.2011 Marcin Woszczak 2011-12-22 08:55:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.12.2011 Marcin Woszczak 2011-12-20 10:55:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6721.2.2011 z dnia 15.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-19 12:45:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.1.265.2011.A.Sz Marcin Woszczak 2011-12-14 09:42:45 edycja dokumentu
Zygfryd Filipiak - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:14:53 edycja dokumentu
Zygfryd Filipiak - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:14:26 edycja dokumentu
Wiesław Kosno - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:13:56 edycja dokumentu
Józef Kobiec - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:13:35 edycja dokumentu
Mirosław Kwaśniewski - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:13:03 edycja dokumentu
Piotr Milda - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:12:34 edycja dokumentu
Piotr Milda - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:12:12 edycja dokumentu
Małgorzata Rola - Radna Marcin Woszczak 2011-12-14 09:11:44 edycja dokumentu
Małgorzata Rola - Radna Marcin Woszczak 2011-12-14 09:11:12 edycja dokumentu
Bogdan Stanisz - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:10:42 edycja dokumentu