Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 128/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2012-01-09 15:24:03 edycja dokumentu
Uchwała nr 128/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2012-01-09 15:23:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr 127/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-01-09 15:21:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr 126/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-01-09 15:20:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr 125/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2012 rok Marcin Woszczak 2012-01-09 15:19:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 124/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie udzielenia zabezpieczenia spłaty kredytu Marcin Woszczak 2012-01-09 15:18:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr 123/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania Marcin Woszczak 2012-01-09 15:17:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr 123/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miastko Marcin Woszczak 2012-01-09 15:16:08 usunięcie dokument
Uchwała nr 123/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miastko Marcin Woszczak 2012-01-09 15:10:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr 122/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko Marcin Woszczak 2012-01-09 15:09:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr 121/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Turowo nieruchomości zabudowanej Marcin Woszczak 2012-01-09 15:07:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr 120/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Marcin Woszczak 2012-01-09 15:06:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 119/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2012-01-09 15:05:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 118/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2012-01-09 15:05:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr 117/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Marcin Woszczak 2012-01-09 15:03:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 116/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Marcin Woszczak 2012-01-09 15:02:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr 115/VI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2012-01-09 14:59:16 dodanie dokumentu
Protokół nr XI/2011 z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2011 Marcin Woszczak 2012-01-09 14:45:33 dodanie dokumentu
Zmiany w przepisach dotyczących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych Marcin Woszczak 2012-01-09 14:41:28 edycja dokumentu
Zmiany w przepisach dotyczących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych Marcin Woszczak 2012-01-09 14:41:20 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen.Wybickiego - WGN 6845.1.290.2011.ASz Marcin Woszczak 2012-01-09 14:00:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WGN 6845.1.4.2012 .ASz Marcin Woszczak 2012-01-09 13:58:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WGN 6845.1.3.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-01-09 13:57:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WGN 6845.1.2.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-01-09 13:55:39 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WGN 6845.1.1.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-01-09 13:54:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - WOA-0012.1.1.2012.JW Marcin Woszczak 2012-01-09 12:51:27 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT-7333/7/2010-2011 z dnia 03.01.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-01-05 11:40:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/VI/2011 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmian w planie wydatków z budżetu Gminy na 2011 rok Marcin Woszczak 2012-01-04 09:55:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/VI/2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora ZMK w Miastku Marcin Woszczak 2012-01-04 09:52:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/VI/2011 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora ZMK w Miastku Marcin Woszczak 2012-01-04 09:51:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/VI/2011 z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie powołania kimisji końcowego odbioru robót budowlanych Marcin Woszczak 2012-01-04 09:49:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/VI/2011 z dnia 16 grudnia 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/VI/2011 Burmistrza Miastka z dnia 4 maja 2011 Marcin Woszczak 2012-01-04 09:48:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/VI/2011 z dnia 15 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2012-01-04 09:43:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/VI/2011 z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-01-04 09:41:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/VI/2011 z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych Marcin Woszczak 2012-01-04 09:38:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/VI/2011 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Gabrieli Myslak Marcin Woszczak 2012-01-04 09:35:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 100/VI/2011 z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie przekazania do eksploatacji ZWiK w Miastku kanalizacji sanitarnej Marcin Woszczak 2012-01-04 09:35:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/VI/2011 z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Gabrieli Myslak Marcin Woszczak 2012-01-04 09:31:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA. 0012.3.1. 2012 Marcin Woszczak 2012-01-04 09:22:31 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 30.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2012-01-03 13:56:51 edycja dokumentu