Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Marcin Woszczak 2012-01-20 14:48:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Tursko nieruchomości zabudowanej Marcin Woszczak 2012-01-20 14:46:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2012-01-20 14:42:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyznaczania podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny Marcin Woszczak 2012-01-20 14:40:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastko Marcin Woszczak 2012-01-20 14:36:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie usług opiekuńczych Marcin Woszczak 2012-01-20 14:33:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-01-20 14:31:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-01-20 14:28:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020 Marcin Woszczak 2012-01-20 14:23:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-01-20 14:21:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.1.2012.JW Marcin Woszczak 2012-01-20 12:46:09 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2012 roku Marcin Woszczak 2012-01-20 12:41:15 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6721.1.2012 z dnia 18.01.2012r. Ryszard Ringwelski 2012-01-20 09:47:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA O PODJĘCIU Z URZĘDU POSTĘPOWANIA WGN.6220.05.2011.JG Joanna Gocoł 2012-01-19 11:00:14 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA O PODJĘCIU Z URZĘDU POSTĘPOWANIA WGN.6220.05.2011.JG Joanna Gocoł 2012-01-19 10:59:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA O PODJĘCIU Z URZĘDU POSTĘPOWANIA WGN.6220.05.2011.JG Joanna Gocoł 2012-01-19 10:49:43 usunięcie dokument
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA O PODJĘCIU Z URZĘDU POSTĘPOWANIA WGN.6220.05.2011.JG Joanna Gocoł 2012-01-19 10:42:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg na nieruchomość przy ul. Słupskiej 8 w Miastku - WGN.6840.2.45.2011.2012.AMK Marcin Woszczak 2012-01-18 10:10:12 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.3.38.2011.SG Marcin Woszczak 2012-01-18 10:08:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.44.2011.2012.SG Marcin Woszczak 2012-01-18 10:06:52 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki gruntu - WGN.6840.3.19.2011.2012.SG Marcin Woszczak 2012-01-18 10:05:16 dodanie dokumentu
Kary za wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_02S Aleksander Sikorski 2012-01-17 14:28:50 edycja dokumentu
Kary za wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_02S Aleksander Sikorski 2012-01-17 14:28:30 usunięcie załacznika
Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_01S i WRG_01S1 Aleksander Sikorski 2012-01-17 14:28:06 edycja dokumentu
Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_01S i WRG_01S1 Aleksander Sikorski 2012-01-17 14:27:39 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydata na to stanowisko. Mirosława Łuczyk 2012-01-17 13:27:50 dodanie dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, karta nr WRG_05S i WRG_05S1, karta nr WRG_17S Aleksander Sikorski 2012-01-17 13:11:16 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, karta nr WRG_05S i WRG_05S1, karta nr WRG_17S Aleksander Sikorski 2012-01-17 13:10:49 usunięcie załacznika
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, karty nr WRG_22S, WRG_22S1 i WRG_19S Aleksander Sikorski 2012-01-17 13:02:58 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, karty nr WRG_22S, WRG_22S1 i WRG_19S Aleksander Sikorski 2012-01-17 13:02:05 usunięcie załacznika
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, karty nr WRG_22S, WRG_22S1 i WRG_19S Aleksander Sikorski 2012-01-17 13:01:53 usunięcie załacznika
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, karty nr WRG_22S, WRG_22S1 i WRG_19S Aleksander Sikorski 2012-01-17 12:48:46 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, karty nr WRG_22S, WRG_22S1 i WRG_19S Aleksander Sikorski 2012-01-17 12:46:15 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, karty nr WRG_22S, WRG_22S1 i WRG_19S Aleksander Sikorski 2012-01-17 12:42:58 edycja dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, karta nr WGN_04S i WGN_04S1, karta nr WGN_18S, WGN_19S Aleksander Sikorski 2012-01-17 12:30:46 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, karty nr WRG_22S, WRG_22S1 i WRG_19S Aleksander Sikorski 2012-01-17 12:28:03 dodanie dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne Aleksander Sikorski 2012-01-17 12:23:23 usunięcie dokument
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, karta nr WGN_04S i WGN_04S1, karta nr WGN_18S, WGN_19S Aleksander Sikorski 2012-01-17 12:09:08 edycja dokumentu
Opis usługi, karta nr WGN_22S Druk wniosku, karta nr WGN_22S1 Aleksander Sikorski 2012-01-17 12:05:59 usunięcie dokument
Opis usługi, karta nr WGN_22S Druk wniosku, karta nr WGN_22S1 Aleksander Sikorski 2012-01-17 11:26:47 edycja dokumentu