Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 9/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Tursko nieruchomości zabudowanej Marcin Woszczak 2012-02-07 09:59:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr 8/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2012-02-07 09:58:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr 7/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny Marcin Woszczak 2012-02-07 09:57:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr 6/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miastko Marcin Woszczak 2012-02-07 09:55:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 5/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze Marcin Woszczak 2012-02-07 09:54:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr 4/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie Gminnego Programu Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-02-07 09:52:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr 3/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-02-07 09:50:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020 Marcin Woszczak 2012-02-07 09:48:36 edycja dokumentu
Uchwała nr 2/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020 Marcin Woszczak 2012-02-07 09:48:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-02-07 09:45:47 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz osoby bliskiej - WGN 6845.1. 37.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-02-07 09:41:38 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz osoby bliskiej - WGN 6845.1. 36.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-02-07 09:39:49 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka do Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2012-02-07 08:24:14 dodanie dokumentu
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w pojemnikach wolnostojących na terenie gminy Miastko - WGN.271.2.02.2012. Marcin Woszczak 2012-02-03 14:46:41 dodanie dokumentu
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2012 - WOA.271.1.2012.JM Marcin Woszczak 2012-02-03 14:42:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: ?Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, woj. pomorskie?- WIT - RI.271.8.2011.IF Ryszard Ringwelski 2012-02-02 14:09:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT-RI.271.8.2011.IF Ryszard Ringwelski 2012-02-02 13:48:43 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2011 z dnia 31.01.2012 r. Ryszard Ringwelski 2012-02-02 09:06:59 dodanie dokumentu
przeznaczeniu do dzierżawy lokalu użytkowego w Żabnie 16 - WGN.6845.2.1.2012.SG Marcin Woszczak 2012-01-31 18:09:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.3.2012.LJ Marcin Woszczak 2012-01-30 17:04:38 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne i zużyty sprzęt RTV i AGD Joanna Gocoł 2012-01-30 13:26:10 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne i zużyty sprzęt RTV i AGD Joanna Gocoł 2012-01-30 13:24:20 dodanie dokumentu
Protokół nr XII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2011 Marcin Woszczak 2012-01-30 12:30:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej WGN.6220.05.2011.JG Joanna Gocoł 2012-01-26 10:47:42 dodanie dokumentu
Zmiana najemcy lokalu Marcin Woszczak 2012-01-25 08:35:54 dodanie dokumentu
Zamiana lokalu Marcin Woszczak 2012-01-25 08:34:31 dodanie dokumentu
Wniosek o najem lokalu Marcin Woszczak 2012-01-25 08:30:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, zbiórka odpadów komunalnych - WGN-271/2/01/2012 Marcin Woszczak 2012-01-23 14:05:04 dodanie dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Marcin Woszczak 2012-01-23 13:23:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wstrzymania waloryzacji diet radnych Rady Miejskiej w Miastku w 2012 roku Marcin Woszczak 2012-01-20 14:49:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Marcin Woszczak 2012-01-20 14:48:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Tursko nieruchomości zabudowanej Marcin Woszczak 2012-01-20 14:46:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2012-01-20 14:42:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyznaczania podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny Marcin Woszczak 2012-01-20 14:40:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastko Marcin Woszczak 2012-01-20 14:36:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie usług opiekuńczych Marcin Woszczak 2012-01-20 14:33:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-01-20 14:31:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-01-20 14:28:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020 Marcin Woszczak 2012-01-20 14:23:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-01-20 14:21:20 dodanie dokumentu