Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w Miastku Ryszard Ringwelski 2012-03-28 10:58:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wstrzymania waloryzacji diet radnych Rady Miejskiej w Miastku w 2012 roku Marcin Woszczak 2012-03-23 14:31:34 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Marcin Woszczak 2012-03-23 14:31:30 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Tursko nieruchomości zabudowanej Marcin Woszczak 2012-03-23 14:31:07 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2012-03-23 14:31:05 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie wyznaczania podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny Marcin Woszczak 2012-03-23 14:30:58 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastko Marcin Woszczak 2012-03-23 14:30:56 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie usług opiekuńczych Marcin Woszczak 2012-03-23 14:30:54 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-03-23 14:30:52 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-03-23 14:30:49 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020 Marcin Woszczak 2012-03-23 14:30:44 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-03-23 14:30:34 usunięcie dokument
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 30.03.2012 Marcin Woszczak 2012-03-23 14:24:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.2.2012.LJ Marcin Woszczak 2012-03-23 12:49:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/VI/2012 z dnia 20 marca 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-03-22 10:19:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/VI/2012 z dnia 20 marca 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Marcin Woszczak 2012-03-22 10:13:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 140/VI/2012 z dnia 16 marca 2012 w sprawie porozumienia z dyrektorami szkół Marcin Woszczak 2012-03-22 10:07:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/VI/2012 z dnia 13 marca 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 Marcin Woszczak 2012-03-22 10:04:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/VI/2012 z dnia 9 marca 2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokali uzytkowych Marcin Woszczak 2012-03-22 10:02:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/VI/2012 z dnia 9 marca 2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu Marcin Woszczak 2012-03-22 10:01:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/VI/2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-03-22 10:00:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/VI/2012 z dnia 24 lutego 2012 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza nr 13/IV/04 z dnia 05.02.2002 Marcin Woszczak 2012-03-22 09:59:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/VI/2012 z dnia 23 lutego 2012 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w ZWiK w Miastku Marcin Woszczak 2012-03-22 09:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/VI/2012 z dnia 21 lutego 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-03-22 09:56:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/VI/2012 z dnia 20 lutego 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia sołectw Gminy Miastko Marcin Woszczak 2012-03-22 09:52:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/VI/2012 z dnia 16 lutego 2012 w sprawie powierzenia ZMK czynności administrowania zasobami gminnymi Marcin Woszczak 2012-03-22 09:48:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/VI/2012 z dnia 14 lutego 2012 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do postępowania przygotowawczego mającego na celu ocene potrzeby i warunków połączenia instytucji kultury Gminy Marcin Woszczak 2012-03-22 09:46:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/VI/2012 z dnia 16 stycznia w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa zbiorów Marcin Woszczak 2012-03-22 09:44:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 129/VI/2012 z dnia 14 lutego 2012 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych na 2012 rok Marcin Woszczak 2012-03-22 09:43:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 129/VI/2012 z dnia 14 lutego 2012 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych na 2012 rok Marcin Woszczak 2012-03-22 09:41:49 dodanie dokumentu
Informacji o stanie mienia konunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.12.2011 Marcin Woszczak 2012-03-22 09:22:28 dodanie dokumentu
Realizacja planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2011 roku Marcin Woszczak 2012-03-22 09:14:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka WGN.6220.26.2011.JG w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania Joanna Gocoł 2012-03-21 13:35:37 dodanie dokumentu
Informacja o stanie środowiska Joanna Gocoł 2012-03-21 10:02:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ulicy Szewskiej w Miastku - WGN 6840.1.20.21.2011/2012 ASz Marcin Woszczak 2012-03-21 08:41:54 dodanie dokumentu
Zbycie przyległej nieruchomości na rzecz współnoty mieszkaniowej, karta nr WRG_06M i WRG_06M1 Aleksander Sikorski 2012-03-21 07:45:46 edycja dokumentu
Zbycie przyległej nieruchomości na rzecz współnoty mieszkaniowej, karta nr WRG_06M i WRG_06M1 Aleksander Sikorski 2012-03-21 07:45:14 usunięcie załacznika
Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, Karta nr WRG_05M i WRG_05M1 Aleksander Sikorski 2012-03-21 07:44:55 edycja dokumentu
Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, Karta nr WRG_05M i WRG_05M1 Aleksander Sikorski 2012-03-21 07:44:44 usunięcie załacznika
Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, Karta nr WRG_05M i WRG_05M1 Aleksander Sikorski 2012-03-21 07:44:20 edycja dokumentu