Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WO.271.2.2012 Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko

 

Miastko: Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 156024 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie szkół (Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1; Szkoła Podstawowa w Dretyniu, Dretyń 26; Szkoła Podstawowa w Świerznie, Świerzno 4; Szkoła Podstawowa w Słosinku, Słosinko 4; Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, Piaszczyna 6-7) w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci: - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; - zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce; - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze; - zajęcia logopedyczne; - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 39.53.00.00-6, 38.65.21.00-1, 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 37.52.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       KLADREW Urszula Muża - Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy,
       kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 13481,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
          Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:15410,16
 • Oferta z najniższą ceną:15410,16 /Oferta z najwyższą ceną:
      19188,72
 • Waluta:PLN.

Część NR:2

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Zespołu Szkół w Dretyniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62-800 Kalisz, kraj/woj.   
       wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
          Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:9739,56
 • Oferta z najniższą ceną:9739,56/ Oferta z najwyższą ceną:
      18108,18
 • Waluta:PLN.

Część NR:3

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Świerznie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       MOJE BAMBINO SP. z.o.o. SP.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
       kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:8624,62
 • Oferta z najniższą ceną:8624,62/ Oferta z najwyższą ceną:
      12924,48
 • Waluta:PLN.

Część NR:4

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Słosinku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       MOJE BAMBINO SP. z.o.o. SP.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
       kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 6341,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:5867,74
 • Oferta z najniższą ceną:5867,74/ Oferta z najwyższą ceną:
      8996,07
 • Waluta:PLN.

Część NR:5

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Piaszczynie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62-800 Kalisz, kraj/woj.
       wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
          Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:9135,45
 • Oferta z najniższą ceną:9135,45/ Oferta z najwyższą ceną:
      10145,90
 • Waluta:PLN.

Część NR:6

Nazwa:Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku i Szkoły Podstawowej w Słosinku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne KRULEX Leszek Krupiński,
       ul. Dmowskiego 2/16, 28-300 Jędrzejów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 6666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
          Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:8487,00
 • Oferta z najniższą ceną:8487,00/ Oferta z najwyższą ceną:
      9323,40
 • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 21-06-2012 12:43:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 21-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 21-06-2012 12:43:56