Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko - WO.271.2.2012

WO. 271.2.2012                                                                                Miastko, dnia 13 czerwca 2012r.

 

 

                                                                                                                               

Wykonawcy składający ofertę,

Strona Internetowa Zamawiającego              

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: „Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Miastko” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie”.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1.  Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2.  Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3.  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4.  terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą:

 

Część (zadanie) nr 1 „Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku”

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy  

 

Część (zadanie) nr 2 „Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Dretyniu”

Oferta nr 6  – M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz

 

Część (zadanie) nr 3„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Świerznie”

Oferta nr 1Moje Bambino Sp.z.o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

 

Część (zadanie) nr 4 „Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Słosinku”

Oferta nr 1Moje Bambino Sp.z.o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

 

 

Część (zadanie) nr 5„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Piaszczynie”

Oferta nr 6  – M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz

 

Część (zadanie) nr 6 „Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 2
w Miastku i Szkoły Podstawowej w Słosinku”

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego 2/16, 28 – 300 Jędrzejów

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
     w kryterium oceny ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty
     w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

 

Część (zadanie) nr 1„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku”

 Oferta nr 1Moje Bambino Sp.z.o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

                        –  98,95 pkt x 4 = 395,8 pkt

Oferta nr 2EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5,
                       53 – 440 Wrocław –  87,23 pkt x 4 = 348,92 pkt

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  92,55 pkt x 4 = 370,20 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  95,57 pkt x 4 = 382,28 pkt

Oferta nr 6M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz –  96,20 pkt x 4 = 384,80 pkt

Oferta nr 10Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207,
                              85 – 451 Bydgoszcz –  98,79 pkt x 4 = 395,16 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  89,36 pkt x 4 = 357,44 pkt

Oferta nr 12LEGRANT, ul. Podmiejska 51, 57 – 220 Ziębice  –  80,31 pkt x 4 = 321,24 pkt

Oferta nr 13EDUCOL Anna Kolasińska, ul. Spółdzielcza 9, 83 – 110 Tczew

                        – 93,72 pkt x 4 = 374,88 pkt

 

Część (zadanie) nr 2„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły       Podstawowej w Dretyniu”

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  98,00 pkt x 4 = 392,00 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  91,13 pkt x 4 = 364,52 pkt

Oferta nr 7P.P.H.U.„Edu-Max” Bącka Huta 17c,83-334 Miechucino–53,79 pkt x 4 = 215,16 pkt

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 84,35 pkt
                      x 4 = 337,40 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  88.50 pkt x 4 = 354,00 pkt

 

Część (zadanie) nr 3„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Świerznie”

Oferta nr 2EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5,
                       53 – 440 Wrocław –  87,28 pkt x 4 = 349,12 pkt

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  88,59 pkt x 4 = 354,36 pkt

 Oferta nr 4P.P.PAXER Grzegorz Papych, ul. Krotoszyńska 133, 63-400 Ostrów Wielkopolski – 
                         84,68 pkt x 4 = 338,72 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  87,84 pkt x 4 = 351,36 pkt

Oferta nr 6M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz –  86,26 pkt x 4 = 345,04 pkt

 Oferta nr 7P.P.H.U.„Edu-Max” Bącka Huta 17c,83-334 Miechucino–80,65 pkt x 4 = 322,6 pkt

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 95,64 pkt
                      x 4 = 382,56 pkt

Oferta nr 10Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207,
                              85 – 451 Bydgoszcz –  90,27 pkt x 4 = 361,08 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  88,41 pkt x 4 = 353,64 pkt

Oferta nr 12LEGRANT, ul. Podmiejska 51, 57 – 220 Ziębice  –  66,73 pkt x 4 = 266,92 pkt

Oferta nr 13EDUCOL Anna Kolasińska, ul. Spółdzielcza 9, 83 – 110 Tczew – 88,84 pkt x 4 = 355,36 pkt

Część (zadanie) nr 4„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Słosinku”

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  81,23 pkt x 4 = 324,92 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  86,48 pkt x 4 = 345,92 pkt

Oferta nr 6M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz –  76,23 pkt x 4 = 304,92 pkt

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 87,90 pkt
                      x 4 = 351,60 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  83,62 pkt x 4 = 334,48 pkt

Oferta nr 12LEGRANT, ul. Podmiejska 51, 57 – 220 Ziębice  –  65,23 pkt x 4 = 260,92 pkt

Oferta nr 13EDUCOL Anna Kolasińska, ul. Spółdzielcza 9, 83 – 110 Tczew – 81,11 pkt x 4 = 324,44 pkt

 

Część (zadanie) nr 5„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Piaszczynie”

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  95,70 pkt x 4 = 382,80 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  95,53 pkt x 4 = 382,12 pkt

Oferta nr 7P.P.H.U.„Edu-Max” Bącka Huta 17c,83-334 Miechucino–90,09 pkt x 4 = 360,36 pkt

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 95,38 pkt
                      x 4 = 381,52 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  90,04 pkt x 4 = 360,16 pkt

Oferta nr 12LEGRANT, ul. Podmiejska 51, 57 – 220 Ziębice  –  92,08 pkt x 4 = 368,32 pkt

Oferta nr 13EDUCOL Anna Kolasińska, ul. Spółdzielcza 9, 83 – 110 Tczew – 96,66 pkt x 4 = 386,64 pkt

 

Część (zadanie) nr 6„Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku i Szkoły Podstawowej w Słosinku”

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 91,03 pkt
                      x 4 = 364,12 pkt

Oferta nr 9JT MEBEL SP.z o.o. ul. Gdańska 45, 83 – 300 Kartuzy  –  93,24 pkt x 4 = 372,96 pkt

 

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

    Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
    w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem
    zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                                    Zamawiający

                                                                                                                   Roman Ramion

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 13-06-2012 13:25:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 13-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 13-06-2012 13:27:32