Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WO.271.1.2012

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu    nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Miastko” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie”,

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z informacjami o:

1)    Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)    Wykonawcach, których oferta została odrzucona;

3)    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

4)    terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą:

Część (zadanie) nr 1

Oferta nr 11– Magdalena Deńczyk, Dretyń 13, 77 – 200 Miastko,

Część (zadanie) nr 2

Oferta nr 11– Magdalena Deńczyk, Dretyń 13, 77 – 200 Miastko,

Część (zadanie) nr 3

Oferta nr 10Dorota Kozłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Armii Krajowej 39c/1,

Część (zadanie) nr 4

Oferta nr 13Dorota Przybyłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Górna 3a,

Część (zadanie) nr 5

Oferta nr 6Barbara Ilkiewicz, 77 – 200 Miastko, ul. Koszalińska 24/37,

Część (zadanie) nr 6

Oferta nr 1Barbara Rutecka, 77 – 200 Miastko, ul. Czereśniowa 13,

Część (zadanie) nr 7

Oferta nr 15Lidia Harasim, 77 – 200 Miastko, Os. Niepodległości 24/28,

Część (zadanie) nr 8

Oferta nr 20Ewa Szczerbuk, 77 – 200 Miastko, ul. Sąsiedzka 5,

Część (zadanie) nr 9

Oferta nr 12Danuta Augustyniak, 77 – 200 Miastko, ul. Dworcowa 1/2,

Część (zadanie) nr 10

Oferta nr 10Dorota Kozłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Armii Krajowej 39c/1,

Część (zadanie) nr 11

Oferta nr 8Mariola Kwaśniewska, 77 – 200 Miastko, ul. Kawcze 36/2,

Część (zadanie) nr 12

Oferta nr 8Mariola Kwaśniewska, 77 – 200 Miastko, ul. Kawcze 36/2,

Część (zadanie) nr 13

Oferta nr 4Alina Kossak Główczewska, 77 – 139 Brzeźno Szlacheckie, ul. Jana III Sobieskiego 8,

Część (zadanie) nr 14

Oferta nr 3Helena Binczyk, 77 – 200 Miastko, Słosinko 39/2,

Część (zadanie) nr 15

Oferta nr 18Violetta Sawczyc, 77 – 200 Miastko, ul. Młodzieżowa 9/12,

Część (zadanie) nr 16

Oferta nr 17Ewa Kisielewska, 77 – 200 Miastko, ul. Pałucka 32,

Część (zadanie) nr 17

Oferta nr 13Dorota Przybyłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Górna 3A,

Część (zadanie) nr 18

Oferta nr 13Dorota Przybyłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Górna 3A,

Część (zadanie) nr 19

Oferta nr 11Magdalena Deńczyk, 77 – 200 Miastko, Dretyń 14,

Część (zadanie) nr 20

Oferta nr 12Danuta Augustyniak, 77 – 200 Miastko, ul. Dworcowa 1/2,

Część (zadanie) nr 21

Oferta nr 7Mirosława Dunder, 77 – 200 Miastko, Pasieka  ul. Jodłowa 14,

Część (zadanie) nr 22

Oferta nr 5Dorota RYNGWELSKA, 77 – 133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 48,

Część (zadanie) nr 23

Oferta nr 2Anna JURKOWSKA, 78 – 425 Biały Bór, ul. Słoneczna 14,

Część (zadanie) nr 24

Oferta nr 19Bożena KĄKOL – OSÓBKA, 77 – 200 Miastko, ul. Wybickiego 9/19,

Część (zadanie) nr 25

Oferta nr 14Barbara WIDZIŃSKA, 77 – 200 Miastko, ul. Wybickiego 29A,

Część (zadanie) nr 26

Oferta nr 9– Elżbieta MUSIAŁ, 77 – 200 Miastko, ul. Bogusława X 33,

Część (zadanie) nr 27

Oferta nr 16– Aleksandra WOLSKA, 77 – 200 Miastko, ul. Konst. 3 Maja 6/13,

Część (zadanie) nr 28

Oferta nr 21– Kamil WOLSKI, 77 – 200 Miastko, ul. Harcerska 20,

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny   
   ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość 
   uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

Część (zadanie) nr 1

 Oferta nr 22– TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49 – 300 Brzeg,
ul. Długa 43 II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23– Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 2

Oferta nr 22– TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49 – 300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23–  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 3

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 4

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan, - 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 5

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan, - 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 6

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 7

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan, - 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 8

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 9

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
 - 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 10

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 11

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28

Część (zadanie) nr 12

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt  x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 13

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 14

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 15

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 16

Oferta nr 22  – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 17

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 18

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 19

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg, ul,Długa 43, II pietro– 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 20

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro– 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 21

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro– 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 22

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro– 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 23

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro– 70,38pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 24

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt  

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 25

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 26

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 27

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 28

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

    Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób   
    określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego
    potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-04-2012 14:30:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 23-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-04-2012 14:30:37