Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.RI.271.1.2012.RCC

   

WIT.RI.271.1.2012.RCC

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43684-2012 z dnia 2012-02-14 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Sadowej i Wiśniowej z chodnikami, zjazdami i parkingami, przebudowie istniejącej sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym, rozbudową istniejącej sieci...
Termin składania ofert: 2012-03-01


Miastko: Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 86262 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 43684 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Sadowej i Wiśniowej z chodnikami, zjazdami i parkingami, przebudowie istniejącej sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym, rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem trawników zgodnie z dokumentacjami projektowymi opisującymi przedmiot zamówienia. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa budowy ul. Sadowej, w skład której wchodzą: a)branża drogowa; b)branża sanitarna - kanalizacja deszczowa; c)branża elektryczna; d)branża gazownicza; 2) dokumentacja projektowa budowy ul. Wiśniowej, w skład której wchodzą: a)branża drogowa; b)branża sanitarna - kanalizacja deszczowa; c)branża elektryczna; 3) docelowa organizacja ruchu dla ul. Sadowej i Wiśniowej; 4) dokumentacja geotechniczna dla ul. Sadowej i Wiśniowej; 5) inwentaryzacja zieleni dla ul. Sadowej i Wiśniowej; 6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy ul. Sadowej w Miastku; 7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy ul. Wiśniowej w Miastku; 8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oznakowania pionowego i poziomego budowy ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1. budowa ul. Sadowej: 3.1.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa obejmuje: 1) wykonanie odcinków z rur PVC-S SN - 8 kN/m ciśnieniowych o średnicy Ø 160mm łączone na uszczelkę gumową - długości L = 27,30 m; 2) wykonanie odcinków z rur PVC-S SN - 8 kN/m ciśnieniowych o średnicy Ø 200mm łączone na uszczelkę gumową - długości L = 8,80 m; 3) studzienek z kręgów betonowych Ø 1200mm - 4szt; 4) wpustów deszczowych z rur karbowanych PVC o średnicy wewnętrznej Ø 425mm - 6 szt 5) przeniesienie istniejącego hydrantu. 3.1.2. branża drogowa wraz z zielenią: 1) jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm o pow. 859,80 m2; 2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 79,50 m2; 3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 264,00 m2; 4) powierzchnia terenów zielonych o pow. 495,70 m2. 3.1.3. branża elektryczna: 1) roboty demontażowe polegające na: a) demontażu kabli - długość L= 198m; b) demontażu opraw - 4 szt.; c) demontażu słupów - 4 szt. 2) roboty montażowe polegające na: a) montażu linii kablowej nn- 0,4 kV (z demontażu - do przełożenia) - długość L= 63 m; b) montażu linii kablowej nn-0,4kV, YAKY 4x35 - długość L= 36m; c) montażu linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXSn 4x70 - długość L= 107 m; d) montażu linii napowietrznej nn - 0,4kV AsXSn 4x25 - długość L= 107 m; e) wykonaniu przepustów - długość L= 48 m; f) wykonaniu muf kablowych - 2 kpl; g) montażu słupów - 4 kpl; h) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych - 4 kpl. 3.1.4. branża gazownicza: 1) montaż rurociągów z rur PE SDR 11,10, PE 100 dn 63x5,8 - długości L= 36,0 m; 2) rury osłonowe szczelne, dwudzielne dn 90x8,2 - długość L= 6,60m 3.2. budowa ul. Wiśniowej: 3.2.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa obejmuje: 1) wykonanie odcinków z rur PVC-S SN - 8 kN/m ciśnieniowych o średnicy Ø 160mm łączone na uszczelkę gumową - długości L = 9,70 m; 2) studzienek z kręgów betonowych Ø 1200mm - 2szt; 3) wpustów deszczowych z rur karbowanych PVC o średnicy wewnętrznej Ø 425mm - 5 szt 3.2.2. branża drogowa wraz z zielenią: 1) jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 908,60 m2; 2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 238,30 m2; 3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 388,00 m2; 4) parking o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 112,20 m2; 5) powierzchnia terenów zielonych o pow. 366,90 m2. 3.2.3. branża elektryczna: 1) roboty demontażowe polegające na: a) demontażu przewodów - długość L= 144 m; b) demontażu opraw - 2 szt.; c) demontażu słupów - 2 szt. 2) roboty montażowe polegające na: a) montażu linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXSn 4x70 - długość L= 151 m; b) montażu linii napowietrznej nn - 0,4kV AsXSn 4x25 - długość L= 151 m; c) wykonaniu przepustów - długość L= 17 m; d) montażu słupów - 2 kpl; e) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych - 2 kpl. 3.3. Usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów kolidujących w obszarze objętym przedmiotem zamówienia 3.4. Wykonanie stałej organizacji ruchu 3.5. Obsługa geodezyjna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 692673,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:372473,64
  • Oferta z najniższą ceną:372473,64/ Oferta z najwyższą ceną: 736408,13
  • Waluta:PLN.

 

Zamawiający

       (-)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 20-03-2012 13:42:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 20-03-2012 13:42:18