Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku SP Dretyń gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

 

Znak sprawy: WRG.271.25.2018.IF                                                                                                          Miastko, dn. 29.10.2018 r.

 

Burmistrz Miastka

jako Kierownik zamawiającego

z siedzibą w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko pow. bytowski, działając na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze póz. zm),

ZAPRASZA

w postępowaniu

o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn:

,,Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku SP Dretyń gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’ - robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla 4 pomieszczeń dydaktycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Dretyniu usytuowanym na dz. nr 128/6 obr. Dretyń.

 

                                                                                                                       Zamawiający

                                                                                                                                (-) 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaproszenie.pdf (PDF, 745KB) 2018-10-29 12:57:10 745KB 45 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Dok. projektowa_zał nr 3.pdf (PDF, 4.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-29 12:58:39 4.0MB 27 razy
2 29_10_2018_12_58_47_Dok. projektowa_zał nr 3.pdf (PDF, 4.0MB) 2018-10-29 12:58:47 4.0MB 0 razy
3 C.d zał. nr 3.pdf (PDF, 84.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-10-29 12:59:24 84.KB 26 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf (PDF, 31.KB) 2018-11-09 15:05:41 31.KB 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 29-10-2018 12:57:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 29-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 09-11-2018 15:05:41