Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.8.2011.IF

Spr. WIT – RI.271.8.2011.IF

 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 51882 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 416870 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej składającej się z sieci przesyłowych (tłocznych), grawitacyjnych, przyłączy kanalizacyjnych i niezbędnej ilości przepompowni ścieków do odprowadzania ścieków z miejscowości: Role, Żabno, Pożyczki, Alpy, Turowo, Czarniczka, Męciny, Czarnica, Wałdowo, Głodowo, Znakowo, Piaszczyna, Dolsko, Zadry położonych na obszarze zlewni Wałdowo do oczyszczalni komunalnej w m. Węgorzynko poprzez włączenie nowo projektowanej kanalizacji w istniejącą sieć przesyłową w m. Świeszyno. Przesył ścieków na odcinku Zadry - Świeszynko - Świeszyno wymaga zaprojektowania przebudowy istniejącej przepompowni w m. Świeszynko oraz zaprojektowania nowego rurociągu tłocznego (równoległego do istniejącego), który będzie przesyłał ścieki do nowo projektowanej przepompowni ścieków w Świeszynie za pomocą, której przetłoczone zostaną do istniejącej kanalizacji w Świeszynie, a następnie do oczyszczalni. Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej (przedmiotu zamówienia) należy uwzględnić założenia koncepcyjne wynikające z przyjętej przez zamawiającego do realizacji zgodnie z Uchwałą Nr 113/VI/2011r. Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 listopada 2011r., I wariantu Aktualizacji programu pt.: Koncepcja techniczno - ekonomiczna gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Miastko. Przy czym w odniesieniu do niniejszego przedmiotu zamówienia obowiązującym jest wariant IA tj. nie uwzględniający zaprojektowania kanalizacji w miejscowościach: Wiatrołom, Ponikła, Obrowo i Szydlice.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o., ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 284552,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:230502,00
  • Oferta z najniższą ceną:230502,00/ Oferta z najwyższą ceną: 673671,00
  • Waluta:PLN.

 

                                                                                                                                BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 21-02-2012 14:22:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 21-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 01-03-2012 09:48:57