Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: ?Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, woj. pomorskie?- WIT - RI.271.8.2011.IF

WIT - RI.271.8.2011.IF                                                                                                  Miastko, dnia 02.02.2012r.

 

 

 

Wykonawcy,

strona internetowa

zamawiającego,

tablica ogłoszeń

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                   nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, woj. pomorskie”

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

z informacjami o :

- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zwierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych     (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 10 złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. ,

ul. S. Pieniężnego 6, 75-367 Koszalin

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena ( 100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 400/400.

 

 1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację  (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):
  1. Biuro Projektowo Inwestycyjne DIGITALPROJEKT Wiesława Chomicka,
   ul. Jasia i Małgosi 10, 80 – 308 Gdańsk – 194,97/194,97 pkt.;
  2. PRO PLAN INŻYNIERIA Monika Jarosz, ul. Braci Gierymskich 156lok. 5109 ,
   51-640 Wrocław; 295,35/295,35 pkt.;
  3. PROCOLOR Paweł Urbański Sp.J. Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica – 238,80/238,80 pkt.;
  4. Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej ,,APIS’’, ul. Al. Niepodległości 154,
   64 – 920 Piła – 187,40/187,40 pkt.;
  5. Konsorcjum firm: PROMIS, ul. Kwiatowa 18, 77-200 Bytów; Biuro Obsługi Inwestora ,,ABOL’’ s.c., ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów – 348,65/348,65 pkt.;
  6. ,,INWEST – SAN’’ Inżynieria Sanitarna Zbigniew Łojewski, Sieroczyn 36d, 77-300 Człuchów – 136,86/136,86 pkt;
  7.  Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. , ul. S. Pieniężnego 6, 75-367 Koszalin; - 400/400 pkt.;

2.  Odrzucono  oferty złożone przez:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERMA Usługi Projektowo - Wykonawcze,

ul. Błękitna 5, 10-137 Olsztyn – oferta nr 1,

 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,MELBUD’’ s.c.,
  ul. Tramwajowa 12, 87 – 100 Toruń – oferta nr 6,
 2. Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej ,,PROJEKT’’ sp. z o.o., ul. Korfantego 9,
  64 – 800 Chodzież – oferta nr 7.

Uzasadnienie faktyczne:

       Wykluczenie wykonawców z postępowania;

      Uzasadnienie prawne:

       Art. 24 ust. 4  Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono następujących wykonawców.

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERMA Usługi Projektowo - Wykonawcze,

ul. Błękitna 5, 10-137 Olsztyn,

 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,MELBUD’’ s.c.,
  ul. Tramwajowa 12, 87 – 100 Toruń,
 2. Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej ,,PROJEKT’’ sp. z o.o., ul. Korfantego 9,
  64 – 800 Chodzież,

      Uzasadnienie faktyczne:

       Wykonawcy  nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą, ani też  nie wnieśli         wadium na przedłużony okres;

      Uzasadnienie prawne:

       Art. 24 ust. 2 pkt 2  Pzp.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

               Zamawiający

                       (-)

 

 (-)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 02-02-2012 14:09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 02-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 02-02-2012 14:09:36