Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn Usługi transportowe dla Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku

                                                                                                              Miastko, 19-01-2015r.

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku

ul.Armii Krajowej 15A, 77-200 Miastko

tel. (59) 857 20 37

Regon 000154039   NIP 842-000-33-86

 

 

 

 

                                                                  ZAPRASZA

                                do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

                                                     "Usługi transportowe"

                            ( na podstawie art.4pkt8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

            usługa

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej na:

- wywożenie odpadów komunalnych na terenie miasta (zmiotki, trawy, gałęzie, gruz itp.) w ilośie1800 godzin

- prace spycharko-koparki na kompostniku w ilości 80 godzin.

 

  1. Wymagania przy zamówieniu:

-  2 samochody osobowo-transportowe posiadające nie mniej niż 6 miejsc siedzących,

    ładowność od 1 do 2 ton, skrzynię z możliwością wywrotu,

- koparko-ładowarka,

- dyspozycyjność całodobowa również w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela i  święta bez ciągłości pracy,

-realizacja zamówienia beż udziału podwykonawcy

 

  1. Okres realizacji zamówienia:

od zawarcia umowy do  31.12.2015r.

 

  1. Kryteria oceny propozycji cenowej:

Przy wyborze propozycji cenowej Zamawiający będzie się kierował kryterium –

cena 100%

 

 

 

 

 

  1. Sposób obliczania oceny :

 

Propozycja cenowa powinna zawierać cenę obliczoną wg. poniższej tabeli:

Lp

Rodzaj usługi

Planowana ilość

godzin usługi

Cena jednostkowa-

(stawka godzinowa)

Cena Netto

1

2

3

4

5

1

Wywożenie odpadów

komunalnych (zmiotki, trawy, gałęzie, gruz, itp.

 

 

 

2

Praca koparko-spycharki na

kompostniku

 

 

 

 

Cena netto

 

Vat

 

Cena Brutto

 

 

- ceny jednostkowe w kolumnie 4 wykonawca określa we własnym zakresie,

- cena podana przez wykonawce za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji przez okres jej trwania,

- Zamawiający wybuerze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

  1. Propozycja cenowa powinna zawierać:

 

- stosowne uprawnienia do wykonania zadania potwierdzone kserokopią,

- kserokopie dowodór rejestracyjnych sprzętu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań Zamawiającego zawartych w pkt. 3.

 

  1. Propozycję cenową prosimy składać:

 

 - w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie;

 - na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis " propozycja cenowa na zadanie pn." Usługi Transportowe";

 - ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

- ma obejmować całość zamówienia.

 

  1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

 

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do 29.01.2014r. do godz.12:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku ul. Armii Krajowej 15A.

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie złożonych propozycji nastąpi w dniu 29.01.2014 o godzinie 12:05w siedzibie zamawiającego

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 19-01-2015 11:51:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 19-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 19-01-2015 11:51:51