Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 35725 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 14403 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie n/w usług transportowo-sprzętowych na rzecz Zamawiającego: 1) świadczenie usług koparkowych koparką kołową o masie własnej min. 16 ton z wymienną łyżką - 50 godzin. 2) świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wywrotką z przyczepą wywrotną o ładowności zestawu min. 16 ton - 100 godzin, 3) świadczenie usług zestawem pojazdów : a. samochodem ciężarowym wywrotką o ładowności min.8 ton; b. koparko-ładowarką o ładowności (pojemności) przedniej łyżki min. 1,0 m3; do naprawy i utrzymania nawierzchni dróg gminnych, przebudowy poboczy, chodników, prac porządkowych, załadunku i transportu kruszywa, korytowania dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenia cieków melioracyjnych- 700 godz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9, 60.18.10.00-0, 45.52.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:świadczenie usług koparkowych koparką kołową lub gąsienicową o masie własnej min. 16 ton z wymienną łyżką

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:21.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:9225,00

·         Oferta z najniższą ceną:9225,00/ Oferta z najwyższą ceną: 9225,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wywrotką z przyczepą wywrotną o ładowności zestawu min. 16 ton

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:21.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:11070,00

·         Oferta z najniższą ceną:11070,00/ Oferta z najwyższą ceną: 11070,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:3             

Nazwa:świadczenie usług zestawem pojazdów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:21.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo - Handlowe MEBLOMARK s.c. Marek Lemanczyk, Radosław Lemanczyk, Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 105000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:76629,00

·         Oferta z najniższą ceną:76629,00/ Oferta z najwyższą ceną: 129150,00

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 21-02-2014 14:26:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 21-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 21-02-2014 14:26:31