Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie,

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 385632-2013 z dnia 2013-09-23 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów
z miejscowości Miłocice (1 uczeń) i Wołcza Mała (1 uczeń) do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy (2 uczniów), w roku szkolnym 2013/2014: Termin składania ofert: 2013-10-01


Miastko: Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie,

Numer ogłoszenia: 411774 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 385632 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie,.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów z miejscowości Miłocice (1 uczeń) i Wołcza Mała (1 uczeń) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy (2 uczniów), w roku szkolnym 2013/2014: 1. Przedmiot zamówienia obejmie transport uczniów po drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. 2. Dowóz odbywa się w miesiącach październik - czerwiec roku szkolnego 2013/2014. 3.Ilość uczniów dowożonych może ulegać zmianie
w skali miesiąca. 4. Rozkłady jazdy będą dokładnie ustalone z Wykonawcą wybranym
w przetargu. 5. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu) należy do Wykonawcy. 6. Opieki nie może sprawować kierowca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna,
    ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 24074,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:18941,04
  • Oferta z najniższą ceną:18941,04/ Oferta z najwyższą ceną: 50168,16
  • Waluta:PLN.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 10-10-2013 12:08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 10-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 10-10-2013 12:08:54