Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w miejscowości Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 157003 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w miejscowości Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji (przebudowie) drogi gminnej dz. nr 126 w m. Dretyń poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki polbruk, zjazdów i dojść/schodów do posesji z polbruku, wykonanie odwodnienia otwartego, ustawienie oznakowania pionowego na całej długości drogi (dz. nr 126 i 30) i progu zwalniającego, uporządkowania i zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) projekt budowlany wielobranżowy w skład której wchodzą: a) branża drogowa - część dotycząca dz. nr 126; 2) dokumentacja geotechniczna; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy - dotycząca części zakresu wykonywanych robót; 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1.nawierzchni utwardzonych (polbruk): 1) jezdni o łącznej pow. 1511m2; 2) dojścia/schodów do posesji o łącznej pow. 7 m2; 3) zjazdów o łącznej pow. 110 m2. 3.2. zagospodarowanie terenu (wyrównanie, uporządkowanie terenu); 3.3. obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawcza geodezyjną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.11.27.00-2, 45.23.32.90-8, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:17.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Produkcyjno - Handlowy WOLTEX, ul. Kaszubska 21, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 304635,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:179580,00

·         Oferta z najniższą ceną:179580,00/ Oferta z najwyższą ceną: 366120,29

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 18-09-2013 10:13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 18-09-2013 10:13:25