Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 159147 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 134483 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap) dotyczące ciągu pieszo - rowerowego, chodników oraz dwóch zjazdów (lewa strona) zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej; 2) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach dotyczy wykonania w szczególności: 3.1. roboty pomiarowe; 3.2. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe istniejących nawierzchni: zjazdów, chodnika oraz usunięcie istniejących drzew i krzewów; 3.3. regulacji studni i zasów; 3.4. chodników o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk szarej gr. 6 cm 3.5. ciągu pieszo - rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk szarej o gr. 6 cm (bez fazy); 3.6. dwóch zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk czerwonej gr. 8cm; 3.7. prace porządkowe oraz humusowanie z obsianiem trawą; 3.8. obsługa geodezyjna; 3.9. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 3.10. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 3.1. do 3.9. siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.32.22-1, 45.23.32.50-6, 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:07.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, ul. Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 154429,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:99519,30

·         Oferta z najniższą ceną:99519,30/ Oferta z najwyższą ceną: 109067,37

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 09-08-2013 12:29:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 09-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 09-08-2013 12:29:21