Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2013/2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4. terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

 

                Na podstawie art.  92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniuzłożono jedną ofertę, którą uznano za  najkorzystniejszą:

 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna, 77 – 100 Bytów, ul. Wybickiego 2

cena oferty brutto: 695 700,00PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 300/300;

 

Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego:

 

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

 

 

Zamawiający

Roman Ramion

 

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp

Prosi się o potwierdzenie otrzymanego pisma faksem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Główczewski 16-07-2013 14:06:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Główczewski 16-07-2013 14:08:47